Naujienos

ILGAMEČIO REDAKTORIAUS JUOZO STEPŠIO (1936-2022) “VAGOS” LEIDYKLOS DIENORAŠČIAI-ATSIMINIMAI

Neseniai pasirodė solidžiai išleista redaktoriaus, žurnalisto, knygų leidėjo Juozo Stepono Stepšio knyga “Atsiminimų fragmentai. “Vagos” leidyklos dienoraščiai” ( Kaunas: Naujasis lankas, 2024). Juozas Stepšys – ilgametis “Vagos” leidyklos redakcijos vedėjas, vyriausiasis redaktorius (1976-1989), knygų leidėjas, parašė literatūros kritikos straipsnių, skaitė paskaitas apie lietuvių literatūrą. 

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS NARIAI SVEIKINO SAKARTVELO IR LIETUVOS DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ 30-MEČIO PROGA

Balandžio 15 d. Sakartvelo ambasada Vilniaus universiteto filologijos fakultete surengė kartvelų kalbos dienai skirtą renginį „Sakartvelo draugų sambūris”. Renginyje pranešimus apie savo veiklas ir santykį su Sakartvelu taip pat skaitė poetė, leidėja Greta Ambrazaitė, rašytojai Violeta Šoblinskaitė ir Gasparas Aleksa, poetas Vladas Braziūnas, leidėjas Juozas Žitkauskas.

LAUKIAMI KANDIDATAI ANTANO MIŠKINIO LITERATŪRINEI PREMIJAI

Utenos rajono savivaldybės taryba kviečia teikti kandidatus Antano Miškinio literatūrinei premijai, kuri kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius dvejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia, atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį.

ALEKSUI DABULSKIUI – 90! (1934-2020)

Minime mūsų garsiojo, vieno talentingiausio Lietuvos poeto, satyriko, žurnalisto, redaktoriaus Alekso DABULSKIO (1934 04 10 – 2020 08 05) 90-ąjį gimtadienį. Neužmirštamas jo nuoširdumas, dėmesys kolegoms, palaikymas sunkiomis akimirkomis, ir, kas bene svarbiausia – moralinė laikysena, Juk jis ypatingai skaudžios patirties ir dramatiškos lemties Poetas, sugebėjęs savo talentu ir užsispyrimu nugalėti sunkumus ir persekiojimus.

ALDONA DUDONYTĖ-ŠIRVINSKIENĖ. LAUMIŲ PELKĖ

Aktyvi, energinga,, itin ženklius darbus atliekanti, kūrybingus žmones burianti, yra anykštėnė Aldona Dudonytė-Širvinskienė – poetė, prozininkė, labdaros ir paramos fondo “Baltasis balandis”, remiančio jaunuosius poetus, pirmininkė. Autorei maloniai sutikus, skelbiame jos naujausią jautrią prozos impresiją “Laumių pelkė”.

STASYS BABONAS. APSAKYMAS “SOFIJOS GERNIKA”

Prozininko Stasio Babono naujo apsakymo “Sofijos gernika” siužetą vienija meilė ir atjauta, tie netikėti širdies krustelėjimai, verčiantys kitu žvilgsniu pažvelgti įpraston kasdienybėn, Šviesą ir viltį temdo žmonių žiaurumas, karas, gyvybės naikinimas. Be abejo, akivaizdžios aliuzijos į rusofašistų puolamą ir žudomą Ukrainą, žūstančius vaikus.

PAGERBTA PIRMOJI ESTŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBOS VERTĖJA, LITERATĖ ELEONORA ŽIKORYTĖ-JANKUVIENĖ

PIRMEIVIAI – į taip pavadintą vakarą Rašytojų klube Vilniuje pakvietė garsioji estų literatūros vertėja Danutė Sirijos Giraitė ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Vakaras buvo skirtas pirmosios estų rašytojų kūrybos vertėjos į lietuvių kalbą, literatės, prieškario Lietuvos ambasados Taline darbuotojos Eleonoros Žikorytės-Jankuvienės (1912-1995) atminimui ir pagerbimui. 

ROBERTAS KETURAKIS. “JIE SMELKIAS PRO MUS KAIP ŽVILGSNIS PRO MIEGANTĮ VANDENĮ”

Kovo 12-ąją – poeto Roberto Keturakio gimtadienis, jam sukaktų 89-eri (1935 03 12 – 2021 10 26). R. Keturakio filosofinė lyrika giliai paliečia ir atskleidžia skaudžiausius mūsų tautos potyrius, netektis, tragiškus virsmus. Reflektuotos individualios patirtys ir apmąstymai perauga į tautos, netrukus, laipsniškai – į šiuolaikinio pasaulio būties įprasminimą.

MŪSŲ PIRMEIVIAI. LITERATĖS, VERTĖJOS ELEONOROS ŽIKORYTĖS-JANKUVIENĖS ATMINIMO VAKARAS

Garsiosios vertėjos iš estų kalbos Danutės Sirijos Giraitės rūpesčiu kovo 19 d. 18 val. Vilniuje, Rašytojų klube bus pagerbtas vertėjos, literatės Eleonoros Žikorytės -Jankuvienės (1912-1995) atminimas. Iki 1940-ųjų dirbdama Lietuvos ambasadoje Taline, ji rūpinosi abiejų šalių kultūriniais ryšiais. Jai teko artimai bendrauti su žymiais Lietuvos ir Estijos poetais tiek tarpukariu, tiek vėlesniais dešimtmečiais, versti jų kūrybą. Turbūt tai pirmas kartas, kai Lietuvoje viešai bus prisimintas jos, kaip vienos pirmųjų vertėjų, vardas.

POETEI IEVAI RUDŽIANSKAITEI IŠKILMINGAI ĮTEIKSIME VIENO LITO LITERATŪRINĘ PREMIJĄ

Iškilmingas Vieno lito literatūrinės premijos įteikimas poetei Ievai Rudžianskaitei įvyks kovo 21 d. ketvirtadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose. Dalyvaus laureatė Ieva Rudžianskaitė, kolegos, Vieno lito premijos laureatai, muzikuos pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Laudaciją apie I. Rudžianskaitės knygą “Tryliktasis mėnuo” paskelbs poetas, literatūros kritikas Tomas Vyšniauskas. Vakaro vedėjas – rašytojas Gediminas Jankus.

RAMŪNAS ČIČELIS. KELIOS DEŠIMTYS KLAUSIMŲ ESEISTUI, POETUI ČESLOVUI SKARŽINSKUI

Poeto, literatūrologo, humanitarinių mokslų daktaro Ramūno Čičelio recenzija-impresija mūsų kolegos eseisto, poeto Česlovo Skaržinsko esė knygai “ Ženklai”. (Kaunas: Kauko laiptai, 2023). Netikėta literatūrinio klausimyno, tuo pačiu savotiško teigimo ir analizės forma atskleidžia gilias recenzento įžvalgas, skatina suvokti tekstų reikšmingumą ir prasmę.

ALDONA RUSECKAITĖ. “VIENATYBĖ: RAŠYTOJOS ONOS PUIDIENĖS-VAIDILUTĖS LIKIMAS”

Rašytoja Aldona Ruseckaitė vėl pradžiugino, baigdama rengti spaudai naują biografinį romaną – jaudinantį pasakojimą apie primirštą (pamirštą) prozininkę, aktorę, visuomenės veikėją Oną Puidienę-Vaidilutę. A. Ruseckaitė, kaip jai įprasta, neapsiriboja vien biografijos faktų išdėliojimu, ji giliai ir jautriai tyrinėja, lygina, svarsto ir gerokai praplečia “fakto literatūros” ribas. Rašytoja maloniai sutiko pasidalinti fragmentais iš naujosios knygos “Vienatybė: rašytojos Onos Puidienės-Vaidilutės likimas”. 

VIENI IŠ PASKUTINIŲJŲ KĘSTUČIO NAVAKO (1964-2020) EILĖRAŠČIŲ

Šiais metais prisimename mūsų bičiulį, unikalaus talento poetą, prozininką, eseistą, vertėją, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Kęstutį Navaką. Vasario 24-ąją – jo gimtadienis, poetas sulauktų 60-ties. Mūsų svetainė kaunorasytojai.lt parengė ir skelbia vienus iš paskutiniųjų Kęstučio Navako eilėraščių, sukurtų jau sergant, 2019-aisiais.

POETAS RAMŪNAS ČIČELIS. IŠ REČITATYVŲ

Poetas, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras Ramūnas Čičelis ne tik spėja analizuoti naujas knygas, pateikti originalias filosofines įžvalgas, bet ir intensyviai kuria, rašo poeziją. R. Čičelis mūsų prašymu pasidalino naujais savo eilėraščiais “Iš rečitatyvų”.

SAUSIO 13-ĄJĄ PAGERBSIME ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ ATMINIMĄ

1991-ųjų sausio 11-ąją kartu su šauliais ir savanoriais Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje kario-gynėjo Priesaiką davė ir gynyboje dalyvavo du Lietuvos rašytojų sąjungos nariai – Gediminas Jankus ir Viktoras Rudžianskas. Neseniai Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro speciali komisija, remdamasi LR Seimo priimtu Įstatymu, suteikė jiems teisinį Laisvės gynėjo statusą.

VYTAUTAS KAZIELA. “NEATSIMERK, VIEŠPATIE”. NAUJA EILĖRAŠČIŲ KNYGA

Naujausia garsaus poeto Vytauto Kazielos knyga “Neatsimerk, Viešpatie” (Kaunas: Kauko laiptai, 2023) yra netikėta lyginant su ankstesne kūryba. Elegišką susimąstymą, lyrinius motyvus, praeities vizijas pakeitė daug gilesnis, gyvenimo ir būties slėpinius apmąstantis motyvas. Egzistencinės būsenos, ribinės situacijos, pasirinkimo būtinybė – bene ryškiausi naujojo V. Kazielos rinkinio motyvai.

DOVILEI ZELČIŪTEI – MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS GARBĖS NOMINACIJA

Gruodžio 8-osios popietę, per gražias ir gilias tradicijas turintį LITERAČIŲ vakarą Maironio lietuvių literatūros muziejuje, vienos iš vakaro dalyvių – poetės Dovilės Zelčiūtės-Gimberienės laukė malonus netikėtumas – muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė įteikė poetei  Maironio lietuvių literatūros muziejaus padėką ir garbingą muziejaus vardinį apdovanojimą – „Maironio sodo obuolį“.

ARVYDO JUOZAIČIO DRAMOS “KUDIRKA – BUVAU ATĖJĘS” PRISTATYMAS

Maironio lietuvių literatūros muziejuje buvo pristatyta naujausia filosofo, rašytojo, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Arvydo Juozaičio drama „Kudirka – buvau atėjęs“. Kartu su autoriumi dalyvavo Klaipėdos universiteto docentė aktorė Virginija Kochanskytė, aktorius Vilius Kaminskas, docentė, tarptautinių konkursų laureatė, pianistė Inga Maknavičienė, o renginį moderavo rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus.

LAUKIAMI KANDIDATAI ALGIO KALĖDOS PREMIJAI

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia teikti kandidatus Algio KALĖDOS premijai. Premija skiriama už reikšmingus pastarųjų trejų metų Lietuvos literatūros paveldo, lietuvių–lenkų literatūrinių ryšių, komparatyvistikos ir kultūrų sąveikos tyrimus (monografijas, studijas, straipsnių ciklus, moksliškai parengtas šaltinių ir jų vertimų publikacijas).

UŽMIRŠTAS ROBERTO KETURAKIO BUKMEDIS VDU BOTANIKOS SODE

2015 m., švenčiant mylimo Poeto Roberto Keturakio 80-metį, Kauno rašytojai, sutarę su VDU Kauno botanikos sodu, padovanojo R. Keturakiui galingą medį-buką, tarsi gyvą ilgaamžį paminklą, ir pavadino jį Roberto buku. O kaip džiaugėsi poetas, išvydęs šį jam skirtą galiūną! Bet šiuo metu dovana užmiršta, tarsi atimta. Jokios nuorodos, jokio priminimo.

ALDONOS RUSECKAITĖS ROMANO “EMMI” NET DU PRISTATYMAI – KLAIPĖDOJE

Spalio 16 d., pirmadienį, 12.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje ir 16 val. bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks susitikimas su prozininke, poete, muziejininke, net penkių romanų apie garsias Lietuvos literatūros asmenybes autore Aldona Ruseckaite. Bus pristatoma jos biografinis romanas “EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys”. 

GABRIELĖ LAUKAITYTĖ. VIENO GYVENIMO NUOTYKIS

Neseniai mūsų svetainėje debiutavo jauna poetė Gabrielė Laukaitytė, skelbėme jos įdomius eilėraščius. Pasirodo, kad ji kuria ir prozos kūrinius. Kuria taip pat talentingai, drąsiai, netradiciška forma, nevengdama saviironijos ir netgi grotesko. Trūkinėjantis siužetas, kaleidoskopiška vaizdų ir jausmų pynė, skaudžios tiesos, realybės, meilės paieškos – bene svarbiausios kūrinio temos. Skelbiame ištrauką iš “Vieno gyvenimo nuotykio” – joje atskleidžiamas herojės iliuzijų pasaulis, sapniška būsena ir nelemta realybė, idealo paieškos ir nusivylimai.

NIJOLĖS RAIŽYTĖS NOVELĖ “TROFĖJAI”

Nauja rašytojos Nijolės Raižytės novelė “Trofėjai” – jautri impresija gamtos ir žmogaus tema. Pasak autorės ją tebedomina paukščiai: laisvi, gražūs, drąsūs… N. Raižytė: “Sakoma, kad labiausiai paukščius mėgsta į vienišumą, kuris ir man būdingas, linkę žmonės, nes paukščių draugija netrikdo kaip žmonių ir kelia mažiau rūpesčių… Beje, paukščius labai mėgo ir Oskaras Milašius… Tačiau piktadariams paukštis dažnai virsta grobiu arba ilgai išsvajotu trofėju.

LAUKIAME PARAIŠKŲ BERNARDO BRAZDŽIONIO LITERATŪROS PREMIJAI GAUTI

Kviečiame teikti paraiškas Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijai gauti. Premija teikiama Lietuvos autoriui už naują pastarųjų trejų metų aukšto profesinio lygio grožinės literatūros ar literatūrologijos knygą (kūrinį), tiesiogiai susijusį su Bernardo Brazdžionio kūryba bei asmeniu, o taip pat su Pasvalio krašto literatūrine aplinka, tradicija ir asmenybėmis.

TOMAS VYŠNIAUSKAS. NAUJI EILĖRAŠČIAI

Mums gerai žinomas poetas, literatūros kritikas Tomas Vyšniauskas šiais metais tapo prestižinės literatūrinės Antano Miškinio premijos laureatu už knygą „Vokais išvirkščiais“. Skelbiame pluoštą naujausių Tomo Vyšniausko eilėraščių.

DOVILĖS ZELČIŪTĖS REPETICIJA. KNYGOS “KOKS TAVO VARDAS” SCENOS MAGIJA

Savo poezijos knygos “Koks tavo vardas” pristatyme Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje Dovilė Zelčiūtė atsiskleidė ir kaip talentinga režisierė, perkėlusi savo eilėraščius į poetinę sceną, subūrusi kūrybinę grupę – aktyvių poetinės scenos dalyvių, savo kolegų. Seniai neteko pajusti tokios ypatingos, nuoširdžios atmosferos, netikėtų improvizacijų, atsivėrimų ir dvasinio artumo.

PROZININKAS STASYS BABONAS. APSAKYMAS “AUTOPORTRETAS”

Naujas prozininko Stasio Babono apsakymas “Autoportretas”. Pasak autoriaus: “artėja spalis. Artėja spalio antrasis šeštadienis… Jį mini daugelyje Europos šalių. Žmonės uždega žvakutes. Ne kapinėse – miestų aikštėse…” Tarptautinei organų donorystės dienai jautrus pasakojimas apie pasiaukojimą ir viltį.

RAŠYTOJAS PETRAS VENCLOVAS. PRISIMINIMAI “STUDIJOS VILNIUJE 1963-1967”. PIRMA DALIS

Rašytojas Petras Venclovas savo autentiškais prisiminimais apie studijas Vilniaus universitete 1963-1967 metais ženkliai papildė akivaizdžiai menką to meto memuaristiką. Jis ne tik atskleidžia tuometinių sovietinių ideologų uoliai prižiūrimą ir kontroliuojamą dėstytojų ir studentų “mokymosi procesą”, bet daug vietos skiria studentiškai buičiai, pomėgiams, nuotykiams. Sužinome daug naujo apie studijų kolegas, kai kuriuos dėstytojus.

Aušra Danutė Rusevičiūtė, Kęstučio Navako atminimo paramos fondo steigėja ir vadovė, nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie mūsų garsiojo poeto atminimo įamžinimo. Paminklas – antkapis Kęstučiui Navakui jau pastatytas Petrašiūnų kapinėse. Kviečiame galinčius dar paremti fondą.

DEŠIMTASIS “LITERATŪROS SEIMELIS” DRUSKININKUOSE IR KRASNAGRŪDOJE

Šiais metais į Lietuvos rašytojų sąjungos vykdomą projektą „Literatūros seimelis“ (lenk. Sejmik Literacki) susirinkę rašytojai ir vertėjai iš Lietuvos ir Lenkijos tris dienas dirbo Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Po Druskininkuose įvykusių vertimų dirbtuvių ir šių dirbtuvių dalyvių kūrybos skaitymų visuomenei rugsėjo 1 dieną „Literatūros seimelis“ persikėlė į Krasnagrūdą.

POETINIS GABRIELĖS LAUKAITYTĖS DEBIUTAS MŪSŲ SVETAINĖJE

Mūsų svetainėje debiutuoja jauna poetė, kaunietė Gabrielė Laukaitytė. Jos poezijos pluoštas sudomino ir patraukė originalia, išmoninga raiška, temų platumu, netikėtais paradoksais, ir, kas bene svarbiausia – gyvu, skausmingu, itin atviru jaunatvišku atsivėrimu, kuriame pulsuoja nuoširdumas ir siekis pažinti gyvenimo paradoksus, asmenybės prieštaras, ribines situacijas.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA TĘSIA PAGALBOS UKRAINAI AKCIJĄ!

Lietuvos rašytojų sąjunga tęsia pagalbos Ukrainai akciją ir kviečia aukoti! Rugpjūčio pradžioje Ukrainos kariams buvo nugabentas jau penktas automobilis – visureigis „Subaru Forester“. Kartu su automobiliu buvo nuvežta ir medicininė pagalba – kraują stabdančių tvarsčių, sandarinančių krūtinės tvarsčių, turniketų, gelbėjimo neštuvų ir kt.

ROMALDAS ZABULIONIS. NOVELĖ “GANDRAS”

Rašytojo Romaldo Zabulionio kūrybą jau ne kartą skelbėme, šį kartą jūsų dėmesiui siūlome novelę “Gandras”. R. Zabulionio realistinis stilius kupinas netikėtumų – jis nevengia mistinių ir fantastinių motyvų. Novelėje ryškus romantizuotas, pakylėtas požiūrį į gyvenimą, idealistiniai siekiai, viltys ir svajos.

XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS NARIŲ SUSITIKIMAS SU LR PREZIDENTU, DRAUGIJOS GARBĖS NARIU GITANU NAUSĖDA

LR Prezidentas dr. Gitanas Nausėda yra XXVII knygos mėgėjų draugijos Garbės narys, bibliofilas. Sukaupęs nemažą vertingą kolekciją, puikiai išmano knygos vertę, jos vaidmenį Lietuvos kultūrai. Jis rūpinosi pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ perleidimu. Valstybės vadovas pasikalbėti apie darbus, rūpesčius ir lūkesčius pakvietė XXVII knygos mėgėjų draugijos narius.

VLADO VAITKEVIČIAUS KITOKIOS KNYGOS PRISTATYMAS TĖVIŠKĖJE

Poetas Vladas Vaitkevičius į tėviškę visada atvyksta tada, kai išeina jo nauja knyga. Šįkart Kazitiškyje jis pristatė savo naują knygą „Dabar viskas kitaip“. Į susitikimą su kraštiečiu atvyko ne tik kazitiškiečių, bet ir  Daugėliškio, Dūkšto, Ignalinos, Rimšės ir Vidiškių bibliotekų skaitytojų klubų narių. “XXI amžiaus” redaktoriaus Romo Bacevičiaus įspūdžiai

ROMALDAS ZABULIONIS. NOVELĖ “VILKO PĖDOS”

Darbštus, kuklus, ir be abejo, talentingas rašytojas Romaldas Zabulionis, parašęs ir išleidęs keletą romanų, apsakymų, novelių bei poezijos rinkinių savo kūryba išsiskiria iš būrio literatų. Retai užtiksi tokią gilią pirmapradės gamtos, augmenijos, žemės pajautą. Mūsų prašymu rašytojas maloniai sutiko pasidalinti dar vienu savo kūriniu iš knygos “Vilko pėdos” – novele tuo pačiu pavadinimu. 

2023 metų Antano Miškinio literatūrinė premija laureatui Tomui VYŠNIAUSKUI bus teikiama 2023 m. birželio 11 d. sekmadienį, 14 val. A. ir M. Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose (Utenos r., Daugailių sen.).

ŠVENTIŠKAI PRALĖKĖ, PRAEILIAVO, PRAPOSMAVO 59-ASIS TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS

Pasibaigė šventiškas šurmulys ir pakilumas, kurie lydėjo 59-ąjį tarptautinį festivalį “Poezijos pavasaris” 2023. Daugybė renginių, susitikimų, skaitymų, kūrybos vakarų visoje šalyje sukvietė poezijos mylėtojus ir šiaip smalsuolius. Kaune poezijos šventė taip pat džiugino – net vienuolika įvairaus žanro vakarų ir renginių skirtingose vietose, naujose erdvėse.

Maironio lietuvių literatūros muziejus birželio 1 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečia į susitikimą su poete, vertėja TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTE. Jūsų laukia poezijos skaitymai ir pokalbis apie poeziją. Su Tautvyda Marcinkevičiūte kalbėsis literatūrologė, kultūrinės veiklos organizatorė Agnė Cesiulė.

KUNIGO, POETO JUSTO JASĖNO EILĖRAŠČIAI

Skelbiame kunigo, poeto Justo Jasėno, įvairiapusiais talentais apdovanoto kūrėjo, neseniai priimto į Lietuvos rašytojų sąjungą ir aktyviai dalyvaujančio LRS Kauno skyriaus veikloje, naujus eilėraščius (plačiau https://www.kaunorasytojai.lt/kuryba/kunigas-poetas-justas-jasenas-lietuvos-rasytoju-sajungos-kauno-skyriuje/)

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME AKADEMIKĄ VYTAUTĄ MARTINKŲ SU JUBILIEJUMI!

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius nuoširdžiai sveikina akademiką, prozininką, literatūrologą, Vyriausybės bei Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatą Vytautą Martinkų 80-tojo jubiliejaus proga! Juk akademiko visuomeninės ir kūrybinės veiklos pradžia tampriai susijusi su Kaunu – 1974 m. spalio 24 d., Kauno rašytojų ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime naujuoju skyriaus vadovu išrenkamas būtent prozininkas Vytautas Martinkus, RS narys nuo 1971-jų.

NAUJAS ALGIMANTO MIKUTOS EILĖRAŠČIŲ RINKINYS “PAUKŠTELIAI LAKSTO PAŽEMIAIS”

Poezijos pavasario laureato Juliaus Kelero iškilmingame pagerbimo vakare Maironio lietuvių literatūros muziejuje tarp poezijos skaitymų buvo pristatyta nauja mūsų garsiojo poeto,  vertėjo, redaktoriaus Algimanto MIKUTOS poezijos rinktinė “Paukšteliai laksto pažemiais”, visų susirinkusių į poezijos šventę jis buvo pasveikintas gražaus jubiliejaus – 80-mečio proga. Skelbiame keletą eilėraščių iš naujosios knygos.

POEZIJOS PAVASARIO ŠVENTĖ APLANKYS VELIUONĄ IR VILKIJĄ

Gegužės 18 d. ketvirtadienį, 13 val. Veliuonos kultūros centre, 17 val. – Vilkijos Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje Poezijos pavasario šventė. Dalyvaus poetai Marius Burokas, Linas Daugėla, Ieva Rudžianskaitė, Mindaugas Švėgžda, Tomas Vyšniauskas, aktorius Andrius Bialobžeskis. Poetines popietę moderuos poetas, leidėjas Viktoras Rudžianskas.

ARVYDAS JUOZAITIS: ANTANUI DRILINGAI – 88!

Neturėjome tradicijos minėti tokius “neapvalius”, nors ir simbolinius kolegų gimtadienius, tačiau mūsų šviesuolio Arvydo Juozaičio padrąsinti ir jam maloniai leidus, skelbiame jo jautrų sveikinimo žodį poetui, pirmajam legendinio “Nemuno” redaktoriui ir Kauno rašytojų vadovui Antanui DRILINGAI

POEZIJOS PAVASARIO 2023 KAUNE PROGRAMA

Kaune Tarptautinis poezijos festivalis “Poezijos pavasaris” prasidės gegužės 16 d. antradienį, 18 val. Kauno valstybinio muzikinio teatro sodelyje ir tęsis iki gegužės 26-osios. Poezijos mylėtojai kviečiami ir laukiami vienuolikoje renginių.  

ALGIMANTUI MIKUTAI – 80!

Tarptautinio poezijos pavasario išvakarėse, gegužės 13-ąją, mūsų garsusis poetas, eseistas, redaktorius, vertėjas Algimantas MIKUTA pažymi solidžią jubiliejinę sukaktį – 80-metį! Nuoširdžiai sveikiname garbųjį jubiliatą!

POEZIJOS PAVASARIS 2023 ŽYDĖS IR SKAMBĖS KAUNE GEGUŽĖS 16 – GEGUŽĖS 26 DIENOMIS

Bene pirmą kartą dalyvauti šioje poezijos šventėje – Poezijos pavasario 2023 Kaune atidaryme pakviesti dalyvauti visi Kauno skyriaus poetai, be jokių apribojimų ar atrankų, tad kaip niekada gausus atidarymo dalyvių skaičius – septyniolika Kauno poečių ir poetų skaitys savo eiles naujoje erdvėje – Valstybinio muzikinio teatro sodelyje, prie istorinio teatro pastato.

AKTORĖS, POEZIJOS SKAITOVĖS OLITOS DAUTARTAITĖS JUBILIEJUS

Kauno valstybiniame lėlių teatre balandžio 16 dieną pagerbėme ir garbingo jubiliejaus – 80-mečio proga sveikinome mūsų garsiąją aktorę, ištikimą rašytojų bičiulę, poezijos skaitovę Olitą Dautartaitę. Ji nuolatinė poezijos knygų pristatymų, autorinių vakarų, sukakčių dalyvė, jos programose daug kauniečių autorių kūrybos.

RAŠYTOJO, ŽURNALISTO, REDAKTORIAUS LAIMONO INIO AUTORINIS JUBILIEJINIS VAKARAS

Balandžio 17 dieną  Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko rašytojo, žurnalisto, redaktoriaus Laimono Inio autorinis vakaras „Gyvenimas su plunksna ir knyga“.  Jaukiame, nuoširdžiame autoriniame vakare dalyvavo L. Inis, aktorius Petras Venslovas, skaitovė Vilma Urniežiūtė, sutartinių grupė „Kadujo“, kuri atliko visus sujaudinusią ir pakylėjusią giesmių ir dainų kompoziciją „Vydūnas, muzika ir mes“ (vadovė Laura Lukenskienė)

KAUNIEČIAMS KŪRĖJAMS – MIESTO PAGARBOS ŽENKLAI

Kauno miesto savivaldybės Apdovanojimų taryba Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus teikimu jubiliejų proga pagerbė žymius miesto rašytojus Laimoną Inį, Algimantą Mikutą, Donaldą Kajoką ir garsiąją aktorę, poezijos skaitovę Olitą Dautartaitę už ilgametę, aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą Kauno mieste.

VIOLETA ŠOBLINSKAITĖ ALEKSA. “LAIŠKAS DRAUGUI”. NOVELĖ

Violetos Šoblinskaitės proza – meistriška, niuansuota, patraukia sodrūs, psichologiški charakteriai, netikėti siužeto vingiai, motyvuoti veikėjų poelgiai. Ir tie veikėjai – šalia esantys paprasti žmonės, regis, tik kasdienos rūpesčiuose ir buityje paskendę, tačiau kiek juose dvasinės stiprybės ir vidinės šviesos! Šv.Velykų susikaupusį laukimą praskaidrins nauja Violetos Šoblinskaitės novelė “Laiškas draugui” iš  rengiamos novelių knygos “Pirmuoju asmeniu”.

GINAS ŽIEMYS (1947-2020). ANETĖS VELYKOS

Rašytojas, ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus vadovas Petras Palilionis šv. Velykų išvakarėse pri(si)minė savo žemietį (gimusį netoli Pušaloto), mūsų kolegą poetą Giną Žiemį (1947 04 08 – 2020 01 01), kuris mus paliko prieš trejus metus. P. Palilionis atsiuntė poeto eilėraštį “Anetės Velykos”, lyg mūsų visų simbolinį pasveikinimą su šv. Velykomis iš anapusybės.

REŽISIERIAUS VYTAUTO BALSIO LITERATŪRINĖS STAIGMENOS

Džiugina Vytauto Balsio kūrybingumas, temų ir žanrų įvairovė, netikėti, netradiciniai siužetų viražai, personažų originalumas. Tačiau ne tik dramaturgijos žanre. Paaiškėjo, kad Vytautas paniro ir į prozos vandenis. Tikra staigmena tapo režisieriaus – rašytojo apysakų knyga “Gėlių slenkstis” (Vilnius: Sofoklis, 2022). 

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU DONALDU KAJOKU MAIRONIO NAMUOSE

Balandžio 6 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame į susitikimą su poetu, eseistu, prozininku DONALDU KAJOKU Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Jūsų laukia pokalbis apie poeziją, esybę ir nesybes, apie gyvenimišką kasdienybę ir poeto žvilgsnį į pasaulį. Su Donaldu Kajoku kalbėsis literatūrologė, kultūrinės veiklos organizatorė Agnė Cesiulė.

ALGIMANTO MIKUTOS “LANGUOTI SĄSIUVINIAI”. UNIKALIOS, GILIOS, ATVIROS ĮŽVALGOS

Šiais metais Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido labai solidžios apimties, stebinantį savo unikalumu ir prasmingomis įžvalgomis, Algimanto Mikutos dešimties metų (2011-2020) užrašų tomą, Rašytojo, poeto, vertėjo Algimanto Mikutos apmąstymai parašyti paprasta, tačiau turtinga, gyva kalba, toli gražu neapsiriboja vienu dešimtmečiu – išvystame platų ir spalvingą temų spektrą.

PRISTATYTA VLADO VAITKEVIČIAUS KNYGA “DABAR VISKAS KITAIP”

2023 m. kovo 14 d. Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje pristatyta Vlado Vaitkevičiaus knyga „Dabar viskas kitaip“. Kartu su autoriumi dalyvavo LRS Kauno skyriaus pirmininkas, rašytojas Gediminas Jankus, knygos ir laikraščio „XXI amžius“ redaktorius Romas Bacevičius, bardas, poetas, vertėjas Aleksandras Ravve, skaitovė Vilma Urniežiūtė. Birutės KAIRAITYTĖS fotoreportažas

GEDIMINAS JANKUS. “EDMUNDO JANUŠAIČIO MODERNISTINĖS PROZOS ĮŽVALGOS”. (RECENZIJA)

Poetas, prozininkas Edmundas Janušaitis stebina savo kūrybingumu ir neišsenkančia fantazija. Tik neseniai sutikta paslapčių kupina jo poezijos rinktinė “Žaliakalnio ložė”, o dabar pasiekė naujas įžvalgų romanas “Su manimi ir be manęs” (Kaunas: Naujasis lankas, 2023). Šią, jau ketvirtą Edmundo Janušaičio prozos knygą recenzuoja rašytojas Gediminas Jankus. 

NAUJOJO VIOLETOS ŠOBLINSKAITĖS ROMANO “EDIPO DUKTERYS” FRAGMENTAS

Su džiugesiu sutikau žinią, kad rašytoja Violeta Šoblinskaitė rašo (ir, ko gero, jau baiginėja rašyti – redaguoja), savo naują romaną “Edipo dukterys”, kurio fragmentu ji maloniai sutiko pasidalinti su mūsų svetainės skaitytojais ir kolegomis. Iš šių ištraukų akivaizdus aukštą meistriškumą pasiekęs V. Šoblinskaitės prozininkės talentas, jos pasakojimas įtraukiantis, veikėjų gyvenimo dramos ir vingiai jaudina, nes yra sukurti su meile, atjauta ir dideliu išmanymu. 

KAUNIEČIAI RAŠYTOJAI IŠKILMINGAI ĮTEIKS VIENO LITO LITERATŪRINĘ PREMIJĄ

Iškilmingas Vieno lito literatūrinės premijos įteikimas įvyks kovo 9 d. ketvirtadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose. Dalyvaus poetas Viktoras Rudžianskas, Vieno lito premijos laureatai, muzikuos pianistė Šviesė Čepliauskaitė, dainuos operos solistas Tomas Ladiga. Laudaciją apie V. Rudžiansko knygą “Arbata papėdėje” paskelbs poetas, literatūros kritikas Tomas Vyšniauskas. Vakaro vedėjas – rašytojas Gediminas Jankus.

POETUI VIKTORUI RUDŽIANSKUI IŠKILMINGAI ĮTEIKSIME VIENO LITO LITERATŪRINĘ PREMIJĄ

Dvidešimt ketvirtoji kauniečių rašytojų Vieno lito literatūrinė premija už  poezijos intymumą, impresionistines būsenas ir emocijas, vaizdinių efemeriškumą eilėraščių rinkinyje “Arbata papėdėje” (Kaunas: Kauko laiptai, 2022) paskirta poetui Viktorui RUDŽIANSKUI. Iškilmingas premijos įteikimas įvyks kovo 9 d. ketvirtadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose.

CIURICHO LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI – JAU PER 20!

Šveicarijos lietuviai neužmiršta savo gimtųjų šaknų, palaiko tamprius ryšius su įvariomis Lietuvos bendrijomis ir organizacijomis. Ypač svarbią ir plačią kultūrinę bei švietėjišką veiklą yra išvystęs jau garsus Ciuricho lietuviškos knygos klubas. Klubo iniciatorė ir ilgametė nenuilstanti vadovė Jūratė Caspersen, kuri yra ir Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkė, išsamiai pasakoja apie klubo nuveiktus darbus, plačią kultūrinę veiklą, draugystę su rašytojais.

STANISLOVO ABROMAVIČIAUS “TREMTIES VAIKAI” – ANGLŲ KALBA

Neseniai iš spaustuvės “Morkūnas ir Ko” atkeliavo Stanislovo Abromavičiaus “Tremties vaikai” ciklo knyga, išversta į anglų kalbą – „CHILDHOOD IN FORCED EXILE“ („Vaikystė prievartinėje tremtyje“, Kaunas: LPKTS, 2023). Ji išleista 1000 egz. tiražu, bus platinama Lietuvoje, taip pat nukeliaus į visas Lietuvos Respublikos ambasadas, lietuvių bendruomenes anglakalbėse šalyse, lituanistines mokyklėles, LR Seimą, ministerijas. 

AUKŠTAS VALSTYBĖS APDOVANOJIMAS – POETUI DONALDUI KAJOKUI!

Vasario 16-osios proga paskelbtu dekretu Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė valstybės apdovanojimus už nuopelnus Lietuvai. Tarp apdovanotųjų – ir  kaunietis poetas, prozininkas ir eseistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Donaldas KAJOKAS! Jis apdovanotas  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi už daugiasluoksnės kūrybos minties gelmę, jautrumą ir įtaigumą. Nuoširdžiai sveikiname kolegą Donaldą Kajoką!  

BIRUTĖ ZEIGIENĖ. KITOKIOS KNYGOS SUTIKTUVĖS

Sausio 29-osios popietę Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) Kauno skyriaus nariai,  meno mylėtojai rinkosi į Maironio lietuvių literatūros muziejų, kuriame vyko LRS nario, poeto, rašytojo, vertėjo, redaktoriaus, publicisto Vlado Vaitkevičiaus poezijos ir kitų žanrų knygos „Dabar viskas kitaip“ sutiktuvės. Dalyvius pasitiko muziejaus kultūrinės veiklos organizatorė Eglė Rankauskienė ir pakvietė į renginių salę.

SIGITAS GEDA (1943 02 04 – 2008 12 12). PROMETĖJIŠKAS GYVENIMO DŽIAUGSMO IR PRAPULTIES DAINIUS

Sigito Gedos jubiliejinis gimtadienis – (jam sukaktų 80), paskatino dar kartą įdėmiai skaityti jo kūrybą, ypač paskutinę išleistą dienoraščių ir tyrinėjimų solidžią knygą “Vasarė ajero šneka” (2008). Ne veltui tvirtinama, kad geriausias raktas į kūrėjo pažinimą – jo paties atsivėrimai, ypač tokio didžio ir visaapimančio talento, mūsų literatūros titano. Be abejo, jį drąsiai galima vadinti Titanu, prometėjiškos dvasios ir galios išskirtine, kultine asmenybe. 

GVIDO LATAKO POEZJOS KNYGA “SALOS”. MENINIŲ ĮRIŠIMŲ INTERPRETACIJOS IR POEZIJOS SKAITYMAI

Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyrius (Mapu g. 18) kviečia į odos meistrų meninio knygos įrišimo parodos „Viena knyga – skirtingi požiūriai. Objekto interpretacijos“ atidarymą, kuris vyks vasario 13 d. 18 val. Parodoje išvysite menininkų interpretacijas nebaigtai įrišti poeto ir dailininko Gvido LATAKO poezijos knygai „Salos“ (Meninių įrišimų interpretacijos).

KONKURSAS KASMETINEI DIONIZO POŠKOS PREMIJAI

Šiemet bus teikiama jau XV-oji kasmetinė Dionizo Poškos premija, kurią 2009 m. įsteigė Šilalės rajono savivaldybės taryba. Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuviškos poezijos knygą, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis.

POETĖ GRAŽINA CIEŠKAITĖ. KOSMOBUDISTINĖS MANTROS

Poetė, Poezijos pavasario laureatė (1990) Gražina Cieškaitė – viena savičiausių mūsų kūrėjų, filosofinės meditacijos, sudėtingų, paviršutiniškai neišgliaudomų eilių autorė. Norint pajusti ar bent kiek perprasti Gražinos kūrybos pasaulį, reikia būti pasiruošusiam ir pasiryžusiam kartu su ja pakilti virš kasdienybės ir panirti į sudėtingą filosofinių apmąstymų, religinių simbolių terpę.

POETO VLADO VAITKEVIČIAUS KNYGOS “DABAR VISKAS KITAIP” SUTIKTUVĖS-PRISTATYMAS. FOTOREPORTAŽAS

Poetas, eseistas, redaktorius Vladas Vaitkevičius savo naujojoje knygoje “Dabar viskas kitaip” (Kaunas: Naujasis lankas, 2023) – tikras lyrikas, susimąstęs, liūdintis, suvokęs žmogiškąjį laikinumą ir įkvėptai kalbantis apie amžinybę ir dieviškumą. Bet kas bene svarbiausia- šioje solidžioje rinktinėje  poetas didžiausią dėmesį ir širdies jautrumą skiria mūsų senosios literatūros kukliems autoriams-kunigams, nūnai užmirštiems ir mūsų literatūrologų nė neminimiems. Apie tai buvo kalbama knygos pristatyme-sutiktuvėse Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

VIOLETA ŽIDONYTĖ. SONETŲ VAINIKAS

Šį kartą skelbiame rašytojos, dailininkės Violetos Židonytės sonetų vainiką “Gyvenimas kaip Nemunas almės” ir jai maloniai leidus, keletą jos paveikslų iš autorinės parodos tuo pačiu pavadinimu. Keturiolika klasikiniu stiliumi sukurtų sonetų kalba apie neblėstančias dvasines vertybes, gilius jausmus, širdies nerimą ir liudija didžiulį autorės poetinį talentą bei profesionalumą.

MŪSŲ GARSIŲJŲ POETŲ ATMINIMO PAGERBIMAS. “LIKĘ POEZIJOS VEIDAIS”

Maloniai nustebino nenuilstantis ir energingas Petras Palilionis, buvęs ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, nūnai vadovaujantis Kauno meno kūrėjų asociacijai. Nustebino itin svaria ir reikšminga, palydint metus, išleista poezijos antologija “Likę poezijos veidais”, poezijos, kuri buvo skelbta “Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlės” rinkiniuose.  

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS POZICIJA

Lietuvos rašytojų sąjunga, kuriai priklauso nemažai vaikams rašančių rašytojų, smerkia Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) sprendimą prestižinio Hanso Kristiano Anderseno vaikų literatūros apdovanojimo pirmininke patvirtinti iliustruotoją iš Rusijos Anastasiją Archipovą, Maskvos menininkų asociacijos (MOCX), kuri šiuo metu aktyviai propaguoja Rusijos karo agresiją Ukrainoje, valdybos narę.

TRIJŲ KOLEGŲ GIMTADIENIAI

Šiandien, sausio 4-ąją, net trys mūsų Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus nariai švenčia savo gimtadienius – Aldona Elena Puišytė, Ona Jautakė, Skaidrius Kandratavičius. Nuoširdžiai sveikiname!

POETAS ALGIMANTAS MIKUTA PRISIMENA SATYRIKĄ VYTAUTĄ EIDUKAITĮ (1918 12 21 – 1998 11 04)

Gruodžio 21-ąją kauniečiui poetui, satyrikui Vytautui Eidukaičiui sukaktų 104 metai. Jis bendradarbiavo su satyros ir humoro leidiniais „Šluota“ ir „Ūpas“, priklausė „Šaipokų“ kompanijai, propagavusiai humorą. Išleido šešis satyrinių ir humoristinių eilėraščių rinkinius. Satyriką Vytautą Eidukaitį betarpiškai, netradiciškai prisimena poetas Algimantas Mikuta.

PAKYLĖTAS ADVENTO POEZIJOS VAKARAS ŠVČ. SAKRAMENTO BAŽNYČIOJE. FOTOREPORTAŽAS

Kauno Švč. Sakramento (studentų) bažnyčioje įvyko advento poezijos vakaras „Kaip pasiilgau aš tikrų Kalėdų…“ Jis prasidėjo bažnyčios rektoriaus, kunigo, poeto Gyčio Petro Stumbro aukojamomis šv. Mišiomis už menininkus, literatus. Po šv. mišių sakralinės poezijos vakarą jautriai pradėjo ir vedė pats kunigas, poetas G. P. Stumbras, pristatęs dalyvius, trumpai apibūdinęs jų kūrybą ir kiek vėliau pats perskaitęs pluoštelį savo eilėraščių. 

DALIOS TEIŠERSKYTĖS ŽYDINTI ŽIEMOS VYŠNIA. EILĖRAŠČIAI

Mūsų garsioji poetė Dalia Teišerskytė savo eilinį gimtadienį pasitiko tarp savo ištikimų bičiulių ir gerbėjų, bet neužmiršo ir gausybės kvietimų į susitikimus su skaitytojais – ji spėjo apsilankyti ir tolimesnėse Lietuvos vietose, kur yra visada laukiama ir mylima. Dar kartą sveikindami mielą Dalią, skelbiame keletą jos naujų jaudinančių eilėraščių bei jautrų žodį.

TRADICINIS MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS MAIRONIO NAMUOSE

Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į šventinį metų renginį – Moterų kūrybos vakarą „…kad pakiltų apmirusi siela…“, kurio tarpukarį siekiančias tradicijas muziejus puoselėja jau daugelį metų. Vakaro metu vyks moterų poezijos ir prozos skaitymai.

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (Laisvės al. 57) kviečia į pokalbį „Dingusi Ievos Simonaitytės Lietuva“, kuris vyks gruodžio 5 d. pirmadienį, 18 val. Renginyje dalyvaus vertėjas Markus Roduner ir redaktorius Roland Begenat. Pokalbio metu išgirsite apie Ievos Simonaitytės dienoraščiuose aprašytą Šveicariją, jos gydymąsi Vo kantono kalnuose, santykį su vokiečių kultūra ir vokiečiais.

VIKTORAS GULBINAS – “ATOKIŲ STOČIŲ” LITERATŪRINĖS PREMIJOS LAUREATAS!

Mūsų kolega, poetas Viktoras Gulbinas tapo kultūros ir meno almanacho “Atokios stotys” 2022 metų literatūrinės premijos laureatu – “Už ryškią publikaciją 2022 metais almanache, kūrėjų, gyvenančių ir kuriančių Lietuvos periferijoje, vienijimą ir ženklią visuomeninę-literatūrinę veiklą”. Nuoširdžiai sveikiname! Tokia proga išprašėme ir skelbiame pluoštelį laureato Viktoro Gulbino eilėraščių. 

EDMUNDAS JANUŠAITIS Į ŽALIAKALNIO LOŽĘ PRIĖMĖ PAŠVĘSTUOSIUS

Vienas produktyviausių mūsų rašytojų, kūrybingas nenuorama, stabų ir autoritetų griovėjas, maištininkas Edmundas Janušaitis Maironio lietuvių literatūros muziejuje pristatė savo naują, jau šešioliktąją poezijos knygą “Žaliakalnio ložė”. Kaip visada būna Edmundo kūrybos vakaruose, ir šios sutiktuvės buvo kupinos netikėtumų, energijos, siausmo, skambančių dainų ir eilių skaitymo.