EI, JAUNIEJI KŪRĖJAI! DRĄSOS IR RYŽTO! JŪSŲ LAUKIA PIRMOJI KNYGA!

EI, JAUNIEJI KŪRĖJAI! DRĄSOS IR RYŽTO! JŪSŲ LAUKIA PIRMOJI KNYGA!

 

SKELBIAME 2024 M. PIRMOSIOS KNYGOS” KONKURSĄ!

 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla skelbia „Pirmosios knygos“ konkursą!
Kviečiame poezijos ir prozos kūrėjus, dar neišleidusius knygos jokiu formatu, dalyvauti konkurse – tai puiki proga dar šiemet rankose laikyti savo debiutinę knygą.
„Pirmosios knygos“ konkurse gali dalyvauti asmenys, dar neišleidę savo autorinių knygų jokiu formatu. Teikiamo kūrinio apimtis turi būti 2–7 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų su tarpais).
Kūriniai konkursui teikiami Word formatu el. pašto adresu: pkkonkursas@rsleidykla.lt iki 2024 m. kovo 1 d.

Kartu su kūriniu atskiru Word dokumentu pateikiami autoriaus duomenys: vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus prisistatymas. Ši informacija neturi būti įtraukta į teikiamą kūrinį.

Kūrinius vertins Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos patvirtinta komisija. Konkurso dalyvių rankraščiai vertinami anonimiškai, rezultatai bus paskelbti šių metų gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos internetiniame puslapyje www.rsleidykla.lt ir socialiniame tinkle facebook, o laimėtojai informuoti asmeniškai.

Kitų konkurso dalyvių kūrybos leidykla nekomentuos.
Prieš siųsdami kūrinius atidžiai išsistudijuokite informaciją – konkurso nuostatus, pateikiamus žemiau.

PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSO NUOSTATAI 

BENDROJI DALIS

 1. Pirmosios knygos konkurso (toliau Konkursas) tikslas – suteikti galimybę gabiems autoriams pasitikrinti jėgas, išleisti pirmąją autorinę knygą ir greičiau įsitvirtinti literatūriniame pasaulyje.
 2. Konkursą organizuoja VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, įmonės kodas 120152098, adresas K. Sirvydo g. 6, Vilnius.
 3. Konkursui pateiktus kūrinius vertina Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sudaryta komisija.
 4. Du geriausiais pripažinti kūriniai (vienas prozos ir vienas poezijos) išleidžiami atskiromis knygomis.
 5. Knygų išleidimą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Negavus KT skiriamos paramos, kokursas gali būti atšaukiamas arba konkurso laimėtojų knygų išleidimas gali būti perkeltas į kitus metus.
 6. Informacija apie Konkursą ir Konkurso taisyklės skelbiamos viešai:https://www.rsleidykla.lt/pk-konkursas/

KONKURSO SĄLYGOS

 1. Konkursui kviečiama teikti aukštos literatūrinės ir meninės vertės prozos ir poezijos kūrinius valstybine lietuvių kalba. Konkurse gali dalyvauti asmenys, kurie dar nėra išleidę savo autorinės knygos jokia forma.
 2. Teikiamo kūrinio apimtis turi būti nuo 2 iki 7 autorinių lankų (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų su tarpais).
 3. Kūriniai konkursui pateikiami Word formatu el. paštu šiuo adresu:pkkonkursas@rsleidykla.lt iki 2024 metų kovo 1 d.
 4. Kartu su kūriniu, atskirame el. laiško priede (Word formatu), pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpai apie autorių. Šios informacijos į kūrinį neįtraukti. Pateikdamas savo duomenis dalyvavimui Konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas pateikiant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti Konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir / ar šio Konkurso taisykles bei sąlygas.
 5. Atsiųsdami savo kūrinį, asmenys išreiškia sutikimą, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu.
 6. Kūrinys laikomas pateiktu, jei jis atsiunčiamas iki 3 punkte nurodytos datos ir atitinka visas aukščiau nurodytas konkurso sąlygas.
 7. Gautų kūrinių vertinimo komisija nerecenzuoja ir nekomentuoja, išskyrus vertinimo komisijos atrinktus kūrinius.
 8. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį Konkursui, patvirtina, kad pateikiamo kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir / ar asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti Konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos Konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.
 9. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio Konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu Konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.
 10. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių raštu ir atšaukti savo dalyvavimą Konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys, neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.
 11. Konkursą laimėjęs autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su Konkurso organizatoriumi, esant poreikiui atsižvelgti į organizatoriaus komentarus ir rekomendacijas, pataisyti kūrinį.
 12. Asmens duomenys bus saugomi iki konkurso pabaigos, o jam pasibaigus – 1 mėnesį. Suėjus šiam terminui, duomenys sunaikinami. 

VERTINIMAS

 1. Kūrinius vertina Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sudaryta komisija. Trys nariai vertina poezijos kūrinius ir trys – prozos.
 2. Konkursui pateiktus kūrinius komisija vertina anonimiškai.
 3. Konkurso laimėtojai išrenkamas balsų dauguma.
 4. Du geriausiais pripažinti kūriniai (vienas prozos ir vienas poezijos) išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant knygų išleidimo sutartis. Knygas išleis Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Pirmosios knygos serijoje.
 5. Konkurso rezultatai paskelbiami Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos internetiniame puslapyje (https://www.rsleidykla.lt/pk-konkursas/), o laimėtojai informuojami asmeniškai.

Kilus klausimams kreiptis el. paštu pkkonkursas@rsleidykla.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *