Skyriaus vadovai

* 1971 m. birželio 14 d. įsteigtas Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius. Išrinktas skyriaus biuras ir jo vadovas (tada – atsakingasis sekretorius) Antanas Drilinga. 

* 1974 m. spalio 24 d., pasibaigus A. Drilingos kadencijai atsakinguoju sekretoriumi išrenkamas Vytautas Martinkus, pavaduotoju – Laimonas Inis. V. Martinkus vadovauja dvi kadencijas (1974 -1982).

* 1982 m. skyriaus vadovu išrenkamas ilgametis (1972-1982) LRS Kauno skyriaus literatūrinis konsultantas Algimantas Mikuta, jis vadovauja iki 1988 m.

* 1988 m. atsisakius biuro ir sekretoriaus, renkamas skyriaus pirmininkas ir Taryba. Pirmininku išrenkamas Petras Palilionis, vadovavęs 20 metų (1989-2009). 

* 2009-2011 m. Kauno rašytojams vadovauja Viktoras Rudžianskas.

* 2011 m. pirmininku išrenkamas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis ir vadovauja dvi kadencijas – iki 2019 m. spalio.

* Nuo 2019 m. spalio skyriui vadovauja Gediminas Jankus.

 

Svarbesni faktai:

* 1998 m. įsteigiama Kauno skyriaus Vieno lito literatūrinė premija. Sumanytojas ir steigėjas – Petras Palilionis.

* 2000 m. įsteigiama Kauno meno kūrėjų asociacija. Sumanytojas ir steigėjas – Petras Palilionis kartu su fotomenininku Aleksandru Macijausku ir žurnalistu Vidu Mačiuliu. 2003 m. įsteigiama KMKA premija. Sumanytojas ir steigėjas – Petras Palilionis.

* Nuo 2007 m. leidžiama „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Sumanytojas ir vykdytojas – Petras Palilionis.

* 2011 m. Kauno miesto savivaldybė įsteigia Bernardo Brazdžionio literatūros premiją. Sumanytojas – Petras Palilionis. 2015 m. premija panaikinta. Nuo 2018 m. premiją kas dvejus metus skiria Pasvalio rajono savivaldybė.

* 2013 m. Kauno miesto savivaldybė įsteigia Maironio premiją. Ji kasmet teikiama tradicinio Poezijos pavasario metu už geriausią praėjusių metų poezijos knygą.

* 2017 m. sukurta internetinė LRS Kauno skyriaus svetainė „Virtuali Kauno rašytojų buveinė“. Sumanytojas – Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, redaktorė – Milda Kiaušaitė (2017-2021). Nuo 2021 m. spalio – redaktorė Indrė Bagdonė.

* 2017 m. socialiniame tinkle Facebook sukurtas LRS Kauno rašytojų skyriaus puslapis https://www.facebook.com/kaunorasytojai/

 

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS VADOVAI