Nariai

Šiuo metu Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius vienija 51 profesionalų įvairių žanrų literatūros kūrėją.

Abromavičius Stanislovas
Aleksa Gasparas
Babonas Stasys
Cieškaitė Gražina
Čepauskaitė Daiva
Čičelis Ramūnas
Dabrišius Gintautas
Drungytė Erika
Dovydaitis Bronius
Gaižauskaitė Zita
Gulbinas Viktoras
Inis Laimonas
Jankus Gediminas
Janušaitis Edmundas
Jasėnas Justas
Jautakienė Ona – Jautakė Ona
Kajokas Donaldas
Kandratavičius Skaidrius
Kavaliauskas Tomas
Kiaušas Vidmantas-Elmiškis
Klusas Rimantas Petras
Krasnovas Aleksandras
Krilavičienė Aida
Latakas Gvidas
Marcinkevičiūtė-Patackienė Tautvyda
Mikuta Algimantas
Navickaitė-Greičiuvienė Lina
Palilionis Petras
Patackas Gintaras
Perednytė Eglė
Puišytė-Grigaliūnienė Aldona Elena
Raižytė Nijolė
Rudžianskaitė Ieva
Rudžianskas Viktoras
Ruseckaitė Aldona
Skaržinskas Česlovas
Striogaitė Enrika
Stulpinas Vytautas
Šinkariukas Tomas
Šoblinskaitė-Aleksa Violeta
Švėgžda Mindaugas
Una Rebeka – Šalaševičiūtė Jurga
Vaitkienė Juta – Noak Jutta
Vaitkevičius Vladas
Vaitkevičiūtė Eugenija
Venclovas Petras
Vyšniauskas Tomas
Zajančkauskaitė Renata
Zelčiūtė Dovilė
Židonytė Violeta

Metinis Lietuvos rašytojų sąjungos nario mokestis — 15 Eur.

Atsiskaitomoji sąskaita:

Lietuvos rašytojų sąjunga

LT197300010002448188

Swedbank

 

 Išėjusieji Amžinybėn

Antanaitis Algirdas Titus (1927–2003)
Baltuškevičius Vladas
(1939-2022)

Bložė Vytautas Petras (1930–2016)
Brazdžionis Bernardas (1907–2002)
Budrys Rimantas (1930–2001)
Chackelsytė Elena (1882–1973)
Čepliauskas Vytautas (1933–2011)
Čeponis Jonas (1935–2020)
Dabulskis Aleksas (1934–2020)
Drazdauskas Valys (1906–1981)
Eidukaitis Vytautas (1918–1998)
Gimberis Jurgis (1938–2018)
Grušas Juozas (1901–1986)
Gudaitis Leonas (1935–2019)
Gustainis Liudas (1944–2017)
Gutauskas Gintaras (1968–2000)
Jankauskas Kazys (1906–1996)
Jasaitis Juozas (1930–2010)
Kalvaitis Vladas (1929–2018)
Kaminskas Algimantas (1944-2024)

Katilius Viktoras (1910–1993)
Keturakis Robertas (1935-2021)
Latonaitė-Packevičienė Loreta Gražina (1934–2011) 
Laucė Jonas (1917–2003)
Liepsnonis Alpas (1910–1989)
Macijauskienė Marija (1930–2020)
Marčėnas Rimantas (1937–2019)
Mikutavičius Ričardas (1935–1998)
Navakas Kęstutis (1964–2020)
Rakauskas Mečislovas Ireniejus (1938–2020)
Samulevičius Raimundas (1937–1981)
Tamaliūnas Augustas (1943–2012)
Teišerskytė Dalia (1944-2023)

Vaškelis Bronius (1922–2021)
Vinciūnienė-Klingaitė Rita (1944–2015)
Viskanta Edvardas (1902–2002)
Zaleckis Leonas (1929–2003)
Zingeris Markas (1947-2023)
Zub(p)ka Kecioris Kazys (1910–1999)
Žekas Antanas (1931–2015)
Žirgulys Aleksandras (1909–1986)
Žlabys-Žengė Juozas (1899–1992)

 

 

Mintvykstės – autorinis ilgametės LRS KS referentės Mildos Kiaušaitės projektas, kuriame netikėtu rakursu pateikiama kauniečių rašytojų kūrybos ištraukos, mintys bei portretai. Kviečiame susipažinti: