Nariai

Metinis Lietuvos rašytojų sąjungos nario mokestis — 15 Eur.

Atsiskaitomoji sąskaita:

Lietuvos rašytojų sąjunga

LT197300010002448188

Swedbank

 

Šiuo metu Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius vienija 53 profesionalius įvairių žanrų literatūros kūrėjus.

Abromavičius Stanislovas
Aleksa Gasparas
Babonas Stasys
Baltuškevičius Vladas
Cieškaitė Gražina
Čepauskaitė Daiva
Čeponis Jonas
Dabrišius Gintautas
Drungytė Erika
Dovydaitis Bronius
Gaižauskaitė Zita
Gulbinas Viktoras
Inis Laimonas
Jankus Gediminas
Janušaitis Edmundas
Jautakienė Ona – Jautakė Ona
Kajokas Donaldas
Kaminskas Algimantas
Kandratavičius Skaidrius
Kavaliauskas Tomas
Keturakis Robertas
Kiaušas Vidmantas-Elmiškis
Klusas Rimantas Petras
Krasnovas Aleksandras
Krilavičienė Aida
Latakas Gvidas

Marcinkevičiūtė-Patackienė Tautvyda
Mikuta Algimantas
Navickaitė-Greičiuvienė Lina
Palilionis Petras
Patackas Gintaras
Perednytė Eglė
Puišytė-Grigaliūnienė Aldona Elena
Raižytė Nijolė
Rudžianskaitė Ieva
Rudžianskas Viktoras
Ruseckaitė Aldona
Striogaitė Enrika
Stulpinas Vytautas
Šinkariukas Tomas
Šoblinskaitė-Aleksa Violeta
Teišerskytė Dalia
Una Rebeka – Šalaševičiūtė Jurga
Vaitkienė Juta – Noak Jutta
Vaitkevičius Vladas
Vaitkevičiūtė Eugenija
Vaškelis Bronius
Venclovas Petras
Vyšniauskas Tomas
Zajančkauskaitė Renata
Zelčiūtė Dovilė
Zingeris Markas
Židonytė Violeta
Žvirinskis Tadas

 

A†A

Antanaitis Algirdas Titus (1927–2003)
Bložė Vytautas Petras (1930–2016)
Brazdžionis Bernardas (1907–2002)
Budrys Rimantas (1930–2001)
Chackelsytė Elena (1882–1973)
Čepliauskas Vytautas (1933–2011)
Čeponis Jonas (1935–2020)
Dabulskis Aleksas (1934–2020)
Drazdauskas Valys (1906–1981)
Eidukaitis Vytautas (1918–1998)
Gimberis Jurgis (1938–2018)
Grušas Juozas (1901–1986)
Gudaitis Leonas (1935–2019)
Gustainis Liudas (1944–2017)
Gutauskas Gintaras (1968–2000)
Jankauskas Kazys (1906–1996)
Jasaitis Juozas (1930–2010)
Kalvaitis Vladas (1929–2018)
Katilius Viktoras (1910–1993)
Latonaitė-Packevičienė Loreta Gražina (1934–2011)
Laucė Jonas (1917–2003)
Liepsnonis Alpas (1910–1989)
Macijauskienė Marija (1930–2020)
Marčėnas Rimantas (1937–2019)
Mikutavičius Ričardas (1935–1998)
Navakas Kęstutis (1964–2020)
Rakauskas Mečislovas Ireniejus (1938–2020)
Samulevičius Raimundas (1937–1981)
Tamaliūnas Augustas (1943–2012)
Vinciūnienė-Klingaitė Rita (1944–2015)
Viskanta Edvardas (1902–2002)
Zaleckis Leonas (1929–2003)
Zub(p)ka Kecioris Kazys (1910–1999)
Žekas Antanas (1931–2015)
Žirgulys Aleksandras (1909–1986)
Žlabys-Žengė Juozas (1899–1992)