Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė

Poezijos pavasariui skirtų renginių savaitėje, prie gausybės veiklų prisišliejo ir vieno iš paskutiniųjų poeto Petro Palilionio projektų rezultato pristatymas. Tai – antologija „Likę poezijos veidais“, kurioje sutilpo 18 šį pasaulį jau palikusių poezijos pavasarių laureatų.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato Viktoro Rudžiansko eilėraščiai. Sudarė Viktoras Rudžianskas. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato Jono Strielkūno eilėraščiai. Sudarė Rimvydas Strielkūnas. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato Pauliaus Širvio eilėraščiai. Sudarė Alfas Pakėnas. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato Gintaro Grajausko eilėraščiai. Sudarė Gintaras Grajauskas. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureatės Janinos Degutytės eilėraščiai. Sudarė Viktorija Daujotytė. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato Aido Marčėno eilėraščiai. Sudarė Aidas Marčėnas. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Trys Poezijos pavasario laureato Petro Palilionio mažosios poemos. Sudarė autorius. Projekto vadovas Petras Palilionis. Viršelio fotografija – Mildos Palilionytės.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureatės Tautvydos Marcinkevičiūtės eilėraščiai. Sudarė Tautvyda Marcinkevičiūtė. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato Eduardo Mieželaičio eilėraščiai. Sudarė Elena Baliutytė. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato Algirdo Verbos eilėraščiai. Sudarė Gasparas Aleksa. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
1971 m. Poezijos pavasario laureato Antano Miškinio eilėraščiai. Sudarė Rita Tūtlytė. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Poezijos pavasario laureato už rinkinį „Drabužėliais baltais“ (1995 m.) nauja eilėraščių knyga. Sudarė autorius. Projekto vadovas Petras Palilionis.
Skaityti plačiau>>>
Kauno meno kūrėjų asociacija ir leidykla „Naujasis lankas“ išleido Kazio Bradūno eilėraščių knygą iš serijos „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Projekto vadovas Petras Palilionis. Tai jau 19-a serijos knyga.
Skaityti plačiau>>>
1983 m. Poezijos pavasario laureatės Onės Baliukonės eilėraščiai. Sudarė Viktorija Daujotytė.
Skaityti plačiau>>>