Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. Kazys Bradūnas (Kaunas: Naujasis lankas, Kauno meno kūrėjų asociacija 2013)

Kauno meno kūrėjų asociacija ir leidykla „Naujasis lankas“ išleido Kazio Bradūno eilėraščių knygą iš serijos „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Projekto vadovas Petras Palilionis. Tai jau 19-a serijos knyga.

Kazys Bradūnas – poetas, publicistas, kritikas, redaktorius, žymus išeivijos kultūros veikėjas, Poezijos pavasario laureatas už dviejų dalių rinktinę „Sutelktinė“ (2002 m.).

Sudarytojos žodis:

Tėvelio eilėraščius dažnai girdėjome ir skaitėme mūsų šeimoje. Jų įvaizdžiai mums vaikams, augusiems Amerikoje, tiesiog sukūrė Lietuvą. Per juos girdėjome nuskendusius Alvito varpus, matėme paliktą tėviškę ir ariamus laukus Kiršuose, supratome senelio meilę arkliams, susipažinome su tėvelio aukle Ona Šulinskiene ir jos beveik dar pagoniška pasaulėjauta. Tėvelio poetiški pokalbiai su Donelaičiu, Čiurlioniu, Gediminu padėjo suprasti, kad tautą stiprina poetai, menininkai ir valdovai. Pasakojimai apie milžinkapius ir juose rastas įkapes žadino smalsumą apie gilią praeitį. Prisiminimai apie mirusius draugus (V. Mačernį, M. Indriliūną, B. Krivicką) skatino suvokti, kad jų kančios ir aukos mus įpareigoja, kad mes visi čia esame Dievo liepimu.

Tėvelis tikėjo, kad meilė savo žemei, jos praeičiai, jos tautosakai ir kalbai yra didžiausia mūsų BŪTIES dovana. Kad be tos meilės būtume tikri skurdžiai, o su ja – dvasiškai turtingesni.

Tikiuosi, kad atrinkti eilėraščiai ir skaitytojui atskleis kokie lobiai glūdi mūsų tautiškame pavelde, nes poezijoje slypi žodžių burtininko galia.

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *