KVIEČIAME SIŪLYTI KANDIDATUS DAUSŲ ŠEIMOS LITERATŪROS PREMIJAI

KVIEČIAME SIŪLYTI KANDIDATUS DAUSŲ ŠEIMOS LITERATŪROS PREMIJAI

 

Premija skiriama konkurso būdu už lietuviškai parašytus arba į lietuvių kalbą išverstus originalius kūrinius (knygas), išleistus per pastaruosius trejus kalendorinius metus.

Premijos steigėjai ir mecenatai – p. Aldona Dausaitė-Empakerienė ir Kanados Lietuvių Fondas. Premijos tikslas – paremti ir paskatinti lietuvių rašytojus garsinti lietuvių literatūrą ir įsteigti Dausų šeimos lietuvių literatūros premiją kaip svarų ir prestižinį apdovanojimą. Premija įsteigta 2023 metais.

2023 metais skiriamos trys Premijos:

  1. už originalią grožinės literatūros knygą, parašytą lietuvių kalba, skiriama 12 500 eurų Premija.
  2. už originalią grožinės literatūros knygą, išverstą į lietuvių kalbą, skiriama 12 500 eurų Premija.  Premija bus padalinta taip:  70 % autoriui ir 30 % vertėjui.
  3. už pirmąją pradedančio autoriaus išspausdintą originalią knygą (debiutinį darbą), parašytą lietuvių kalba, ar išverstą į lietuvių kalbą, skiriama 5 000 eurų Premija. Jei originali knyga išversta į lietuvių kalbą, Premija bus padalinta taip: 70 % autoriui ir 30 % vertėjui.

Apdovanotų knygų leidėjai taip pat gaus honorarą.

Leidėjai ar organizacijos kasmet Komisijai gali pateikti ne daugiau kaip vieną (1) knygą kiekvienoje kategorijoje.

Kita kalba parašyto ir į lietuvių kalbą išversto kūrinio autorius turi būti lietuvių kilmės. Premija skiriama Lietuvoje ar užsienyje gyvenantiems rašytojams, tik fiziniams asmenims. Pakartotinai Premija gali būti skiriama tam pačiam autoriui tik praėjus penkeriems kalendoriniams metams nuo ankstesnio premijos gavimo. Premija neskiriama po autoriaus mirties.

Knygas Premijai gauti gali siūlyti:  Leidėjai iš bet kurios šalies, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Užsienių lietuvių organizacija, kuri yra pripažinta Pasaulio lietuvių bendruomenės vienetu ar padaliniu. Paraiškas premijoms gauti galima teikti iki 2023 m. spalio 31 d. imtinai Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) arba el. paštu  valdyba@rasytojai.lt.

Pateikiama užpildyta Paraiškos forma, rekomendacija (trumpas kandidato knygos įvertinimas), siūlomų premijuoti kūrinių 5 knygos egzemplioriai arba elektroninė knygos versija ir autoriaus sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (2-as paraiškos formos lapas). 

Premijos gairesparaiškos formąkitus priedus lietuvių ir anglų kalbomis galima rasti Lietuvos rašytojų sąjungos interneto svetainėje www.rasytojai.lt.

Premijos konkursą organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga (atsakingas asmuo – Rasa Bagdonavičienė), tel. +370 67637998, el.p. valdyba@rasytojai.lt.

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *