ALEKSUI DABULSKIUI – 90! (1934-2020)

Poetas, satyrikas, redaktorius Aleksas Dabulskis. Nuotrauka iš šeimos archyvo. 

 

ALEKSUI DABULSKIUI – 90! (1934-2020)

 

Netrukus minėsime mūsų garsiojo, vieno talentingiausio Lietuvos poeto, satyriko, žurnalisto, redaktoriaus Alekso DABULSKIO (1934 04 10 – 2020 08 05) 90-ąjį gimtadienį. Neužmirštamas jo nuoširdumas, dėmesys kolegoms, palaikymas sunkiomis akimirkomis, ir, kas bene svarbiausia – moralinė laikysena, drąsa, nenuolankumas to meto nomenklatūrai ir valdžios liokajams.

Juk jis ypatingai skaudžios patirties ir dramatiškos lemties Poetas, sugebėjęs savo talentu ir užsispyrimu nugalėti sunkumus ir persekiojimus. Dar visai jaunutis gimnazistas, 1951 m., sovietų KGB buvo suimtas, už antisovietinius eilėraščius nuteistas 25 m. kalėti, kalintas Mordovijos ir Omsko srities lageriuose. 1956 m. grižo į Lietuvą, studijavo Kauno politechnikos institute, 1964 m. jį baigė, įgydamas statybos inžinieriaus specialybę. Inžinieriumi dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Kauno statybos treste.

1972–1975 m. ir 1977–1982 m. žurnalo „Nemunas“ skyriaus vedėjas, skyriaus redaktorius. 1983–1989 m. Aleksas dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūros konsultantu, surado ne vieną jauną talentą, paskatino kurti. Buvome šalia – būtent tada keletą kadencijų vadovavau Kauno Jaunųjų rašytojų sekcijai ir Alekso pagalba ir patarimai buvo itin svarbūs.  

Vėliau A. Dabulskis darbavosi žurnalo „Santara“ skyriaus ir šio žurnalo leidžiamų knygų bibliotekos redaktoriumi, 1989–1993 m. buvo satyros ir humoro laikraščio „Ūpas“ redaktorius ir leidėjas, nuo 1994 m. – dienraščio „Kauno diena“ korektorius.

Eilėraščius pradėjo skelbti nuo 1958 m. Poezijai būdinga žaisminga stilistika, dėmesys tiksliai žodžio vartosenai, ironiška intonacija. Yra parašęs taiklių parodijų, daugybę satyrinių tekstų. Jis subūrė Kauno satyrikus – “šaipokus”, į kurių kūrybinius vakarus ir skaitymus net didžiausiose salėse būdavo sunku pakliūti, o įdėmiai įsiklausantys žiūrovai nesunkiai perprasdavo ir ezopiškas mintis. A. Dabulskio įtakoje augo ir brendo Vytauto Eidukaičio, Jurgio Gimberio, Rimanto Kluso, Vidmanto Elmiškio-Kiaušo ir kitų satyrikų talentai. A. Dabulskis parašė daugybę taiklių parodijų, satyrinių tekstų, kartu su kitais –  Horacijaus Drapako satyrų, epigramų, humoreskų.   

Jis išvertė operečių ir miuziklų libretų, Vladimiro Majakovskio, Marijos Cvetajevos, Ivano Franko ir kt. kūrinių.

Ypatingas svarbus A. Dabulskio veiklos baras buvo darbas su jaunaisiais literatais. Itin įdėmiai ir atsakingai jis vertino jų kūrybą, išsamiai analizuodavo ir recenzuodavo pateiktus rankraščius, padėdavo parengti pirmąsias publikacijas ir knygas. Dirbdamas literatūros konsultantu LRS Kauno skyriuje, A. Dabulskis savo autoritetu, svariu paskatinimu sugebėjo suburti miesto rašytojus, kitus menininkus, kultūrinis ir kūrybinis gyvenimas Alekso užkrečiamo entuziazmo, optimizmo ir veiklos dėka tais metais tapo įsimintinu, originaliu.

Aleksas Dabulskis išleido per 16 poezijos knygų. Pirmasis rašytojo eilėraščių rinkinys „Lašas medaus“ pasirodė 1965 m., epigramų knyga „Baigtas kriukis“ – 2014 m. Kantrus ir profesionalus jo darbas ne kartą įvertintas: A. Dabulskiui skirta Augustino Griciaus literatūros premija (1990), jis tapo LATGA-A metų vertėjo nominacijos laureatu (2001), buvo apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2004).

Ne vieno įvertinimo sulaukta ir Kaune, kuriame rašytojas triūsė kone visą gyvenimą: jam skirta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija (2009), Kauno miesto savivaldybės Santakos II laipsnio garbės ženklas (2014), Vieno lito premija už pašaipų žvilgsnį į pasaulį ir save knygoje „Baigtas kriukis“ (2015) bei Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir Kauno miesto garsinimą (2019).

Žmonos Irenos Dabulskienės rūpesčiu išleista Alekso pomirtinė knyga “Tiek to linksmumo” (Vilnius: Romualdo Norkaus “Santaros” leidykla, 2021), kurioje surinkti neskelbti ir nežinomi Poeto eilėraščiai, kuriuos papildo archyvinės Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko, Vladimiro Beresniovo, Romualdo Norkaus, šeimos archyvo fotografijos, rašytojų Algimanto Mikutos, Vytauto Martinkaus tekstai.

O balandžio 10-ąją, trečiadienį, 18 val. per rašytojo gimtadienį, rinksimės Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kur vyks Irenos Dabulskienės sumanytas, suburtas ir organizuotas jo atminimo pavakarys-koncertas. Juk Aleksas Dabulskis – ir daugybės populiarių estrados dainų tekstų autorius!

Renginio vedėjas – rašytojas Gediminas Jankus.
Dalyvaus aktorius Petras Venslovas, dainininkai Svetlana Bagdonaitė, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Vladas Daugintis, Egidijus Sipavičius, Kęstutis Ignatavičius, VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentai Kristupas Šalna, Neringa Venskutė, Agnė Lasytė, Karina Ivanickytė, Taurinta Klesevičiūtė, Viktorija Michailova, jų vadovė docentė Rita Novikaitė, akompaniatorius Dainius Kepežinskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai Liepa Ribokaitė, Monika Siaurusaitytė, Dovydas Baltrimavičius, Karolis Dabulskis.
 
Gediminas Jankus
 
 
 

2 komentarų

 • BŪTINAI — atvyksiu į Kauną, “pas Aleksą”.
  Sveiko proto “ūpas” – tai Aleksas.
  Horacijus Drapakas – tai irgi Aleksas.
  Humoro ir Homero skrynia – tai Aleksas.

 • Arvydas Juozaitis

  LABAI BRANGUS IR ARTIMAS SIELAI ŽMOGUS.
  Horacijaus Drapako prototipas, daugelio jo nuotykių herojus.
  Arvydas J.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *