Photo of the day

 Poetai Kazys Zupka-Kecioris ir Stasius Būdavas