ILGAMEČIO REDAKTORIAUS JUOZO STEPŠIO (1936-2022) “VAGOS” LEIDYKLOS DIENORAŠČIAI-ATSIMINIMAI

 

ILGAMEČIO REDAKTORIAUS JUOZO STEPŠIO (1936-2022) “VAGOS” LEIDYKLOS DIENORAŠČIAI-ATSIMINIMAI

 

Neseniai pasirodė solidžiai išleista redaktoriaus, žurnalisto, knygų leidėjo Juozo Stepono Stepšio knyga “Atsiminimų fragmentai. “Vagos” leidyklos dienoraščiai” ( Kaunas: Naujasis lankas, 2024). 

Juozas Stepšys – ilgametis “Vagos” leidyklos redakcijos vedėjas, vyriausiasis redaktorius (1976-1989), knygų leidėjas, parašė literatūros kritikos straipsnių, skaitė paskaitas apie lietuvių literatūrą. 

Itin vertingi jo atsiminimai, pasakojantys apie sovietinio laikotarpio ideologinę cenzūrą knygų leidybos klausimais, liudijimai apie konkrečius mūsų literatūros klasikus ir ne klasikus, apie pasistumdymus ir skundus dėl jų knygų leidybos ir tiražo. Knygos sudarytoja Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen pratarmėje taip apibūdina šiuos atsiminimus: “Nepagražintuose užrašuose atsiskleidžia rašytojų, redaktorių, valdžios funkcionierių asmenybės, atveriamos leidybos virtuvės durys, cenzūros užkaboriai. Paties šviesaus atminimo Juozo svarstymai ir komentarai (kartais prirašyti prie ankstesniųjų ir vėliau) parodo principingo, literatūrą ir autorius gerbiančio redaktoriaus vertinimus ir išgyvenimus sudėtingų istorinių pervartų laikotarpiu”.  

Knygos sudarytoja Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen knygos pratarmėje dėkoja poetui ir memografininkui Petrui Palilioniui už paskatą iš paliktų atsiminimų sudaryti knygą – “jis (Petras Palilionis) labai greitai suprato šių užrašų išliekamąją vertę, ragino ir ieškojo galimybių leidybai”. 

Ieškojo ir surado – knygos leidybą parėmė būtent P. Palilionio vadovaujama Kauno meno kūrėjų asociacija. Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen už finansinę paramą padėkojo kauniečių meno kūrėjų asociacijai, Stepono Kairio fondui, Lietuvos medikų profesinei sąjungai (Albinai Kavaliauskaitei) bei individualiems rėmėjams – Vyteniui Andriukaičiui, Česlovui Juršėnui, Justui Vincui Paleckiui, Juozui Olekai, Juozui Lakiui, Vitai Voverienei, Laimai Tučienei.

Atskira padėka skirta Juozo Stepšio viso gyvenimo bičiuliui, medicinos mokslų daktarui Vytautui Gurauskui.

 

Gediminas Jankus

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *