AKTORĖS, POEZIJOS SKAITOVĖS OLITOS DAUTARTAITĖS JUBILIEJUS

Kauno valstybiniame lėlių teatre balandžio 16 dieną pagerbėme ir garbingo jubiliejaus – 80-mečio proga sveikinome mūsų garsiąją aktorę, ištikimą rašytojų bičiulę, poezijos skaitovę Olitą Dautartaitę. Ji nuolatinė poezijos knygų pristatymų, autorinių vakarų, sukakčių dalyvė, jos programose daug kauniečių autorių kūrybos. Dažnai literatūriniuose vakaruose skaito Donaldo Kajoko, Violetos Šoblinskaitės, Viktoro Rudžiansko, Jurgio Gimberio, Aldonos  Ruseckaitės kūrybą. Olita Dautartaitė nepakeičiama nuolatinė tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ Kaune dalyvė. Ji skaito kauniečių autorių eilėraščius festivalio atsidaryme, deklamuoja laureato vainikavimo ir Maironio premijos įteikimo iškilmėse Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kituose festivalio renginiuose. 

Vakaro metu kultūros ministras S. Kairys  įteikė aktorei aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą – garbės ženklą “Nešk savo šviesą ir tikėk”.

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės Birutės Jonuškaitės vardu Jubiliatę sveikino poetas Vladas Braziūnas, LRS Kauno skyriaus – rašytojas Donaldas Kajokas ir skyriaus pirmininkas, rašytojas Gediminas Jankus.

 

Olita Veronika Dautartaitė gimė 1943 m. balandžio 15 d. Kaune. Baigusi Kauno 7 vidurinę
mokyklą, įstojo į Vilniaus Kultūros – švietimo technikumo Dramos fakultetą. 1964 m. pradėjo sceninį kelią Kauno valstybiniame lėlių teatre, čia kūrė 12 metų, o nuo 1976 m. iki 2008 m. buvo Šiaulių dramos teatro aktorė. Nuo 1992 iki 2008 m. – Šiaulių universiteto dėstytoja.
2008 m. aktorė grįžo į gimtąjį Kauną ir aktyviai įsijungė į miesto visuomenės bei kultūros
gyvenimą, vadovavo Kauno kolegijos studentų teatro studijai. 1971 – 1976 m. režisavo spektaklius pačios įkurtuose vaikų lėlių teatruose Kaune. Kauno kolegijoje studentų teatro studijoje 2008 – 2012 m. režisavo spektaklius: Vandos Juknaitės „Tariamas iš tamsos“, Sofijos Čiurlionienės „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, Moriso Meterlinko „Žydroji paukštė“, Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“.

Aktorė yra parengusi daugybę programų iš garsiųjų Lietuvos poetų kūrybos (Bernardo Brazdžionio, Jono Aisčio, Justino Marcinkevičiaus, Jono Strielkūno rinkinių).
Su meninėmis programomis populiarina ir skleidžia literatūrą ne tik  Kaune, bet ir visoje Lietuvoje, supažindino ir Niujorko, Bostono, Partvardo, Čikagos, Los Andželo (JAV) bei Kanados lietuvių bendruomenes.

Aktorė paruošė literatūrines muzikines programas „Ir visus mus Lietuva augino“, „Apie tremtį ir Tėvynę“, „Tenai Pažaislio bokštai“, „Pasklido giesmė po tą šalį toli…“ – skirta Maironio jubiliejiniams metams. Įgarsintos kompaktinės plokštelės „Mūsų sielos gyvens inkiluos“ – Jono Strielkūno poezija; „Tebūnie“ – Bernardo Brazdžionio, Liūnės Sutemos, Henriko Nagio poezija.

Kartu su aktoriumi,poezijos skaitovu Petru Venslovu ji parengė literatūrinį spektaklį „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“. Ši žinomų aktorių atliekama literatūrinė programa leidžia pažinti Vaižgantą kaip rašytoją, literatūros istoriką, kritiką, Skaitomi rašytojo tekstai, vaidinami fragmentai iš jo knygų „Scenos vaizdai, monologai ir dialogai“, „Dėdės ir dėdienės“.

Retai pasitaiko, kad biografiniai spektakliai pasakotų apie vis dar gyvo ir aktyviai veikiančio
žmogaus gyvenimą. Vienas tokių – atviras, dramatiškas monospektaklis “Shalom,  Bellissima!”, įtaigiai žiūrovą supažindinantis su garsiosios kaunietės, „Kaunas- kultūros sostinė“ ambasadorės Bellos Shirin gyvenimo istorija. Šiame spektaklyje (autorė ir režisierė Ina Pukelytė) Olita Dautartaitė sukūrė jaudinantį Belos personažą. Spektaklis keletą metų (2017-2020) buvo rodomas Kaune ir sulaukė didžiulio pasisekimo.

Kauno miesto svaivaldybės Apdovanojimų taryba Olitą Dautartaitę Jubiliejaus proga pagerbė garbės žymeniu.

Linkėdami mylimai Aktorei ištvermės, naujų užmojų, laukiame su ja naujų susitikimų – juk neilgai trukus prasidės tradicinis Tarptautinis festivalis “Poezijos pavasaris”, nemažai renginių, kaip visada, numatyta ir Kaune, be abejo, juose pamatysime ir išgirsime įtaigų Olitos Dautartaitės balsą.

Zenono Baltrušio nuotrauka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *