ALGIMANTUI MIKUTAI – 80!

Algimantas Mikuta. Mildos Kiaušaitės fotografija 

 

Tarptautinio poezijos pavasario išvakarėse, gegužės 13-ąją, mūsų garsusis poetas, eseistas, redaktorius, vertėjas Algimantas MIKUTA pažymi solidžią jubiliejinę sukaktį – 80-metį! Sveikindami garbųjį jubiliatą, bent trumpai primename jo svarbiausius jo kūrybos ir veiklos epizodus.

Algimantas Mikuta gimė 1943 m. gegužės 13 d. Mažeikiuose, 1960–1964 m. Kauno politechnikos institute studijavo pramonės ekonomiką, vėliau Vilniaus universitete – žurnalistiką. 1967–1972 m. dirbo žurnalo „Nemunas“ redakcijoje, 1991–2004 m. vyriausiasis redaktorius. 1972–1982 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus konsultantas ir ilgametis, dviejų kadencijų pirmininkas. Nuo 1966 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1958 m. ir yra išleidęs 23 poezijos rinkinius.

Algimantas Mikuta – vienas žymiausių Lietuvos poetų, sukūręs ne tik savitą, originalų stilių, bet ir išugdęs, paskatinęs daug dabar žinomų poetų. Būtent su jo vardu siejama naujoji, sovietinius štampus laužanti poetinė Kauno mokykla. A. Mikutos kūryboje ryškus filosofiškas, paradoksalus mąstymas, tikėjimas gyvenimo išmintimi, baladei būdingi vaizdai, ryškus ekspresyvus dinamiškas stilius, pagrįstas konkrečia detale, netikėti kontrastai, pasitaiko grotesko. Visa Mikutos kūryba paženklinta tikrumo gelmės siekiu. A. Mikuta – vienas iš nedaugelio kūrėjų, likęs ištikimas „tradicinei“ eiliavimo formai, rimui ir ritmui. Pagal jo poeziją sukurta daug dainų.

Algimantas Mikuta buvo tarp pirmųjų, nuo 1967 m. kūrusių legendinį „Nemuno“ žurnalą, kuris tapo kūrybinės laisvės ir tam tikru iššūkiu sovietinei ideologijai simboliu. Kaunietiška legenda – garsusis žurnalas dėl savo publikacijų plačiai nuskambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir visoje tuometinėje Sovietų sąjungoje.

Didžiulį darbą, skatindamas jaunuosius poetus, rūpindamasis pirmųjų knygų bei originalių kauniečių autorių knygų leidimu A. Mikuta atliko, dirbdamas Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūros konsultantu, o vėliau – Kauno skyriaus pirmininku (1972-1990). Tuometinis miesto kultūrinis gyvenimas buvo gausus Kauno rašytojų renginių, knygų pristatymų, literatūros vakarų, aptarimų. Būtent A. Mikutos dėka buvo nuolat rengiami naujų rankraščių aptarimai, siūlomi kandidatai į Lietuvos rašytojų sąjungą, atsigavo Kauno jaunųjų rašytojų sekcija. A. Mikuta drąsiai ieškojo naujų rašytojų ir visuomenės bendravinmo formų, jo dėka prigijo kauniečių išleistų knygų aptarimai „Pegasas“, itin didelio populiarumo sulaukė ir tarptautinis „Poezijos pavasaris“. 1991-2004 m. A. Mikuta vėl dirbo kauniečių „Nemune“ vyriausiuoju redaktoriumi, ieškojo ir rado originalios kūrybos, daug vietos žurnalo puslapiuose  nuolat skirdavo Kauno rašytojams, atvėrė naujus  kelius bendravimui, kultūrai, darė  literatūrą aktualia, patrauklia bei prieinama miestiečiams ir visiems skaitytojams.

Būtina paminėti ir jo vertimus, ypač rusų klasikos – M. Bulgakovo „Moljerą“, „Meistrą ir Margaritą“, B. Pasternako „Daktarą Živago“ bei kt. Įsimintina jo pagalba Nacionaliniam Kauno dramos teatrui, skubiai verčiant Č. Aitmatovo romaną „Ešafotas“ Jono Vaitkaus pastatymui 1988 m.

Algimantas Mikuta dar 1979 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu, 2003 m. jam įteiktas Salomėjos Nėries prizas už poezijos knygą „Aštuoneiliai“, tais pačiais metais -. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis, 2011 m. – Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premija. Poetui įteikta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už eilėraščių rinkinį „Keltininkas“, 2013 m. –  Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas, Kauno miesto 2022 metų Kultūros premija. Jis pelnė ir Lietuvos rašytojų sąjungos premiją už poezijos rinktinę „Gyvenau be laikrodžio“, bei Kauno savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premiją už poezijos knygą „Keltininkas“ (2015). A. Mikutai įteikta ir literatūrinė Dionizo Poškos premija už eilėraščių knygą „Kelias į Laumes“  ir Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už indėlį į Lietuvos kultūrą ir Kauno miesto garsinimą (2018). Jubiliejaus proga Kauno savivaldybė vėl pagerbė garsųjį poetą vardiniu apdovanojimu.   

Daugybę metų atidavęs miesto ir Lietuvos kultūrai, puoselėdamas ir ugdydamas Kauno jaunuosius literatus, redaguodamas legendinį „Nemuno“ žurnalą, Algimantas Mikuta nuveikė didžiulį darbą. Jis ir jo veikla tapo pasišventusio idealisto simboliu. Kūryboje vienas pirmųjų dar sovietmečiu drąsiai ieškojo naujų modernių formų, paradoksalaus kalbėjimo, ironijos. O ir dabar, be nuolat publikuojamų naujų eilėraščių (žurnaluose „Metai“, „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, svetainėje kaunorasytojai.lt), jis skelbia ir gilius filosofinius apmąstymus, prisiminimus, esė, susiedamas turtingą savo dvasinę patirtį su miesto nūdiena, su jo žmonėmis bei jų pasiekimais. 

Džiaugėmės ir sveikinome Jubiliatą, šių metų pradžioje išleidusį didžiulės apimties solidžią eseistikos knygą “Iš languotų sąsiuvinių: dešimties metų (2011-2020) užrašai”, o netrukus, Poezijos pavasario šventės metu, pasirodys nauja jo poezijos rinktinė “Paukšteliai laksto pažemiais”, kurį išleidžia leidykla “Kauko laiptai” (vadovas – poetas Viktoras Rudžianskas). Knyga pasidžiaugsime Poezijos pavasario laureato vainikavimo vakare Maironio lietuvių literatūros muziejuje gegužės 26-ąją, tada skambės ir A. Mikutos eilės. 

Nuoširdžiai sveikiname mylimą mūsų Poetą su Jubiliejumi!

Gediminas Jankus

 

Lietuvos rašytojų sąjungos veiklą „Gyvoji literatūra: kūryba, refleksijos, aktualijos“ dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba   

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *