EGLĖ PEREDNYTĖ. EILĖRAŠČIAI IŠ RENGIAMOS KNYGOS ‘BALTŲ LELIJŲ VAKARAS”

Kolegė, poetė Eglė Perednytė mūsų svetainei maloniai pateikė pluoštą savo eilėraščių iš spaudai ruošiamos poezijos knygos “Baltų lelijų vakaras”. Tai bus jau dešimtoji autorės knyga. Teologijos studijas baigusiai Eglei Perednytei poezija neatsiejama nuo dvasingumo ir dievoieškos, jos kūryboje gausu subtilių teogoninių ir teologinių įvaizdžių, evangelinių motyvų.  Dar 1999 m. ji buvo įvertinta kaip geriausia „Poezijos pavasario“ debiutantė, šiame festivalyje pastebėta ir 2017 m. (prizas už eilėraščių rinkinį „Visos upės many“). 

Eglė Perednytė nuosekliai tęsia religinės poezijos tradiciją. Ji pakilusi virš kasdienybės, buities, jos dvasingas žvilgsnis, regis, siekia aukštybes, iš kurių srovena dieviškumo šviesa. Poetė Aldona Puišytė taip nusako Eglės Perednytės kūrybos erdvę – “ji nuskaidrinta, švytinti, persmelkta tylaus buvimo džiaugsmo, šviesaus praradimų liūdesio ir išsipildančios meilės ilgesio”.

Rinkiniuose, ypač paskutiniame – “Šviesos paliesti” (Kaunas: Naujasis lankas, 2019), randame Dievo ilgesio, dvasinės ramybės siekio ir gamtos, šalia esančio žmogaus pakylėtų jausmų motyvų. Eglė Perednytė – tylos, kuždesių, subtilumo poetė, žodžiais taupiai piešianti turtingus būties paveikslus. Jos knygose atsiveria mistiška žmonių sielų kelionė, aukštų idealų ir tikėjimo siekis. Tai kvietimas sustoti ir įsiklausyti. SURSUM CORDAE – AUKŠTYN ŠIRDIS – vienas pagrindinių poetės kvietimų.

Gediminas Jankus

Zenono Baltrušio nuotrauka

 

EGLĖ PEREDNYTĖ 

Iš spaudai ruošiamos poezijos knygos  “BALTŲ LELIJŲ VAKARAS”          

 

*** 

Sapnavau

begalinę vienatvę.

 

Kaip gerai, kad esi.

 

Vieninteli mano

 

Mes judam keistom trajektorijom,

šviesoj pasibaigiančiais vingiais.                        

Kiekvieno laiminga istorija,

kiekvieno laiminga…

 

Danguj pasibaigiantis kelias                                

lyg kopėčios lipti į viršų.

Vienintelis mano gyvenimas,    

tas kelias, kurio nepamiršiu.

 

Tas kelias, kuris mudviem duotas

lyg baltos lelijos į širdį.

Gyvenimas, tau dovanotas,                      

vieninteli mano, vieninteli…

 

Lydėjimas

 

Gal kaip sesuo tave lydėsiu, 

ir žvaigždės ten tave lydės,

kur ras širdis kaitroj pavėsį

lig tos pavasario žvaigždės.

 

Joje išnyko mano dienos,

ir mano laikas tolin ves,

kur lauksi tu, kur lauksi vienas,

o gal nebuvo čia tavęs.                                 

 

Tik bėgo pėdos, ribos keitės,                    

ir tapom viena – tuo keliu,                      

kuriuo norėjau eiti eiti…

Kurio suprasti negaliu.

 

 Šokis

 

Stebuklinga šio ryto šviesa,                 

kai sapnų begalybėj nubudus,                 

Jį regėjau, o Jo akyse –                                 

šokom mudu.                                             

 

Jam nebuvo kelių nei takų,

Jis mylėjo ir vedė, ir budo

ta ramybė, kuria dar tikiu,

ta šviesa, kurią radome mudu.

 

Mano gyvenimas

 

Vakaro saulė,

vėjo artumas.

Mano gyvenimas  – 

širdies graudumas.

 

Miegantys medžiai,

tolstančios upės.

Mano gyvenimas  –

mudviejų lūpos.

 

Ilgesio mintys,

vakaro vėjas.

Mano gyvenimas  –

mudviejų sielos.

 

Vaikas per upę

brenda ir kyla

mano gyvenimas  –

paukštis į tylą.                            

 

Virš vienišiausio

vakaro skliauto

mano gyvenimas

toliuos keliauti.

 

Ir išsipildymo

amžinas kelias.             

Mano gyvenimas  –

džiaugsmo vaikelis.                     

 

Akys jo lauktosios,       

žodžiai ir mintys  –

kaip sugrąžinti juos,

kaip sugrąžinti?  

 

Takas į Viešpaties širdį    

 

Amžino ilgesio vakaras.

Dangūs šviesaus mėlynumo.

Teka ir teka, ir teka

Dievo gerumas.

 

Upėmis, upėmis srūva

meilė tylioji, belaikė.

Viešpatie, Tavo artumo

aš išsiilgus lyg vaikas.

 

Dangūs šilagėlėm žydi.

Takas į Viešpaties širdį.

Žvaigždės gyvenimą lydi,

žvaigždės gyvenimą girdi…

 

Laukimo metas

 

Gyvenimo ir vėjo kvapas,

tylos laukai, laukimo metas                        

ir nesibaigia vėjų takas,

ir nesibaigia vėjų takas…

 

Ir žodžiai dar nepasakyti,

ir žiburiai nesuspindėję,

ir aušta vienišumo rytas,

ir vėjas vėjui

 

Kartoja paslaptį taip tykiai

lyg klausimą neatsakytą… 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos veiklą „Gyvoji literatūra: kūryba, refleksijos, aktualijos“ dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba   

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *