NUŽYDĖJĘ, BET NEUŽMIRŠTAMI POEZIJOS PAVASARIAI. KAUNO RAŠYTOJŲ FOTOARCHYVAS

1984 m. Poezijos pavasaris. Iš kairės – Algimantas Baltakis, Birutė Baltrušaitytė, Aldona Puišytė, Alfonsas Maldonis, Albinas Bernotas. Iš A. Puišytės asmeninio archyvo

 

NUŽYDĖJĘ, BET NEUŽMIRŠTAMI POEZIJOS PAVASARIAI. KAUNO RAŠYTOJŲ FOTOARCHYVAS

 

Tarptautinio poezijos festivalio “Poezijos pavasaris” 2024 žydėjime pravartu prisiminti ir jau praėjusias poezijos šventes, kurios sovietmečiu tapo tikra dvasios atgaiva ir paguoda tūkstančiams. Festivalis keliaudavo per visą Lietuvą, poetai apsilankydavo atokiausiuose kampeliuose, visur buvo sutinkami su meile, entuaziazmu, atidžiai klausomi išklausomi. 

Jau 60 metų, nuo 1965-jų, tęsiasi ši graži tradicija, kasmet surasdama naujų erdvių, raiškos ir perteikimo galimybių. Be abejo, tokios gausios auditorijos jau nesulaukiama, nūnai kitaip priimame ir poetų kūrybą, įprastas lyrinis kalbėjimas seniai pakito, gausu modernizmo, formos ieškojimų ir pan.

Tačiau ištikimų gerbėjų ratas liko, gerbėjų, kurie kasmet nekantriai laukia susitikimų su poetais, gyvo žodžio ir bendravimo. 

Pradžia – Kaune, susieta su Salomėjos Nėries vardu. Artėjant poetės 20-osioms mirties metinėms, Justino Marcinkevičiaus sumanymu ir iniciatyva gimė pirmosios poezijos šventės, kurios keletą dešimtmečių, iki Lietuvos Nepriklausomybės 1990 m., vykdavo Palemone, Lakštingalų krantinėje, šalia S. Nėries namelio-muziejaus. Justinas Marcinkevičius 1965 metais ir tapo pirmuoju Poezijos pavasario laureatu už poemą “Donelaitis”. 

Prisimenant nužydėjusių, tačiau mums tokių brangių Poezijos pavasarių istoriją, įdomu pavartyti Kauno rašytojų fotoarchyvą, kuriame mūsų vyresnieji kolegos sukaupė kai kurių poezijos švenčių itin retas akimirkas. Peržiūrėkime Aldonos Puišytės, Petro Palilionio (daugelio nuotraukų autorius – pats poetas), Aldonos Ruseckaitės, Alekso Dabulskio (1934-2020) fotokadrus iš jų asmeninių archyvų. 

Parengė Gediminas Jankus   

Oficialus Poezijos pavasario-1967 laureato Eduardo Mieželaičio pagerbimas Palemone, Lakštingalų krantinėje. Iš Petro Palilionio asmeninio archyvo

Poeto Petro Palilionio debiutas pirmajame Poezijos pavasaryje 1965 m. su mandroku eilėraščiu „Audra“… Iš P. Palilionio asmeninio archyvo

Neoficialus Poezijos pavasario-1967 laureato Eduardo Mieželaičio pagerbimas su Algimantu Baltakiu ir Justu Paleckiu. Iš Petro Palilionio asmeninio archyvo

Deklamuoja Aleksas Dabulskis. Poezijos pavasaris-1982 Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje, 1982 m. gegužės mėn. Algirdo Kairio fotografija

1981 m. Poezijos pavasaris. Iš kairės – Aldona Elena Puišytė. Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė. Iš A. Puišytės asmeninio archyvo

Aleksas Dabulskis, aktorius Laimonas Noreika ir užsienio svečiai. Poezijos pavasaris-1982 Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje, 1982 m. gegužės mėn. Algirdo Kairio fotografija

1984 m. Poezijos pavasaris. Iš kairės – Algimantas Baltakis, Birutė Baltrušaitytė, Aldona Puišytė, Alfonsas Maldonis, Albinas Bernotas. Iš A. Puišytės asmeninio archyvo

Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus referentė Irena Perlavičiūtė, literatūros kritikas Petras Bražėnas, Lina Dydienė, neatpažintas asmuo ir satyrikas Aleksas Dabulskis. 1985 m. gegužės 24 d., Poezijos pavasaris, Lakštingalų krantinė. A. Žukausko fotografija, iš A. Dabulskio šeimos archyvo

Poezijos pavasaris 1981. Lakštingalų krantinėje. Centre – Antanas Miškinis ir Dalia Saukaitytė. Iš A. Dabulskio asmeninio archyvo

1989 m. Poezijos pavasario laureatas Bernardas Brazdžionis ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis. Iš P. Palilionio asmeninio archyvo

Aldona Puišytė su Bernardu Brazdžioniu ir Ramute Skučaite Poezijos pavasario šventėje, 1992. Iš A. Puišytės asmeninio archyvo

Poezijos pavasaryje su Marcelijum Martinaičiu ir Bernardu Brazdžioniu, 1992. Iš A. Puišytės asmeninio archyvo

Po Poezijos pavasario-2000 renginio S. Nėries memorialinio muziejaus sode: poetės Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė, Marija Macijauskienė, Zita Gaižauskaitė, Aldona Elena Puišytė, aktorė Dalia Jankauskaitė ir poetė Aldona Ruseckaitė. Iš A. Ruseckaitės asmeninio archyvo

Rašytojos Aldona Elena Puišytė ir Aldona Ruseckaitė S. Nėries memorialinio muziejaus sodelyje per Poezijos pavasario popietę, 2002. Iš A. Ruseckaitės asmeninio archyvo

2 komentarų

  • Nuostabūs vaizdai! 9-oje nuotraukoje „neatpažintasis“ šalia Alekso Dabulskio – Liudas Pilius, „Vagos“, „Mokslo ir enciklopedijų“ leidyklos redaktorius, „Vyturio“ vyriausiasis redaktorius, vėliau įkūręs leidyklą „Lietus“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *