POETĖ GRAŽINA CIEŠKAITĖ. KOSMOBUDISTINĖS MANTROS

Poetė Gražina Cieškaitė. Zenono Baltrušio nuotrauka

Poetė, Poezijos pavasario laureatė (1990) Gražina Cieškaitė – viena savičiausių mūsų kūrėjų, filosofinės meditacijos, sudėtingų, paviršutiniškai neišgliaudomų eilių autorė. Norint pajusti ar bent kiek perprasti Gražinos kūrybos pasaulį, reikia būti pasiruošusiam ir pasiryžusiam kartu su ja pakilti virš kasdienybės ir panirti į sudėtingą filosofinių apmąstymų, religinių simbolių terpę. Poetės eilėraščiuose ypač ryškus skausmingai suvokiamas būties trapumas, laikinumas, meilę ir ištikimybę nuolat lydi dvasinė kančia, mirties grimasos, o dievoieškos motyvai atsiveria netikėtomis prasmėmis.

Dramatiško likimo poetė, dabar gyvenanti su artimaisiais, nejaučia dvasinės vienatvės ar atskirties. Dešimties knygų autorė nuolat kuria, jos eilėraščiuose nerasime nei buities, nei realios aplinkos, nei būsenų bei virsmų aprašinėjimo. Juose – poetinio mąstymo gelmiškumas, Rytų išmintis ir amžinybės dvelksmas.

Pamilusi budizmo filosofiją, ji skelbia dvasinį nušvitimą būtent per budizmo religiją. Tai ypač ryšku naujuose Gražinos Cieškaitės eilėraščiuose, kuriais ji maloniai pasidalino. Pavadinčiau juos kosmobudistinėmis mantromis, netikėtai susišaukiančiomis su teosofine kosmogeneze. 

Gediminas Jankus  

 

Saulės mantra

 

Gražina CIEŠKAITĖ

 

* * *

biorobotu tampa žmogus į bedvasį būvį patekęs

pragaras jam kaip dangus saulė juodoji teka

 

* * *

Buda nirvaną patyręs šviesmedžio vaisių gausa

išvedė dvasią iš tyrų amžinąja begamtės šviesa

 

* * *

Budos būtis nekelia abejonės

Kristaus deja daug ką sakyti galima kaip svajonę

anapusybės regiu žmoguje

 

* * *

nėra tamsos tiktai juoda balta šviesa šventa dvejybė

į tobulą dalelę sutelkta energija mintis kaip amžinybė

 

* * *

mandalą kurti iš sniego viršūnėje ten kur dvasia

žvelgia į amžiną nieką bedugnę dievų akyse

 

* * *

amžinatvės aktas kosmobudizmas ateities religija begamtės galia

medituojantis šviesą vizionizmas prasidėjęs minties spirale

 

 

* * *

su nežinėliais kaip aš klaidžiojau be Dievo klajojau

praraegėjau Kūrėjo žvaigždes apie amžiną laisvę svajojau

 

 

Jupiterio mantra

 

* * *

aštuonialinkis kelias duotas gyvybės šviesa kaip būtovė

išminties antikosmas žieduotas šviesmedis kosmobudizmo visovė

 

* * *

dedu galvą ant tavo skaistaus ešafoto mūza tyli

išeinu į kūrybos golgotą tarp dangaus ir žemės toli

 

* * *

žydrąją kosmobudizmo madoną Kosmėją absoliutę širdies

pražydusią stigmom ikoną matau tarp minties neminties

 

* * *

su paklydėliais kaip aš klaidžiojau labirinte klajojau

skridau virš jo ir žvaigždes skaičiavau apie meilę svajojau

 

* * *

kieno pusėje Dievas kovoja absoliuto svaigi nežinia

angelai išvaryti į rojų nukryžiuotų Budą mane

 

* * *

nukryžiavę absoliutą velniažmogiai kraujo puotoje prie stalų

juodosios šviesos pritvinkę neapykantos klastos ir melų

 

* * *

žmonijos suskilęs veidrodis saulė juoda virš gamtos

dykumos tuštybė beveidė kryžius kryžkelės prieitos

 

* * *

meilės dievo svaigi dovana kaip galėtum pamiršti

įgimtoji pasaulio darna be jos gali pragaru virsti

 

* * *

minties joga kaip menas užpildantis tylą dvasia

absoliuto gyvybė plevena žodžiuose lyg daiktuose

 

Mėnulio mantra

 

* * *

Buda kosmobudizmo ikona sūnau dvasiapradės gamtos

įkvėptieji absoliuto žodžio madonos AMŽ nušvitimo mantrą kartos

 

* * *

būti kartu būtyje kurti būtį tą pačią

išminties kelyje mintis antikosmosą plečia

 

* * *

meditacijos praktika griežtas vegetarizmas mankšta asanos mantros malda

kontempliuojantis šviesą kosmobudizmas platonizmas begamtė meilės būčiai sklaida

 

* * *

būtis absoliuto judėjimas neaprėpiamas žodžio valia

idealus  nuskaidrėjimas žvaigždėta minties spirale

 

* * *

Budos kelias žvaigždėtas sparnai sidabriniai balti

virš astralinės Letos su gyvybės šviesa sujungti

 

* * *

tikinčių absoliutu kaip meile kosmobudizmo vienuolių broliją matau

po astraline violetine saule Platoną šventraštį platonizmo skaitau.

 

* * *

dvasiagelmės šviesos dualizmas grožis kaip jūra gilus

būtį kuriantis kosmobudizmas meilę tiesai paneigęs nebus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *