ARVYDAS JUOZAITIS: ANTANUI DRILINGAI – 88!

Poetas Antanas Drilinga. 1967 m. LRS Kauno skyriaus archyvas

 

Neturėjome tradicijos minėti tokius “neapvalius” kolegų gimtadienius, tačiau mūsų šviesuolio, rašytojo, filosofo Arvydo Juozaičio padrąsinti ir jam maloniai leidus, skelbiame jo jautrų sveikinimo žodį poetui, pirmajam legendinio “Nemuno” redaktoriui Antanui DRILINGAI. Juk A. Drilinga buvo ir pirmasis dar Tarybų Lietuvos rašytojų sąjungos įkurto Kauno skyriaus vadovu, tada vadinamu “atsakinguoju sekretoriumi”, nuo 1971 metų birželio 14 dienos, skyriui vadovavęs visą kadenciją, iki 1974 metų.

 

Arvydas Juozaitis ir Antanas Drilinga. 2023 m. 

 
ARVYDAS JUOZAITIS
 
ANTANUI D R I L I N G A I – 88
 
Sakytume, ne jubiliejus, bet du begalybės simboliai, pastatyti greta vienas kito, šį tą reiškia.
Literatūra ir menas yra “darbas su amžinybe”.
“NEMUNAS”, kurtas ir sukurtas Antanui Drilingai vadovaujant – unikumas, kokio Lietuva nepažinojo po “NAUJOSIOS ROMUVOS”.
Šiedu kultūros gyvenimo žurnalai, pradėti 1931 ir 1967 metais, būdami radikaliai priešiškų politinių sistemų kūdikiai, atspindi epochas ir jų laisvės galimybes.
Juozas Keliuotis buvo savarankiškas, savo kūdikį sumanė pats ir, susigraibęs paramą iš šalies, sukūrė laisvos Lietuvos kultūros enciklopediją.
Antanas Drilingas buvo parinktas komunistinės nomenklatūros Vilniuje ir Maskvoje (“Nemunas” aprobuotas net Maskvoje, pačiame TSKS CK aparate), bet sukūrė 1967-1972 metų Lietuvos lūžio enciklopediją. (Ta epocha baigėsi “kalantinėmis”.)
Ergo!
Lietuvių kultūrai abu šie žurnalai suteikė nenusakomos gaivos ir naudos.
Pažvelkime į pirmojo 1967 numerio viršelį. Tokio kanoninio grožio Gražinos Balandytės veido A. Drilinga reikalavo ir Romualdo Rakausko, atsakęs kitų fotomenininkų paslaugų. Čia matome net du veidus – vienas “ėjęs per rankas”, kitas unikalusis, su cenzūros antspaudais “leista platinti”!
(Apie tai – ne čia ir dabar. Vasarą išeis “Kauno saulė. Antra knyga”, kurioje šiai istorijai bus skirta visa vigilija).
Bet dabar – kelios citatos iš LŽS leidinio “Žurnalistika”:
„Nemuno” žurnalo populiarumas augo ne mėnesiais, o dienomis. Dalį pirmojo tiražo kažkas nušvilpė ir jis iš po skverno buvo pardavinėjamas už dešimteriopai didesnę kainą. Vėliau tiražas kilo kaip ant mielių, kol galiausiai pasiekė šiais laikais sunkiai įsivaizduojamą 75 000 egzempliorių tiražą.
Per vieną visasąjunginį plenumą SSRS komjaunimo CK sekretorius tribūnoje iškėlęs rankoje mosavo „Nemunu”: žiūrėkite, kas darosi Lietuvoje – leidžiamas pornografinis žurnalas!
Dar blogiau: kai kurių užsienio šalių spauda atkreipė dėmesį, kad „Nemunas” – vienintelis žurnalas SSRS, kuris publikuoja foto aktus.
A. Drilinga vienu iš savo tikslų laikė „literatūrinio jaunimo” būrimą, ir tai pasiteisino.
„Nesakau, kad mes tada buvome kankiniai ar revoliucionieriai (kaip dabar save kai kas stengiasi vaizduoti ar tokiais apsimetinėti). Nors maišto elementų būta…”

Vienas komentaras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *