ROMALDAS ZABULIONIS. NOVELĖ “VILKO PĖDOS”

Darbštus, kuklus, ir be abejo, talentingas rašytojas Romaldas Zabulionis, parašęs ir išleidęs keletą romanų, apsakymų, novelių bei poezijos rinkinių savo kūryba išsiskiria iš būrio literatų. Retai užtiksi tokią gilią pirmapradės gamtos, augmenijos, žemės pajautą. Mūsų prašymu rašytojas maloniai sutiko pasidalinti dar vienu savo kūriniu iš knygos “Vilko pėdos” – novele tuo pačiu pavadinimu. 

Skaityti plačiau

NAUJAS ALGIMANTO MIKUTOS EILĖRAŠČIŲ RINKINYS “PAUKŠTELIAI LAKSTO PAŽEMIAIS”

Poezijos pavasario laureato Juliaus Kelero iškilmingame pagerbimo vakare Maironio lietuvių literatūros muziejuje tarp poezijos skaitymų buvo pristatyta nauja mūsų garsiojo poeto,  vertėjo, redaktoriaus Algimanto MIKUTOS poezijos rinktinė “Paukšteliai laksto pažemiais”, visų susirinkusių į poezijos šventę jis buvo pasveikintas gražaus jubiliejaus – 80-mečio proga. Skelbiame keletą eilėraščių iš naujosios knygos.

Skaityti plačiau
1 2 3 4 38