Gediminas Jankus. „Dar apie Vytautą Praną Volertą“

Vytautas Pranas Volertas. P. Palilionio knygos „Pirmieji memografai“ fragmentas

Išsamus kolegos Vlado Vaitkevičiaus straipsnis apie primirštą žymų išeivijos prozininką Vytautą Praną Volertą (1921–2012), kurio gimimo šimtmetį nūnai pažymime, paskatino priminti ir rašytojo kūrybos grįžimą, tiksliau – sugrąžinimą į bendrą lietuviškosios literatūros aruodą.

Tuo sugrąžinimu-sugrįžimu, visų pirma – V. P. Volerto oficialiu priėmimu į Lietuvos rašytojų sąjungą (toliau – LRS), rūpinosi ilgametis LRS Kauno skyriaus vadovas, poetas, eseistas Petras Palilionis. Jis dar 1996 m., V. P. Volertui viešint gimtinėje, surengė ne vieną jo ir Kauno rašytojų susitikimą: buvo atvirai ir nuoširdžiai kalbama apie kūrybinius pasiekimus, išleistus romanus, pasidžiaugta laisvos Lietuvos pasiekimais. Tada Kauno radijo ir televizijos direktorius, TV laidos „Konrado kavinė“ vedėjas, šviesios atminties Petras Garnys parengė išsamų, įdomų pokalbį su daugybės romanų autoriumi, o P. Palilionis ne kartą miesto spaudoje aprašė susitikimus bei pokalbius su V. P. Volertu, atskleidė jo įvairiapusišką asmenybę.

Prieš dvejus metus, 2019-aisiais, P. Palilionis išleido knygą „Pirmieji memografai“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2019), kurią akademikas Vytautas Martinkus pavadino „rašytojų įamžinimu raidėmis“. Pasak jo, šiais memografais grįžta istorinių personažų vardai ir veidai, didžioji jų meilė Lietuvai bei jos idealams. Iš tiesų, minėtoje knygoje, panaudojant anksčiau neskelbtus laiškus, komentarus, garso įrašus, archyvines nuotraukas, kalbama apie rašytojo pažinotus garsius kūrėjus – Bernardą Brazdžionį, Justiną Marcinkevičių ir Vytautą Praną Volertą.

Paskutinis šio unikalaus leidinio skyrius – „Esu keistos sudėties žmogus“ – atskleidžia V. P. Volerto nežinomus bruožus, pasakoja apie jo kūrybą, vieno ar kito kūrinio gimimo aplinkybes, tematikos aktualumą. Juk rašytojas – penkiolikos romanų autorius, trys iš jų įvertinti „Draugo“ savaitraščio premijomis. Pagerbdamas garsaus prozininko atminimą, P. Palilionis išsamiai apžvelgia judviejų bendravimą, pokalbius, skelbia niekada nepublikuotus rašytojo laiškus, taikliai jį apibūdina – „fizikas-lyrikas viename asmenyje“. Juk mažai kam žinoma, kad V. P. Volertas buvo pagarsėjęs matematikas, elektronikos specialistas, vertinamas kosmoso programų dalyvis, pasak P. Palilionio, „NASA stebukladarbis“…

P. Palilionio knygos „Pirmieji memografai“ fragmentas

Publikuojami V. P. Volerto laiškai P. Palilioniui datuojami nuo 1996 iki 2012 m., galima sakyti, beveik iki rašytojo mirties. Juose atsikleidžia įvairiapusiais talentais apdovanota asmenybė, besidominti įvairiais klausimais; V. P. Volerto interesų sfera plati, tai – tikras intelektualas. Itin ryškūs rašytojo dėkingumas bei pagarba P. Palilioniui už nuolatinį jo kūrybos propagavimą, rūpestį leidžiant romanus Lietuvoje, kurie daugiausia pasakoja apie autentišką Amerikos lietuvių gyvenimą, problemas ir skaudulius.

V. P. Volertas nesibodėjo rašyti ir recenzijas, literatūrinio gyvenimo, naujų kūrinių apžvalgas, buvo įvairių vertinimo komisijų narys. 1964–1967 m. vadovavo JAV lietuvių bendruomenės Tarybos prezidiumui, 1970–1973 m. buvo JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas. Ypač daug nusipelnė organizuojant JAV literatūrinį konkursą „Tūkstantis metų Lietuvai“, kurio laureatais 2010-aisiais tapo kauniečiai rašytojai Petras Venclovas ir Violeta Židonytė. O kas juos pristatė, kas rekomendavo šiam prestižiniam konkursui? Be abejo, tuometinis LRS Kauno skyriaus pirmininkas P. Palilionis.

Petras Palilionis. „Pirmieji memografai“. Knygos dizainerė Laura Inė

Jo rūpesčiu 2012-ųjų sausio 25 d. buvo iškilmingai pažymėtas rašytojo 90-metis, pristatytas ir analizuotas jo naujausias romanas „Varniukai“, išleistas Lietuvoje. Jubiliatas per P. Palilionį perdavė rašytinį sveikinimo žodį ir, tarp kito, pastebėjo: „O aš savo suglebusioje buity trokštu, kad Lietuvos žmonės mažiau graibytųsi apie vienas kito kaklus ir nenusukinėtų šalin, gyvenime susitikinėdami… Ypač gerbiu kol. Petro Palilionio rūpestį, šiandienį suėjimą rengiant. Mielas rašytojas Palilionis mane atvedė ir į Lietuvos Rašytojų Sąjungą…“

Dar daugybė knygoje pateikiamų nežinomų faktų apie garsųjį rašytoją, visuomenininką, lietuvybės skleidėją, „fiziką-lyriką“ lieka nesuminėtų, tačiau akivaizdu, kad Petro Palilionio „Pirmieji memografai“ ir skyrius, skirtas V. P. Volertui – dokumentuotas neramios, dramatiškos virsmo epochos dienoraštis, įtaigiai atskleidžiantis mūsų garsaus išeivijos kūrėjo nežinomas gyvensenos, jausenos ir pasaulėžiūros puses.

Vienas komentaras

  • Vytautas Volertas (tikr. Vytautas Pranas Volertas) (1921-2012), prozininkas, vertėjas (į vokiečių k.), pedagogas, žurnalistas, inžinierius, matematikas, JAV išeivijos lietuvių bendruomenės veikėjas, septynioliktasis išeivijos laikraščio „Draugas“ romano konkurso premijos laureatas (1968 m.) už knygą „Sąmokslas“ (Chicago (JAV): Lietuviškos knygos klubas, 1968), dvidešimtasis išeivijos laikraščio „Draugas“ romano konkurso premijos laureatas (1971 m.) už knygą „Pragaro vyresnysis“ (Chicago (JAV): Lietuviškos knygos klubas, 1971).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *