Petras Palilionis. „Pirmieji memografai“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2019)

Petras Palilionis. „Pirmieji memografai“. Knygos dizainerė Laura Inė

„Pirmieji memografai“ – dar viena, jau ketvirtoji, poeto Petro Palilionio knyga, kurią galime vadinti „rašytojų įamžinimas raidėmis“. Pagal savitą dokumentinės kūrybos viziją, autorius yra išleidęs esė ir pašnekesių rinkinį „Išlikę savimi“ (Varpas, 1997), biografinį romaną „Svajojęs gražų gyvenimą“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001), dokumentuotus etiudus „Tautos šauklio aidai“ (Naujasis lankas, 2011). Naujajame darbe tarsi gyvieji su gyvaisiais, dar sykį susitinkame su rašytojo asmeniškai pažinotais poetais Bernardu Brazdžioniu (1907–2002) ir Justinu Marcinkevičiumi (1930–2011), su išeivijos prozininku Vytautu Pranu Volertu (1921–2012). Per laiškus, autografus, pirmą kartą skelbiamas nuotraukas, rankraščių fragmentus ir kitas iliustracijas, unikaliais, anot autoriaus, memografais grįžta istorinių personažų vardai ir veidai, didžioji jų meilė Lietuvai bei jos idealams. Ilgai, kruopščiai ruošta knyga galėtų būti pravarti filologams, literatūrinio paveldo tyrinėtojams, mokytojams lituanistams, memuaristiką mėgstantiems skaitytojams.

Akademikas Vytautas Martinkus

 

Apie memografus

Šioje knygoje dar kartą sutiksite mūsų kultūros asmenybes, kurių daugiau niekada nebebus.

Šioje knygoje įvairuoja tekstai, kurių niekas daugiau nebeparašys.

Šioje knygoje (vienokie ar kitokie) save peržengę asmeniškumai jau yra tapę (daugiau mažiau) reikšmingais visuomeniškumais.

Šioje knygoje neišvengiama akistata su prabėgusiu kalendoriniu laiku, vis dar mus pasišaukiančiu prisiminimais, nuotraukomis, laiškais… Arba – tiktai pašalinei akiai nieko nesakančiomis pastabomis, nuorodomis, išnašomis; tuo, kuo (niekur nesidėsi) visi paminklai, didesni ar mažesni, prieš juos įaukštinant, giliau ar sekliau, įžeminami.

Buvusieji be Esančiųjų nieko nereiškia. Tad pabūkime dar kartą su Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus, Vytauto Prano Volerto gyvuoju laiku. Ir su šiais memografais, autoriaus valia pretenduojančiais bent į knyginę atmintį.

Kažkam… Kažkada… Dėl kažko…

Kaunas, 1989–2018

Petras Palilionis

 

A p i e  k n y g ą  i r  a u t o r i ų :

Gediminas Jankus. „Petro Palilionio memografinės staigmenos“ (recenzija) / Kaunorasytojai.lt

Vienas komentaras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *