Stanislovo Abromavičiaus „Tremties vaikai“ – anglų kalba

Dr. Milda Bakšytė Richardson. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Anglų kalba leidžiamas JAV lietuvių žurnalas „Lietuvos paveldas“ („Lithuanian heritage“, „Draugo naujienos“ priedas), taip pat platinimas Kanadoje, Australijoje ir kitose šalyse, šių metų gegužės mėnesio numeryje rašo apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos išleistas Stanislovo Abromavičiaus knygas „Tremties vaikai“. Jas aštuonių puslapių publikacijoje „Išgyvenimo vaizdai“ pristato dr. Milda Bakšytė Richardson – Šiaurės rytų universiteto Bostone profesorė. Anot straipsnio autorės, S. Abromavičiaus knygose spausdinami mažųjų Lietuvos tremtinių atsiminimai yra ypač ryškūs, todėl siekiama išleisti knygą apie skaudžią lietuvių tremties į Sibirą istoriją ir anglų kalba, o platinti ją ne tik visoje Europoje, bet ir Amerikoje. Ją į anglų kalba jau išvertė p. Milda, Julija Živilė Vaitkus ir Rūta Jerašius Guffey, redaguos profesorius A. Richardsonas.

 

 

 

Žurnale spausdinama mažųjų tremtinių Mildos Rapkauskaitės, Agotos Paškevičiūtės, Igno Požėlos, Jono Stacevičiaus, Vidos Teresės Murauskaitės, Zonės Matuzaitės, Onos Mačionytės, Mečislovo Liutvino, Zinos ir Veronikos Skaringaičių istorijų fragmentai apie trėmimus į tolimus kraštus, sunkią kelionę gyvuliniais vagonai susispaudus, be medicininės pagalbos, maisto, priverstinį vaikų darbą Sibire ir, jau po daugelio metų, sunkų jų kelią atgal į Lietuvą. Taip pat publikuojami herojų nuotraukos ir Sibiro vaizdai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *