Kauno rašytojams – miesto savivaldybės įvertinimai

Rašytojai Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, Erika Drungytė, Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė ir Gediminas Jankus. Mildos Kiaušaitės fotografija

Liepos 6 d., tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ metu, įteikti Kauno miesto savivaldybės apdovanojimai. Šiais metais įvertinimų sulaukė net keturi rašytojai:

– poetas, prozininkas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis pelnė Kauno miesto kultūros premiją;

– poetė, literatūros kritikė, vertėja, kultūros žurnalo „Nemunas“ vyriausioji redaktorė Erika Drungytė apdovanota III laipsnio Santakos garbės ženklu;

– vaikų rašytoja Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė apdovanota Kauno miesto simbolio – Tauro – statulėle;

– dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus įvertintas II laipsnio Santakos garbės ženklu.

 

Kauno miesto kultūros premijų laureatai su meru Visvaldu Matijošaičiu (kairėje). Rašytojas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis – dešinėje. Mildos Kiaušaitės fotografija

Poetas, prozininkas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis ilgus metus dirbo kultūrinį, literatūrinį darbą: 1977–1989 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūros renginių organizatoriumi; 1990–1991 m. – satyrikus būrusio „Ūpo“ klubo pirmininku; 1991–1996 m. – žurnalo „Nemunas“ administratoriumi, 2004–2009 m. – laikraščio „Nemunas“ dvisavaitinės kultūros naujienų apžvalgos „Tiltai“ redaktoriumi; 1998 m. tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos nariu, 1999-aisiais papildė Lietuvos rašytojų sąjungos narių gretas.

Didžiausią indėlį Kauno miesto kultūrai Vidmantas Kiaušas paliko 2011–2019 m., kai buvo išrinktas Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininku. Šias pareigas jis atliko itin atsakingai, stropiai, produktyviai ir kūrybingai. Ant jo pečių laikėsi Tarptautinio festivalio Poezijos pavasaris renginiai Kaune, jis rūpinosi naujų rašytojų knygų leidyba, tų knygų sutiktuvėmis, jubiliejiniais minėjimais. Vidmanto organizaciniai kūrybiniai darbai pasireiškė organizuojant literatūrinius ir tarpdisciplininius projektus, kaip: „Kauno rašytojai – miesto visuomenei“, „Įtekstinas Kaunas“, „Kauno rašytojų veidai ir balsai“. Šie jo vadovaujami projektai miestui suteikė kultūrinio aktyvumo, vyko literatūros populiarinimas priartėjant prie įvairių visuomenės sluoksnių, įtekstinant įvairias Kauno vietas net ir atokesniuose miesto kampeliuose, nepamirštant nei moksleivių, nei dirbančiųjų, nei senjorų. Dažname V. Kiaušo organizuotame literatūros renginyje su tekstais darniai sugyvendavo muzika („Poezija ir varpai“, tarpdiscipliniški knygų pristatymai, Vieno lito premijos įteikimai), dailė (poezijos ir vizualiųjų menų paroda „Mūzų sambūvis“, „Šaipokų pusvakarius“ lydėdavusios karikatūrų parodos), teatro elementai, nestigdavo vietos kūrybinėms improvizacijoms.

 

Aldona Ruseckaitė

 

Suprantama, poetui svarbiausios jo knygos, kurių Vidmantas Elmiškis, sąžiningai ir kruopščiai dirbdamas, administruodamas, įsigilindamas į kitų rūpesčius ir pagal išgales talkindamas, išleido ne taip ir daug: vieną humoreskų ir keturis eilėraščių rinkinius, o kultūros žurnalistas Vidmantas Kiaušas – interviu knygą „Įsiklausymai“. Mes, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus tarybos nariai, naujausią Vidmanto rinkinį „Ir bus atsakyta“ už kasdienybės spalvas ir amžinybės nuojautas kolegiškai pagerbėme Vieno lito premija, o Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba knygą neseniai nominavo Dionizo Poškos premijai (vėliau knyga pakliuvo ir tarp  pretendenčių į Poezijos pavasario-Maironio premiją – red. past.).

Poetas ir žurnalistas V. Kiaušas-Elmiškis daug metų kryptingai ir veikliai dalyvavo kultūriniame Kauno gyvenime, rašytojas neabejotinai vertas garbingos Kauno miesto kultūros ir meno premijos. Be to, būtasis laikas – ne pats tinkamiausias: Vidmantas ir šiuo metu įdėmiai seka miesto kultūrinį vyksmą, planuoja interviu su Kauno kūrėjais, o buvimas „ant kūrybos bangos“ tikriausiai atplukdys naujų knygų.

 

Viktoras Rudžianskas

 

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis sveikina rašytoją Eriką Drungytę. Mildos Kiaušaitės fotografija

Poetė, vertėja, žurnalistė, mėnesinio kultūros ir meno žurnalo „Nemunas“ vyr. redaktorė Erika Drungytė – aktyvi, ryški Kauno ir visos Lietuvos kultūrinio vyksmo dalyvė. Ją dažnai sutiksite ne tik autoriniuose, bet ir kolegų rašytojų kūrybos vakaruose, diskusijose, Erika puiki tarptautinio Poezijos pavasario renginių vedėja, energinga organizatorių talkininkė ir profesionali vertėja iš latvių kalbos. Dėl pandemijos pakitus gyvenimui, Erika ir toliau nenuilsdama pluša „Nemune“: rašo vedamąją skiltį „Kvadratas“, kalbina menininkus, verčia. Esant galimybėms, kiekvienų metų pabaigoje organizuojama „Nemune“ pristatytų dailininkų, fotografų, skulptorių paroda, kurią lydi paskaitos bei diskusijos su tų metų tekstų herojais bei autoriais. 2020-aisiais ją pakeitė du solidūs almanachai: „Rinktiniai tekstai. „Nemunas“ 2017–2020“ ir „Rinktiniai vaizdai. „Nemunas“ 2017–2020“.

Kalbėdama poetė dažnai ir tvirtai pasisako apie Kauno miesto svarbą Lietuvai, nuolatos akcentuoja savo meilę Laikinajai sostinei, tačiau jos lyrikoje puikiai girdėti ir gamtos alsavimas. E. Drungytė – pilietiška kūrėja, savo posmuose ji dažnai apmąsto Lietuvos ir žmogaus istoriją. Tai itin raiškiai nuskambėjo eilėraščių rinkinyje „Patria“, kuris aprėpia ir partizanų tragediją, atspindi šiuolaikinio žmogaus santykį su Tėvyne.

 

Vidmantas Kiaušas-Elmiškis

 

E. Drungytės eilės – filosofinė meditacija, kaip ir susimąstymas, netikėtos, paradoksalios aliuzijos, intelektualiniai inkliuzai. Poetė kalba ir bando suvokti būties, amžinybės ir žemiškojo laikinumo santykį, ji nevengia ironijos, literatūriškumo, nelauktų apibendrinimų, tarsi provokuodama skaitytoją polemizuoti. Tačiau ne tik aktualijos ar skaudžių nūdienos problemų svarstymas būdingi Erikos tekstams. Dažname jų vyrauja filosofinės įžvalgos, europinės kultūros kontekstas. E. Drungytės kūryba ir publicistika yra vienos ryškiausių mūsų literatūrinėje aplinkoje, formuojančios mąslų, savikritišką skaitytoją, skelbiančios aukštus etikos, pilietiškumo idealus.

 

Gediminas Jankus

 

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis apdovanoja rašytoją Gediminą Jankų. Mildos Kiaušaitės fotografija

Gediminas Jankus – ne tik dramaturgas, savo pjesėse įamžinęs tokių iškilių istorinių asmenybių kaip Vydūnas, Vincas Kudirka, Antanas Smetona, Juozas Naujalis darbus bei gyvenimus, bet ir kompetentingas, veiklus teatro bei literatūros kritikas, nuolat vertinantis Nacionaliniame Kauno dramos teatre, Kauno valstybiniame muzikiniame teatre bei Kauno miesto kameriniame teatre pristatomus spektaklius, pasirodžiusias Kauno rašytojų knygas. Dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas G. Jankus kūrybinę veiklą pradėjo dar 1983–1990 m., dirbdamas Kauno ir Vilniaus valstybinių akademinių dramos teatrų literatūrinių dalių vedėju. Jau tada jis ėmė rašyti recenzijas apie spektaklius, to meto spaudoje skelbti interviu su žymiais teatro aktoriais ir režisieriais, analizavo jų kūrybinę veiklą ir kryptingai šiame bare dirba iki šiol. Rašytojas noriai dalyvauja įvairiuose literatūros renginiuose, diskusijose, talkina kolegoms organizuojant jų knygų pristatymus, rūpinasi tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris programa Kaune.

Gediminas Jankus – energingas, aiškiai savo poziciją išsakantis Lietuvos Respublikos pilietis, kuriam, be jokių dvejonių, rūpi ir gimtojo miesto reikalai. Būdamas nepakantus pseudopatriotams ir kuo įvairiausiems persivertėliams, rašytojas ir visuomenės veikėjas G. Jankus dažnai pasisako aštriai, kritiškai, nevengdamas ironijos ir sarkazmo, tačiau klausytojams visada akivaizdu – kalba žmogus, kuriam rūpi, kad gyventume geriau, šviesiau, kad kasdieniame gyvenime kuo gražiau tarpusavyje derėtų dvasinė ir politinė kultūra, kad gerovės siektume įgyvendindami konkrečius darbus.

 

Iš Kauno meno kūrėjų asociacijos teikimo (pirmininkas Petras Palilionis)

 

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis rašytojai Zitai Gaižauskaitei-Vokietaitienei įteikia Kauno miesto simbolio – Tauro – statulėlę. Mildos Kiaušaitės fotografija

Zita Gaižauskaitė – viena mylimiausių ir populiariausių vaikų poečių, jau net 37 metus nenuilstamai kurianti vien mūsų mažiesiems, išleidusi per 60 nuotaikingų eiliuotų knygelių vaikams. Rašytoja noriai lankosi įvairiose ikimokyklinėse įstaigose, skaito savo eilėraštukus, skatina vaikus pamilti knygą. Ji retas pasišventimo pavyzdys – meilė literatūrai ir vaikams paženklino jos nesibaigiančias keliones ne tik po Kauną bei jo apylinkes, bet ir per visą Lietuvą, užsukant net ir į atokiausias bibliotekas bei ugdymo įstaigas.

Visoje poetės kūryboje vyrauja paprastas, skaidrus eiliavimas, aiškus rimas ir ritmas. Patraukia nesudėtingos situacijos ir veikėjai, vaizduojamas stebuklingų nutikimų pasaulis. Dažnai eilėraščiai pateikiami klausimų forma – tai skatina vaiką mąstyti. Eilėraščiai nesunkiai įsimenami, vaikai juos noriai deklamuoja. Daugelis kūrinėlių itin lyriški, apdainuojantys gamtos grožį, žmogaus ir jį supančio pasaulio santykį. Atgyja daiktai, gamtos reiškiniai ir gyvūnai prabyla netikėtai skambiais dialogais. Tekstai – skambūs, pavyzdingai surimuoti. Poetė praplečia tradicinių folklorinių gyvūnų paveikslus, papildo juos naujais bruožais. Daugelis jos knygelių skirtos ikimokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, tarp jų itin populiarios.

 

Gediminas Jankus

 

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *