Dalia Poškienė. „Gyvenimas kaip paukščio skrydis“ (renginio „Laikas gyvena knygose“ reportažas)

XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai su rašytoju Laimonu Iniu (dešinėje) Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

2020 m. sausio 27 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtas literatūrinis istorinis vakaras „Laikas gyvena knygose“, skirtas XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-mečiui. Programoje – Draugijos leidinių pristatymas bei rašytojo, žurnalisto ir redaktoriaus Laimono Inio literatūros valanda „Gyvenimas kaip paukščio skrydis“. Neatsitiktinai pasirinkta ir renginio data. Vakaro organizatoriai – XXVII knygos mėgėjų draugija – šių metų lapkričio mėnesį minės Draugijos įkūrimo 90-ąsias metines, o birželį – atkurtosios Draugijos 27-ąsias. Nuo pat pirmojo susibūrimo sausio 27 d. kasmet rengiami visuotiniai susirinkimai, konferencijos. Tęsiant pirmtakų veiklą, Draugija puoselėja dailiosios knygos leidybos, knygos kultūros tradicijas. Atkurtoji Draugija tapo tarptautinė, išsiplėtė jos veikla. Suorganizuotos 25 tarptautinės knygos šventės „Laikas gyvena knygose“, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, tarptautinės konferencijos Šveicarijoje, Kaliningrade, Sankt Peterburge. Draugijos veikla taip pat pristatyta JAV, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Paminėti ir 2019 metų pasiekimai: apie juos byloja Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ nominacija Domui Akstinui, Vaižganto literatūrinė premija Alfui Pakėnui, Marijampolės Garbės pilietės vardas Beatričei Kleizaitei-Vasaris ir kt.

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma nemažai ankstesnių Draugijos narių kolekcijų, archyvų. Turtinga ir ženkli veikla buvo dailiosios knygos leidybos srityje. Šiais metais minime vieno iš Draugijos steigėjų Pauliaus Galaunės metus. Praeiti metai buvo skirti Juozui Tumui-Vaižgantui, o jis taip pat prisidėjo Draugijos ištakų.

Dailininkas Vladimiras Beresniovas-Vlaber su rašytoju Laimonu Iniu prie parodos LNB

Gausiai į renginį susirinkusią publiką maloniai nuteikė Vladimiro Beresniovo-Vlaber knygų iliustracijų ir Draugijos leidinių parodos. Tarp garbių svečių – akademikas Antanas Buračas, 95 metų jubiliejų šiais metais sutikusi buvusi Draugijos pirmininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, rašytojo Laimono Inio plunksnos kolegos – „Santaros“ žurnalo vyr. redaktorius Romualdas Norkus ir kiti.  

L. Inį pas vilniečius atlydėję XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai jį vadina dar ir Draugijos leidinių redaktoriumi. Jo rankų ir akių palydėti IV, V, VI Metraščio tomai, apie 10 kitų leidinių. Rašytojo kūrybą pristatė Vytautas Gocentas, o ištraukas iš knygų „Paukščiai vėjyje“ bei „Milžinų kalvos paunksmėje“ skaitė lumietė (LUMA – Lietuvos universitetų moterų asociacija) Vilma Urniežiūtė. Apie L. Inio kūrybą kalbėjo Pasaulio lietuvių centro vadovas Valdas Kubilius.

Visi laukė naujausios kūrėjo knygos „Dangaus šulinys“. Nesuskubome, užtruko spaustuvės darbai, bet autorius ją pristatė gan plačiai, tad leidinys tapo dar labiau intriguojantis. Tai knyga, skirta Žemaitijai. Pirmoje dalyje rašoma apie šio krašto priešistorę, pagoniškojo tikėjimo, krikšto, kovų su kryžiuočiais laikus, lyriniais vaizdais tarsi apdainuojama meilė savo kraštui, gamtai, atskleidžiant žmonių tarpusavio santykius, aukštinant meilės jėgą, nepalaužiamą drąsą ir išminties galią.

Antroji knygos dalis skirta žemaičių rašytojams, istorikams, kunigams, žinomiems ir kartais jau pamirštiems šviesuoliams. Gyvais vaizdais autorius aprašo S. Daukanto, S. Valiūno, A. Vienožinskio, Šatrijos Raganos, Žemaitės, K. Praniauskaitės, L. Jucevičiaus ir kitų gyvenimo, veiklos bei kūrybos epizodus. „Dangaus šulinys“ iliustruotas žemaičių dailininkų išeivių kūriniais iš Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos Marijampolėje. Rašytojas dėkojo už galimybę prisiliesti prie žymių dailininkų darbų, juos spausdinti knygoje. Klausantis L. Inio pasakojimų apie naująją knygą ir jos herojus, apie istorinių, biografinių faktų rinkimą lankant Žemaitijos žemę ir jos žmones, tarsi kartu keliavome į Laižuvą, kur kunigavo Vaižgantas, į Židikus pas Šatrijos Raganą ar Užventį, Ušnėnus, į atokiausius miestelius ir kaimus.  

Džiugino nuoširdžios bendrystės akimirkos su į Lietuvą atvykusia LUMA Garbės nare, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstove, Šveicarijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininke, Ciuricho Lietuviškos knygos klubo vadove Jūrate Caspersen. Meninę programą, kurios iniciatorė – vilnietė, LUMA narė Alma Morkuvienė, dovanojo LPS Vilniaus miesto bendrijos choras „Antakalnio Bočiai“ (meno vadovas Juozas Eimanavičius, choro koordinatorė Rima Povilėnienė).

D. Poškienės ir J. Lajauskaitės fotografijos       

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *