GINTARO PATACKO “EILIUOTO KARO DIENORAŠČIO” TĘSINYS

Tęsiame Gintaro Patacko “Eiliuotą karo dienoraštį”. Eilėraščiai, rašomi ir diktuojami kiekvieną dieną, naujais motyvais ir ekspresija papildo ciklą.

 

2022 03 30

ODISĖJO SUGRĮŽIMAS

 

Iš ryto troškulys kamuoja

Atrodo kad paėmę Troją

Laimingi grįšime namo

Užgeso fakelai ant kuorų

Žiema atėjo kaip minoras

Kaip širdį draskantis akmuo

Nebežinau kur mūsų laivas

Iš pagirių pasaulis blaivos

Neliko laiko jau daugiau

Aš ne karys ir ne studentas

Mane kiekvienas žino mentas

Esu poetas nieks daugiau

Žmogus iš kaimo Aleksoto

Ir neišėjęs dar iš proto

Tuštybių mugėj čia jinai

Alėjoje man atsiskleidžia

Kur dauguma žmonių beveidžiai

Ir tu mielasai tai žinai

Aš klausiu: „kaip žiūri į karą…“

„Arbatos pilną samovarą

Pastatęs aš žiūriu kreivai

Apkasuose pernakt budėjau

Ir Viešpačiui nenusidėjau

Laimingai išplaukė laivai…“

„Dėkingas tau esu bičiuli

Aš už šią saulę ir mėnulį

Sumušim Putiną kartu

Tuoj mudviem uždainuos fontanas

Ir prasidės pasaulių tvanas

Aš į Itakę sugrįžtu!“

 

2022 03 31

SUŽEISTAS DRAUGAS

 

Turiu aš rūpestėlį vieną

Kaip pereiti saugiam per sieną

Kur stovi draugo bažnyčia

Seniai jau ten jis bažnyčiauja

Ir Kristaus kūną Kristaus kraują

Ragauja naktimis slapčia

Žadėjo jis surengti balių

To kaimo vienoje iš salių

Bet karas pavertė niekais

Jo sumanumą ryžtą valią

Riedėjo tankai ten laukais

Man užduotis išgelbėt draugą

Galėčiau atiduoti daug ką

Kad tik paliesčiau petį jo

Todėl prašau aš poną merą

Šiek tiek pagerint atmosferą

Pažaist žaidimą jo majo

Pasižaidėm vaizdelis kinta

Aš merą uždarau į spintą

Galbūt kur draugas pasakys

Girdžiu kaip skamba telefonas

Balselis mero plonas plonas

„Aš išbadysiu tau akis

Atvyki čia greičiau brolyti

Jei ne pakeisiu tavo lytį

Negaila man bus pinigų…“

Tuoj spintos durys atsidaro

Ir meras pas draugus išvaro

O aš lauke sėdėt lieku

Arvydo laukiu – jam nelaimė

Liepsnoja bažnyčia jo kaime

Negreit bičiulis atsigaus

Tiek to lai būna kartas kitas

Nebūsiu šiandien išganytas

Bet žydro jam linkiu dangaus

 

2022 04 01

BALANDŽIO PIRMOJI

 

„Širdis karšta o rankos šąla

Brolau išgerkim po bokalą

Nealkoholinio alaus“ –

Kviečiu aš scenos darbininką

Su juo kalbėti pavojinga

Dar pinigų pareikalaus

Neturi pinigų kaimynas

O namuose toksai šiukšlynas

Paliko jį seniai žmona

Likimas mėtė jį ir vėtė

Dabar jisai garbus pilietis

Tačiau ne apie tai daina

O apie sesę Ukrainą

Kuri toliau kovot ketina

Tuoj galvą Putinui nuraus

Nuo šios minties net karšta daros

Liepsnoja dvaras ir jo caras

Visi skanduoja: „Putin raus

Kad suknistas sūnau gestapo

Tavęs neliktų anei kvapo

Kartu ir tavo šunaujos

Netikę niekam tavo tankai

Prieš ukrainietiškas patrankas

Jau nebe vadas tu gaujos

Kaimynų mums tokių nereikia!!!“

Tad atsiminki mielas vaike

Aš tau čia pamoką kalu

Mes nugalėjom mato žmonės

Sulaukėm Viešpaties malonės

Neveltui apkasuos šalu

 

2022 04 02

KARO PAVASARIS

 

Aš padariau šiandieną klaidą

Maniau kad saulė nusileido

Ir niekada nepatekės

Bet pamažu grįžau į protą

Matyt jau šitaip Dievo duota –

Man nusižemint nereikės

Prieš Putiną tą nevidoną

Kuris man primena drakoną

Jisai neturi jau draugų

Va bank jisai sužaisti bando

Tačiau sugrįžta bumerangas

Ir trenkia jam kakton… baugu

Nepadeda jam nei čečėnai

Nei flibustjerai nei indėnai

Šita mazgotė purvina

Težino vieną – kraujo kraujo

Pasikviečia basmačių gaują

Ir nusikeikia jofana

Nes planas B visai sužlunga

Kai laivo kapitoną junga

Nušalina nuo pareigų

Pakriko armija pakriko

Dėl menko kaunasi skatiko

Aš išvedžiojimus baigiu

Pavasaris sakau mažyte

Tik pažiūrėk kaip saulė švyti

Atgal sugrįžta sveikata

Pražydo sakuros ir vyšnios

Ir jaunos dienos greit sugrįš jos

Surėdė taip pati Gamta  

 

2022 04 03

JAU GREIT VELYKOS

 

Itališkas dangus man šviečia

Varpai bažnyčios melstis kviečia

Visas pagundas išvalys

Fatališka ramybė tvyro

Geriu aš meilės eliksyrą

Užknisti baigia troškulys

Tai kas kad užnugary sėdžiu

Regiu aplink ne vieną bėdžių

Kurs karo pakelia audras

Taip sunkiai kad iš lėto kruta

O štai ir kitas kurs prabudo

Prieš kokias keturias paras

Visus mus jungia tikslas vienas

Tėvynės turim saugot sienas

Jaunikliai seniai ir  vaikai

Pasauly šiam taip trūksta meilės

Kad gimsta nuostabios man eilės

Žmogau kur meilę palikai

Gal fronte tolimam ji kaunas

Su įtūžiu ir nejuokauna

Iššaudys Putino pulkus

Sunku kvėpuoti dūmais karo

Bet proveržis greit atsidaro

Atsikovojome vaikus

Ateikit pas mane mažieji

Žvaigždė jums šviečia iš Betliejaus

Velykos jau ne už kalnų

Girdžiu aš vėl laimingą juoką

Gyvent kaip Jėzus Kristus moko

Nuo šios dienos aš ketinu

 

2022 04 04

IŠVADAVIMAS

 

Aš sėdžiu tartum koks laukinis

Ir laukiu mažės atvykimo

Neišsigiedrina dangus

Aš alkanas ir teka seilė

Ir trokštu meilės meilės meilės

Man šitas jausmas toks brangus

Apkasuose sėdėti šalta

O taip notėtųsi į Maltą

Kartu su maže pavaryt

Bet užgrobė lėktuvą mano

Ne chunveibinai – chuliganai

Ir nežinau ką man daryt

Nudėsiu Putiną jam šakės

Skerdžiu aš jaunikius Itakės

Kaip drįso jie prie mažės lįst

Žudau. Tepadeda man Dievas

Jau kruvinai pražydo pievos

Rytuos ir vakaruos West-East

Regiu aš saulę kaip mėnulį

Žinau kur mano lobis guli

Pas mažę tiesiai aš žengiu

Žinau ko reikia Telemachui

Kad nepasiųstų eik tu nafig

Tolimačio jam reik akių

Dar vienas žingsnis ir teisybė

Atsiveria kaip amžinybė

Ilgai laukta – mani namai

Karštai apkabinu mažytę

Ji išvaduota akys švyti

Ir balsas skamba jos linksmai  

 

2022 04 05

SKERDIKAI

 

Apkasuose sušvito saulė

Pradingo melas ir apgaulė

Pozicija mana gera

Bet sėdžiu leisgyvis Alėjoj

Naujieną blogą neša vėjas

Namuos pradingo elektra

Einu kaip visad į žvalgybą

Netenkina manęs kūryba

Kariauti noriu po biesų

Bet trukdo miestelėnai taikūs

Ką jie darys parodys laikas

Gal manos lauks iš debesų

Aš stoviu užkastoj tranšėjoj

Čia Putino gauja praėjo

Lavonai guli po žeme

Vaikai ir moterys be karsto

Jie prašo keršto keršto keršto

Čia ir pasauly aname

Gražuole mano Ukraina

Šios motinos jau nemaitina

Vaikų savų jie išskersti

Skerdike būk triskart prakeiktas

Žmogaus gyvybė tai ne daiktas

Nepasislėpsi tu nakty

Ir laikas grįžti nuo tranšėjos

Į ramų prieglobstį Alėjos

Darau tai sąžine ramia

Puikus yra miestelis Kaunas

Kartu toks senas ir toks jaunas

Toksai manasis renome

 

2022 04 06

TADAS BLINDA

 

Eilutė gulė po eilutės

Spindėjo kūdikio akutės

Jį nešės motina jauna

Sėdėjau aš ramus kaip belgas

Ir laukiau kol praneš man žvalgas

Kur slepias priešo kariauna

Ir atvažiuoja štai trys tankai

Mane išvydę daro lanką

Prie kūdros tupi ten šauliai

Ir molotovais juos užmėto

O taip esu aš būdo kieto

Protingi mato ir kvailiai

Kas vyksta pranešu į štabą

Lai Putinui užsako grabą

Jis šiandien atilsio negaus

Tai pranešu aš Blinda Tadas

Ramaus miestelio skautų vadas

Maldauju mėlyno dangaus

Aš pas Aukščiausiąją Esybę

Kuri mums įkvėpė gyvybę

Suteikti man naujų jėgų

Tarytum angelas iš sodo

Mažytė šičia pasirodo

Ir darosi visiems smagu

Atgimsta datos man ir skaičiai

Danguj saulutė šviečia skaisčiai

Alėja darosi gyva

Ir tyliai Nemunėlis teka

Krūtinėje širdelė plaka –

Tėvynė mano Lietuva

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *