NUSKAMBĖJO NUAIDĖJO PETRO PALILIONIO “2-IEJI MEMOGRAFAI”. FOTOREPORTAŽAS

Petras Palilionis. „2-ieji memografai“. Knygos dizainerė Laura Inė (Kaunas: Naujasis lankas, 2021)

Pašmaikštaujant, surimtėjant, skambant Šopenui ir aidint eilių posmams, jautriai ir nuoširdžiai vyko rašytojo Petro Palilionio fakto literatūros knygos “2-ieji memografai” pristatymas-sutiktuvės Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Maironio svetainėje. Dalyvavo autorius Petras Palilionis, VDU istorikė dr. Laima Bucevičiūtė, pianistė, docentė Šviesė Čepliauskaitė, aktorė Virginija Kochanskytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, rašytojas, filosofas Arvydas Juozaitis.  Vakarą vedė Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus.

Rašytojas Petras Palilionis pasakoja apie savo knygą “2-ieji memografai”, apie fakto literatūrą ir iškilius kūrėjus, kuriuos jam asmeniškai teko pažinti 

Petro Palilionio knyga  pasakoja apie iškiliuosius mūsų kūrėjus, autoriaus asmeniškai pažinotus – aktorių Algimantą Masiulį, rašytoją Juozą Baltušį ir literatūros istoriką Leoną Fliorentą Gudaitį. Vakaro metu autorius atskleidė kai kurias įdomias detales, kurios netilpo į knygą, pasakojo vaizdingai, pajuokaudamas ir surimtėdamas – juk svarbiausias šių memuarų tikslas – pagerbti ir prisiminti jau mus palikusius šviesius kūrėjus.

Išsamius P. Palilionio pasvarstymus – atsakymus į klausimus įvairino pianistės Šviesės Čepliauskaitės atliekami kūriniai, aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomos Leono Gudaičio jaunystės eilės iš P. Palilionio knygos, o vėliau, prie jų prisijungus Kauno valstybinio muzikinio teatro solistei Ritai Preikšaitei, nuskambėjo kelios proginės arijetės autoriaus garbei.

Rašytoją Petrą Palilionį sveikina ir garbingą žymenį – vardinį stiklo Obuolį už lietuvių literatūros puoselėjimą ir sklaidą įteikia Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė

Tačiau tuo staigmenos nesibaigė. Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė įteikė P. Palilioniui garbingą muziejaus apdovanojimą – vardinį stiklo Obuolį už nuopelnus mūsų kultūrai –  lietuvių literatūros puoselėjimą, propagavimą bei sklaidą. Tai neseniai muziejaus įsteigtas garbės žymuo ir P. Palilionis tapo pirmuoju laureatu.     

Petras Palilionis, pagarsėjęs ne tik savo eilėraščių rinkiniais, poemomis, bet ir itin solidžiais biografiniais romanais „Svajojęs gražų gyvenimą“ apie Juozo Grušo gyvenimą bei kūrybą ir „Tautos šauklio aidai“, skirtu Bernardui Brazdžioniui, tęsia fakto literatūros – memuaristikos rašymą. „Vis skaudžiau ant kulnų lipa besibaigiantis man skirtas laikas, vis sunkiau slegia neatlygintinos moralinės skolos.“ Būtent tas moralines skolas savo „kreditoriams“ – bičiuliams, iškiliems kūrėjams – rašytojas ir skuba grąžinti. Grąžinti, įprasminant jų atmintį, ženklius darbus. 

Vakaro metu Šopeną skambino pianistė, VDU docentė Šviesė Čepliauskaitė

Svarbiausias tikslas – atskleisti menkai žinomą asmenybės bruožą, charakterio kampuotumą, paradoksalų, tačiau itin įdomų pasvarstymą. Ypač tai ryšku pirmajame knygos memografe, skirtame garsiajam Aktoriui Algimantui Masiuliui – „Liūtas žiemą (Iš pažinties su Algimantu Masiuliu)“. Rašytojas atskleidžia gerokai „šakotesnį“, daugiabriaunį, kartais – prieštaringą Aktoriaus charakterį, nevengia kalbėti ir apie jo žmogiškąsias silpnybes, paklydimus, bet nuo to nei kiek nesumąžta A. Masiulio didybė. Vengdamas beatodairiško liaupsinimo bei panegirikos, P. Palilionis sudėliojo įsimintiną kūrėjo gyvenimo mozaiką.

P. Palilionio knygos “2-ieji memografai” pristatymas-sutiktuvės Maironio svetainėje

Dvasios didybės ir patricijaus pranašumo vargu ar verta ieškoti kitame memografe, skirtame mūsų literatūros klasikui Juozui Baltušiui. Išleisti jo dienoraščiai gan ryškiai atskleidė prieštaringą rašytojo charakterį, nenuoseklumą, kartais – chameleonišką dvilypumą. Tačiau didžiausią dalį autorius skiria savo gyviems susitikimams ir bendravimui su J. Baltušiu. Šis memografas net stilistika gerokai skiriasi nuo kitų dviejų: čia dažnesnis ironiškas tonas. Įdomu ir netikėta tai, kad P. Palilionis atskleidžia visai mums nežinomą J. Baltušį ne tik per jų asmeninį santykį – netgi labiau kalbėdamas apie bendravimą su dramaturgu J. Grušu. 

Trečiasis memografas skirtas profesoriui, spaudos istorikui, bibliofilui Leonui Fliorentui Gudaičiui. Tai pats didžiausias knygos skyrius „Knygius, arba Profesoriaus Leono Gudaičio akiračiai“, apimantis veik 80 puslapių. Pusšimtį metų pažinojęs Leoną, P. Palilionis, kaip visada, pateikia daugybę iki šiol neskelbtų faktų apie literatūrologą, jo tyrinėjimų sritis, išleistas knygas. Labai svarbus yra kitos profesoriaus mūzos – poezijos – atskleidimas. Jaunystėje (1954–1957) eiliavęs, lyriškus posmus dėliojęs būsimas bibliofilas ilgainiui nuo šio pomėgio nutolo, tačiau bandymai liko, ir būtent jie, P. Palilionio surankioti, ir paskelbti šioje knygoje.

Knygos sutiktuvės-pristatymas dar kartą susirinkusiems priminė iškiliuosius mūsų šviesuolius, kurių darbai, pomėgiai ir kūryba atsiskleidė visai naujoje, dokumentuotoje, faktais paremtoje Petro Palilionio unikalioje knygoje. Autorius su meile ir atjauta dėliojo savo asmeniškus atsiminimus ir prieš mus kūrėjų trijulė – Algimantas Masiulis, Juozas Baltušis ir Leonas Fliorentas Gudaitis iškyla visu savo reikšmingumu ir neužmirštamais darbais.

Trys žavios atlikėjos – Virginija Kochanskytė, Rita Preikšaitė ir Šviesė Čepliauskaitė padarė Petrui Palilioniui netikėtą malonią staigmeną 

Sveikinimo staigmenas Petrui Palilioniui pateikė Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė ir pianistė, VDU docentė Šviesė Čepliauskaitė

Knygos pristatymo-sutiktuvių dalyviai: rašytojas, filosofas Arvydas Juozaitis, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, aktorė Virginija Kochanskytė, RS Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė, VDU istorikė, dr. Laima Bucevičiūtė, knygos “2-ieji memografai” autorius Petras Palilionis, pianistė, VDU docentė Šviesė Čepliauskaitė, rašytojas Petras Venclovas, poetas Vladas Vaitkevičius

Kalba RS Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus. Sėdi knygos autorius Petras Palilionis

VDU istorikei, dr. Laimai Bucevičiūtei, padėjusiai surasti nežinomus profesoriaus Leono Fliorento Gudaičio jaunystės eilėraščius, savo knygą įteikia Petras Palilionis.

Profesoriaus Leono Fliorento Gudaičio jaunystės eiles iš P. Palilionio knygos skaito aktorė Virginija Kochanskytė

VDU istorikei, dr. Laimai Bucevičiūtei, padėjusiai surasti nežinomus profesoriaus Leono Fliorento Gudaičio jaunystės eilėraščius, savo knygą įteikia Petras Palilionis. Pirmame plane – teatrologė Elvyra Markevičiūtė   

Rašytoją Petra Palilionį sveikina ir garbingą žymenį – vardinį stiklo Obuolį už lietuvių literatūros puoselėjimą ir sklaidą įteikia Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė

Knygos pristatymo-sutiktuvuų dalyviai: rašytojas, filosofas Arvydas Juozaitis, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, aktorė Virginija Kochanskytė, RS Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Deimantė Cibulskienė, VDU istorikė, dr. Laima Bucevičiūtė, knygos “2-ieji memografai” autorius Petras Palilionis, pianistė, VDU docentė Šviesė Čepliauskaitė 

 

Apie memuaristiką, fakto literatūrą ir savo knygą pasakoja Petras Palilionis

Apie P. Palilionio knygą “2-ieji memografai” kalba RS Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus. Šalia – aktorė Virginija Kochanskytė

Pianistė, VDU docentė Šviesė Čepliauskaitė skambina Šopeną. Klausosi Petras Palilionis, Gediminas Jankus, aktorė Virginija Kochanskytė

Parengė Gediminas Jankus. Eglės Rankauskienės, Petro ir Gražinos Venclovų fotografijos.

Lietuvos rašytojų sąjungos veiklą „Vardai ir žodžiai“ dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *