Dieviškoji knygų ugnis

Mildos Kiaušaitės fotografija

Šiemet minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną ne tik skaitome gerą literatūrą, bet ir prisimename įvairių laikų bei tautų kūrėjus ir mąstytojus, kurie byloja štai ką…

 

Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos, šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir mūsų pačių širdies labirintais.

Justinas Marcinkevičius

 

Atsitiktinis susitikimas su gera knyga gali visai pakeisti žmogaus likimą.

Antoine François Prévost

 

Kadaise gilindamasis į kalbą, į jos filosofiją pajutau, kaip kalba tampo mus už virvelių. Kalba dvikryptė. Visišką kvailį, tą, kurį valdo vien neišmanymas, ji nuves tenai, kur jam nuolat bus blogai, visur jis jausis kaip pragare. Tą, kuris gerbia kalbą, bet kartu nepasiduoda trumpalaikėms jos vilionėms, įžvelgia ir jos kerų nuodą, kalba irgi pradeda gerbti. Tada tu jau ne fanatikas, o kalbos bendrakeleivis. Bet ją būtinai reikia gerbti, nes kalba tobulai išmintinga. Kvailiams ji visada pakiša koją.

Donaldas Kajokas

 

Gerų knygų skaitymas – tai pokalbis su geriausiais praėjusių laikų žmonėmis, o be to, toks pokalbis, kuriame jie perduoda mums tiktai geriausias savo mintis.

René Descartes

 

Jei dykumoje arba kalnuose jūs sutiksite vienišą keleivį, be abejo, jo kuprinėje rasite knygą. Galite atimti iš jo viską, bet dėl knygos jis kovos, nes tai didžiausias jo turtas.

Nikolajus Rerichas

 

O jei sutinkame, kad esame ne vien kūnas, kad gyvenimą gyvena dvasia, siela, tai niekur kitur to gyvenimo negali pamatyt, kaip tik poezijoje. <…> Žmogus turi turėti savo išėjimo į kitą erdvę kanalą. Knygos yra puikios katapultos.

Erika Drungytė

 

Be poezijos rūškana atrodytų mūsų planeta su amžinais karais, kietom grumtynėm už būvį ir fiziniais bei dvasiniais minusais. Tokio atšiauraus likimo rankose nieko išganingesnio nesuvokė žmogus, kaip dainuoti ir klausytis kito dainos.

Leonardas Andriekus

 

Poezija yra itin asmeniškas dalykas ir ją skaityti minioms yra blefas ir neteisybė. Poeziją turi skaityti tik pats sau arba savo mylimajai.

Kęstutis Navakas

 

Literatūrai taip pat reikia talentingų skaitytojų kaip ir talentingų rašytojų. Kaip tik jais, tais, talentingais, jautriais, lakios vaizduotės skaitytojais, ir pasikliauja autorius, kai jis sukaupia visas dvasines jėgas, ieškodamas vaizdo, teisingo veiksmo posūkio, teisingo žodžio.

Autorius-menininkas pats atlieka tik darbo dalį. Visa kita savo vaizduotės pagalba turi papildyti skaitytojas-menininkas.

Samuilas Maršakas

 

Jei anksčiau būsite pasirinkęs gyventi savo išdailintoje, iššvarintoje tikrovėje, kur jūsų nesivaikys praeities šmėklos, jūs nesuprasite net paprasčiausios knygos, – apskritai, jūs nieko nesuprasite. Tai, kad jūsų rankose knyga, nieko nereiškia. Jūs skaitytoju atsisakėte būti tada, kai nesutikote priimti gyvenimo iššūkių, pabijojote norėti daugiau, negu įstengiate padaryti. Nesiklausėte, ką svirpia aukštos įtampos laidai, kaip prieblandoje amsi šuva.

Andrius Jakučiūnas

 

Jeigu knygos užpildė visą tavo kambarį, tai dėk jas ant lovos, o pats miegok ant grindų.

Viktoras Šklovskis

 

Rašytojas nėra nei teisėjas, nei pamokslininkas, nei nuodėmklausys. Ir ne agitatorius kuria nors viena linkme. Jis duoda gyvenimą tokį, kokį regėjo akys. Jo kuriama tikrovė yra pilnutinė. Joje nėra nieko negražaus ir negalima, – tik tai, kas sudaro žmogų: jo veidą, jo sielą, jo širdį – tokį, kokį leido jį Tvėrėjas jam pavestose Gamtos – Motinos rankose.

Marius Katiliškis

 

Knyga turi būti kirvis, tinkamas iškirsti jūrai, kuri mumyse užšalo.

Franz Kafka

 

Krauju ir posakiais gudriais kas rašo, ne skaitomas tas nori būti, o mintinai išmoktas.

Friedrich Nietzsche

 

Rašytojas visą laiką grumiasi su žodžiais. Tos kovos niekas nemato, nes tai tyli kova, kai kovojama dantis sukandus. Ir tik tada, kai jis iš tos kovos išeina nugalėtojas, visuomenė išvysta ir jo kūrinį. Ir niekas nežino, kieksyk toje kovoje jis buvo pargriautas.

Romualdas Granauskas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *