Bronius Vaškelis (1922 11 14–2021 09 03)

Profesorius emeritas Bronius Vaškelis (1922 11 14–2021 09 03) / Visuotinė lietuvių enciklopedija, Broniaus Vaškelio archyvas

IN MEMORIAM

 

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. rugsėjo 3 dieną JAV, Floridoje, mirė literatūrologas, teatrologas, vyriausias Sąjungos narys Bronius Vaškelis.

Bronius Vaškelis gimė 1922  m. lapkričio 14 dieną Puodžiuose, Utenos rajone. 1944 metais dalyvavo mūšiuose su sovietų armija prie Sedos. Pasitraukęs iš Lietuvos, baigė Liubeko (Vokietija) lietuvių gimnaziją. Vėliau studijavo Toronto bei Pensilvanijos universitetuose. 1966–1981 metais dirbo Lafayette koledžo Užsienio kalbų fakulteto dekanu, nuo 1975 metų – profesorius. 1984–1992 metais dirbo Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedros vedėju.

1992 metais B. Vaškelis grįžo į Lietuvą ir savo žinias bei patirtį skyrė atkurtam Vytauto Didžiojo universitetui (jau nuo 1989 metų buvo VDU Atkuriamojo senato nariu), ėjo Humanitarinių mokslų fakulteto dekano, prorektoriaus pareigas. 1993–1996 metais – universiteto rektorius. 1997 metais B. Vaškelis įkūrė universiteto Menų instituto Teatrologijos katedrą ir jai vadovavo iki 2003 metų. Iki 2010 metų jis buvo VDU Senato narys, 1998 metais jam suteiktas VDU Garbės profesoriaus vardas.

2000 m. VDU buvo įkurtas Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras, išleidęs mokslinių monografijų, straipsnių rinkinių. VDU bibliotekai profesorius padovanojo savo gausią biblioteką, o Lietuvių išeivijos institutui – archyvą. Per darbo universitete metus B. Vaškelis išugdė visą būrį mokslininkų, teatrologų. Jis dėstė lietuvių literatūros ir teatro istorijos kursus VDU magistrantams ir doktorantams.

Itin svarbūs B. Vaškelio tyrinėjimai lietuvių literatūros, išeivijos teatro istorijos, dramos srityse. Jis parašė per 100 mokslinių straipsnių, studijų, kurios buvo skelbtos knygose „Baltic Drama“ (1981), „Ethnic Teatre in the United States“ (1983), „Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990“ (1992). Profesorius sudarė ir redagavo akademinius leidinius „Lituanistikos instituto suvažiavimo darbai“ (1979), „Algirdas Jakševičius – teatro poetas“ (1999), „Teatrologijos eskizai“ (1 t. 2002, 2 t. 2004), „Žvilgsnis iš atokiau, I dalis“ (2004), „Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889–1990, II dalis“ (2006).

Bronius Vaškelis – ilgametis mokslinio žurnalo „Teatrologiniai eskizai“ redakcinės kolegijos pirmininkas, leidinių „Lietuvos scena“, „Meno istorija ir kritika“ redakcinių kolegijų narys. 1992 metais jis buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Nuo pat pirmųjų VDU atkūrimo dienų B. Vaškelis užsiėmė ir filantropine veikla, 2011 m. įsteigė savo stipendiją.

Už aktyvią akademinę, visuomeninę veiklą bei nuopelnus Lietuvai profesorius apdovanotas LDK Gedimino ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių medaliu. Už nuopelnus Lietuvos teatrologijos mokslui jam paskirta Balio Sruogos, už mokslinę veiklą – Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos premijos. Pagerbta ir ilgametė profesoriaus filantropinė veikla, skiriant LR Seimo apdovanojimą – G. Petkevičaitės-Bitės medalį „Tarnaukite Lietuvai“.

Nuoširdžiai užjaučiame Velionio žmoną Stasę, artimuosius bei bičiulius.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija

Vienas komentaras

  • Bronius Vaškelis (1922-2021), literatūrologas, teatrologas, redaktorius, JAV išeivijos lietuvių bendruomenės veikėjas, Geriausio dėstytojo apdovanojimas (Superior Teaching Award), The Roy and Lura Forest Jones Fund, Lafayette College, JAV (1980 m.), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (1997 m. ), VDU Garbės profesoriaus vardas (1998 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2000 m.), Balio Sruogos premijos laureatas (2003 m. ) už nuopelnus Lietuvos teatrologijos mokslui, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai” (2012 m.) už filantropinę veiklą, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos mokslo premija užsienio lietuviams (2016 m.) už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *