Istorijos puslapiai

Pradžia » Istorijos puslapiai » Istorijos puslapiai
S. Nėries 80-metis NKDT
Poezijos pavasaris Lakštingalų krantinėje
Aleksas Dabulskis Vilniuje
R. Keturakis ir A. Dabulskis
A. Dabulskis su šeima
M. Valaikienė ir A. Dabulskis
Satyrikas A. Dabulskis tėviškėje
Satyrikai A. Dabulskis ir R. Klusas po susitikimo su Kauno Kardiologijos instituto medikais
Poetai V. Rubavičius, A. Dabulskis, E. Matuzevičius ir V. Daunys
Po satyros vakaro Šiauliuose
Aleksas Dabulskis, lankant tremties vieta
Poetų viešnagė Tauragėje
A. Dabulskio 60-metis Kauno menininkų namuose
A. Dabulskis ir P. Palilionis
R. Klusas, J. Sučylaitė, A. Dabulskis, A. Kučinskaitė, prof. E. Stalioraitytė, prof. J. Blužas
Šaipokai
Satyrikai A. Dabulskis ir Vytautas Eidukaitis
Šaipokai II
„Nemuno“ žurnalo svetainėje
A. Dabulskis su savo klasiokais, susitikime po 40 m.
Rašytojo Kazio Jankausko sugrįžimas iš tarybinio lagerio
Avyžiai ir Baltakiai Nidoje
T. Četrauskas, V. Sventickas, J. Liniauskas
Svečiuose pas tautodailininką, „arkitektą“ Lionginą Šepką
A. M. Grušaitė-Tamošiūnienė prie J. Grušo paminklinio akmens
„Rūmų perversmas“. M. Karčiauskas, A. Dabulskis, Ed. Viskanta
A. Žirgulys ir R. Keturakis
Bern. Brazdžionis, V. Čepliauskas, A. E. Puišytė ir M. Rakauskas
S. Geda ir M. Rakauskas
P. Palilionis po senelių beržu
Petras Palilionis Pušalote
Petras Palilionis Pušalote
Petras Palilionis Pušalote
Bernardo Brazdžionio knygų rūsys
Poetas V. Kiaušas-Elmiškis
 V. Kiaušas-Elmiškis ir J. Pečerskaja
Poetas Vladas Baltuškevičius
Aktorė Regina Laucytė
A. Kukaitis, R. Vaidotas ir A. Mikuta
Poezijos pavasaris-2002
Antrųjų Bern. Brazdžionio mirties metinių minėjimas
Poetai P. Palilionis ir A. Mikuta
Skulptorius Sigitas Straigis
Poetas Vladas Baltuškevičius
Poezijos pavasaris-1991
Rašytojai P. Palilionis ir Ö. Sjöstrandas
Poetas Östenas Sjöstrandas
S. Gadliauskienė su P. Curmanu
Susibūrimas pas Mariją Macijauskienę
V. Vaitkevičius su jaunystės bičiuliu P. Ramockevičiumi
Poetas Vladas Vaitkevičius
Tremtinio, poeto J. Kinderio kūrybos vakaras
V. Vaitkevičius ir D. Čepauskaitė
V. Vaitkevičius ir D. Kajokas
Vlado Vaitkevičiaus kūrybos rečitalyje
Klubo „Bičiulės“ dvejų veiklos metų minėjimas Kaune
Poezijos pavasaris-1995 prie Kauno pilies
Vladas Vaitkevičius su augintine Doira
Poezijos pavasaris-1999 Šakių r.
V. Vaitkevičius su A. Krapavicku
Vlado Vaitkevičiaus kūrybos popietė
Kauno menininkų namuose
V. Vaitkevičius su išdykusiu bendrakelioniu Niurkumi Eiklaukiu
V. Vaitkevičius su V. Strazdeliu
Grigorijus Kanovičius
Raisa ir Vytautas Petkevičiai
Ginas Žiemys
Gintautas Dabrišius su žmona Aušra
Vytautas Petkevičius
Sigitas Geda
J. Grušas ir P. Palilionis
Mečys Rakauskas prie antkapinio paminklo Juozui Grušui
Petras Palilionis
Literatūrinė popietė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dvarelyje
Petras Palilionis su Aldona Tumiene
Petras Palilionis prie antkapinio paminklo Juozui Grušui
P. Palilionis ir G. Cieškaitė
Juozas Grušas Vilijampolės ligoninėje
J. Grušas ir A. Gesenas Palangoje
Juozas Grušas Palangoje
S. Geda ir J. Grušas
Pulcherija ir Juozas Grušai
Ivano Bunino viešnagė Kaune
Pulcherija ir Juozas Grušai
Vladas Baltuškevičius
Gražina ir Petras Venclovai
Paulius Šironas
Marcelijus Martinaitis
Eugenija Vaitkevičiūtė
E. Drungytė ir V. Sventickas
Dvi Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės
Maironio lietuvių literatūros muziejaus 70-metis
A. Kazanavičius ir Birutė Mar
E. Drungytė, P. Palilionis, J. Liniauskas ir V. Sventickas
V. Rudžianskas, V. Sventickas, E. Drungytė ir B. Jonuškaitė
Algimanto Mikutos kūrybos vakaras
Janinos Survilaitės kūrybos vakaras
Rašytojai su viešniomis iš Marijampolės
 S. Kandratavičius, J. Gimberis, M. Macijauskienė ir V. Rudžianskas
 A. E. Puišytė, A. Ruseckaitė, R. Vinciūnienė, D. Zelčiūtė ir Tėvas Severinas
D. Čiočytė, V. Daujotytė, D. Jankauskaitė, V. Mickuvienė ir I. Klusaitė
K. Genys ir P. Palilionis
P. Palilionis ir R. Keturakis
Vertėjas D. Čerednyčenka
V. I. Belovas ir V. Bubnys
J. Grušas ir R. Samulevičius
Violeta Židonytė
Violeta Židonytė Sibire
85-ojo poeto Kazio Zupkos-Keciorio gimtadienio šventė
85-ojo Kazio Zupkos-Keciorio gimtadienio šventė
Poeto Kazio Zupkos-Keciorio tėvai
Poetas Kazys Zupka-Kecioris savo bityne netoli tėviškės
Poetas Kazys Zupka-Kecioris – bitininkas
Poetas Kazys Zupka-Kecioris Druskininkuose
Poetas Kazys Zupka-Kecioris gimtinėje
Poetas Kazys Zupka-Kecioris gimtinėje
Poetas Kazys Zupka-Kecioris gimtinėje
Poeto Kazio Zupkos-Keciorio 80-metis
Poetui Kaziui Zupkai-Kecioriui – 80!
85-ojo poeto Kazio Zupkos-Keciorio gimtadienio šventė
Poetas Kazys Zupka-Kecioris – bitininkas
Poetas Kazys Zupka-Kecioris su savo mokinėmis
Poeto Kazio Zupkos-Keciorio 60-metis
Poetas Kazys Zupka-Kecioris su aktoriumi Stasiu Radzevičiumi
Poetas Kazys Zupka-Kecioris
Poetas Kazys Zupka-Kecioris tėviškėje
Poetai Kazys Zupka-Kecioris, Mykolas Linkevičius ir Klemensas Dulkė
Poetas Kazys Zupka-Kecioris – bitininkas
Poetas Kazys Zupka-Kecioris – VDU studentas
Poetas Kazys Zupka-Kecioris – VDU studentas
Poetas Kazys Zupka-Kecioris, baigęs karo mokyklą
Poetas Kazys Zupka-Kecioris, baigęs karo mokyklą
Poetas Kazys Zupka-Kecioris „Kario“ redakcijoje
Poetas Kazys Zupka-Kecioris – režisierius
Poetas Kazys Zupka-Kecioris – Kauno dailiųjų amatų mokyklos dėstytojas
Poetas Kazys Zupka-Kecioris
 Poetai Kazys Zupka-Kecioris ir Stasius Būdavas
Poetas Kazys Zupka-Kecioris
Poetas Kazys Zupka-Kecioris
Poetas Kazys Zupka-Kecioris
Poetas Kazys Zupka-Kecioris Kauno kunigų seminarijoje
Poetai Kazys Zupka-Kecioris, Stasius Būdavas ir Mykolas Linkevičius
Poetas Kazys Zupka-Kecioris Kauno kunigų seminarijoje
Laisvės gynėjai
Parlamento gynėjau šauliai
Kauno rašytojai Šveicarijoje
V. Baltuškevičius, Just. Marcinkevičius ir D. Kajokas
J. Žlabys ir V. Martinkus
P. Palilionis, V. Katilius ir R. Keturakis
V. Karalius ir G. Majus
R. Keturakis ir L. Gudaitis
Leonas Gudaitis
Leonas Gudaitis
Gediminas Jankus Soldine
Aleksandro Puškino kaukė
K. Navakas ir D. Jazukevičiūtė
G. Jankus ir A. Masiulis
Dalai Lama ir G. Jankus
Dalai Lamos vizitas Lietuvoje, 2001
A.  Dabulskis
A. Dabulskis su šeima
Susitikimas su V. Adamkumi „Santaros“ redakcijoje
A. Dabulskis
A. Dabulskis agitmeninių brigadų konkurse
A. Dabulskis
A. Dabulskis su šeima
A. Dabulskis su žmona Irena
A. Dabulskis su sūnumi Mariumi
Aleksas Dabulskis, kalinių krepšinio komanda Omsko lageryje
Aleksas Dabulskis Omsko lageryje
Alekso Dabulskio šeima
A. Dabulskis, R. Marčėnas ir V. Kalvaitis
A. Dabulskis, V. Martinkus su žmona Violeta
A. Dabulskis ir J. Brėdikis
J. Gimberis, A. Dabulskis ir A. Ruseckaitė
A. Dabulskis ir R. Mikutavičius
A. Dabulskis ir E. Viskanta
Susitikimas su Bernardu Brazdžioniu
Poezijos pavasaris Lakštingalų krantinėje
Aktoriai ir literatai
P. Palilionis, A. Dabulskis,Icchokas Meras
A. Dabulskis, A. Tamaliūnas ir P. Bingelis
A. Mikuta, A. Dabulskis ir R. Keturakis
Vlado Baltuškevičiaus penkiasdešimtmetis
Poezijos pavasaris Kaune, apie 1983–1985 m.
Rašytojų sambūris Kauno menininkų namuose, 1982
Poezijos pavasaris-1982
R. Butkevičius, E. Ignatavičius ir A. Dabulskis
Linos Čekauskaitės ir Vidos Ulytės diplomų laistymas
Renginys Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute
Poezijos pavasaris prie Salomėjos Nėries kapo
Liudas Gustainis
Liudas Gustainis
Liudas Gustainis Gruzijoje
Liudas Gustainis Malmėje
Liudas Gustainis
L. Gustainis ir E. Janušaitis
Edmundas Janušaitis
L. Gustainis, V. Dragūnas, Z. Baltrušis, R. Mažukėlienė
Literatūrinis ketvirtadienis, 2001
Edmundas Janušaitis
A. Ruseckaitė, E. Janušaitis ir L. Gustainis
Greta Bakūnaitė ir Aleksas Dabulskis
Aleksas Dabulskis
D. Kajokas, A. Dabulskis ir P. Palilionis
Aleksas Dabulskis, Poezijos pavasaris-1982
Aleksas Dabulskis
Aleksas Dabulskis ir Vidmantas Kiaušas-Elmiškis
A. Dabulskis ir V. Reimeris
Žurnalistė R. Kanopkaitė ir satyrikas A. Dabulskis
Satyrikas A. Dabulskis su prozininku A. Pociumi
Po „Metų knygos“ konkurso
Po nuotaikingų skaitymų Kauno menininkų namuose
A. Dabulskis ir V. Daunys
Tauragės kultūros namuose
A. Snarskis, V. Beresniovas-VLABER ir A. Dabulskis
Šaipokų vakaras Kauno menininkų namuose
R. Vinciūnienė ir A. Dabulskis
Žurnalo „Santara“ redakcijoje
E. Viskanta, A. E. Puišytė, A. Kubiliūnas ir A. Dabulskis
A. Dabulskis su V. Stulga
Aleksas Dabulskis
Soldino miške, prie paminklo Dariui ir Girėnui
R. Klusas ir A. Dabulskis dalija autografus knygyne „Pažanga“
Prie Vito Žvirdausko kapo
A. Dabulskis, R. Keturakis ir L. Gudaitis
Poetas E. Matuzevičius su žmona ir satyrikas A. Dabulskis
„Santakos“ klubo steigiamasis susirinkimas
21-asis Poezijos pavasaris K. Giedrio kailių fabrike
A. Mikuta, L. Inis ir A. Dabulskis
Poezijos pavasaris-1984
Poezijos pavasario laureatas Eduardas Mieželaitis
Poezijos pavasario laureatas Eduardas Mieželaitis
Rašytojai  S. Abromavičius, J. Laucė ir S. Daunys
Baltakis ir Riazanovai Nidoje
Pirmasis Poezijos pavasaris Palemone, 1965 m.
P. Palilionis ir Bern. Brazdžionis
Petras Palilionis
S. Abromavičius, V. Kukulas ir R. Geicen
Vladas Baltuškevičius
Vytautas Stulpinas
Vytautas Stulpinas
Gitana Vanagaitė, Eglė Juodvalkė ir Vytautas Stulpinas
A. Mikuta, J. Gimberis ir V. Stulpinas
Vytautas Stulpinas su šeima
Dailininkas S. Mušinskas ir rašytojas V. Stulpinas
Vytautas Stulpinas
Petras Palilionis ir Vladas Vaitkevičius Joniškyje
Kauno rašytojai pas Joniškio „Audruvės“ klubo literatus
Keturi aukštaičiai
Leonas Zaleckis Užventyje
Žemaitės premijos laureatas Leonas Zaleckis
Leonas Zaleckis Kelmėje
Leonas Zaleckis prie Žemaitės paminklinio akmens
Leonas Zaleckis – Žemaitės premijos laureatas
Leonas Zaleckis – Žemaitės premijos laureatas
Violetos ir Vytauto Martinkų gamtos prieglobstyje
Leonas Zaleckis
Paskutinis Vytauto Eidukaičio eilėraštis „Satyrinis susimąstymas“
Kauno rašytojų susitikimas su Bernardu Brazdžioniu
Leonas Zaleckis
L. Zaleckis su žmona
Rašytojo Leono Zaleckio šeima
Leonas Zaleckis kariuomenėje
Leonas Zaleckis kariuomenėje
Leonas Zaleckis
Leonas Zaleckis
P. Palilionis, G. Latakas ir P. Repšys
Aldona Ruseckaitė
Valstybės kontrolės pareigūnai
S. Abromavičius su A. Puišyte
Sajūdis. Kun. R. Grigas ir rašytojas S. Abromavičius
S. Abromavičius su prezidentu V. Adamkumi ir jo žmona Alma, 2013.
S. Abromavičius su žmona Violeta
Violeta Židonytė su broliu
Violeta Židonytė
Violeta Židonytė Dailės institute
Loreta Gražina Latonaitė-Packevičienė
Loreta Gražina Latonaitė-Packevičienė
Loreta Gražina Latonaitė-Packevičienė ir Petras Venclovas
A. Puišytės ir K. Bradūno pokalbis
A. Puišytė su Bern. Brazdžioniu ir R. Skučaite
V. Daujotyte ir A. Puišytė
Poeto Jurgio Baltrušaičio minėjimas
Po poezijos popietės Arkikatedroje
A. Puišytė ir Bern. Brazdžionis
Poezijos popietė Vilniaus Arkikatedroje, skirta popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui į Lietuvą
A. Puišytė su Bern. Brazdžioniu ir R. Staliliūnaite
 A. Puišytė su M. Martinaičiu ir Bern. Brazdžioniu
A. Puišytė su A. Miškiniu ir J. Graičiūnu
A. Puišytė ir J. Grušas
A. Puišytė ir J. Grušas
A. Puišytė ir A. Miškinis
1984 m. Poezijos pavasaris
Autografų rašymas...
Aldona Puišytė
A. Puišytė, M. Martinaitis, J. Vaičiūnaitė
Rašytojai E. Janušaitis ir A. Ruseckaitė
A. Ruseckaitė ir V. Kiaušas-Elmiškis
A. E. Puišytė ir A. Ruseckaitė
A. Ruseckaitė ir B. Pūkelevičiūtė
Ritos Vinciūnienės šešiasdešimtmetis
Rita Vinciūnienė su tėvu Severinu
Rita Vinciūnienė
Jurgis Gimberis ir Rita Vinciūnienė
Kauno rašytojai Šveicarijoje
Kauno rašytojai Šveicarijoje
Aldona Ruseckaitė, Romualdas Granauskas ir Kazimiera Kymantaitė
Rašytojai Aldona Ruseckaitė, Vytautas Bubnys ir Elena Kurklietytė-Bubnienė
Aleksandras Žirgulis, Ona Dabrilaitė ir Laimonas Noreika
Literatūros vakaras Maironio namų svetainėje
Gintautas Dabrišius ir Aldona Ruseckaitė
Poezijos pavasaris-2000. S. Nėries memorialinio muziejaus sode
Petras Palilionis
Dovilė Zelčiūtė, Rita Vinciūnienė ir Aldona Elena Puišytė
Skaidrius Kandratavičius ir Aldona Ruseckaitė
Poezijos pavasaris-1999
Nijolės Raižytės romano „Moterys ir sraigės“ pristatymas
Poezijos pavasaris. Pabėgę nuo lietaus
Nijolė Raižytė sveikinama įstojusi į Lietuvos rašytojų sąjungą
Po parodos Maironio lietuvių literatūros muziejuje, skirtos Kosto Korsako 90-osioms gimimo metinėms paminėti
Ričardas Gavelis ir Nijolė Raižytė
Parodos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms, pristatymas
Nijolė Raižytė
B. Sruogos 90-ųjų gimimo metinių minėjimas muziejuje, 1986 m.
„Poezijos pavasaris“ Kaune, Pieno kombinate apie 1987 m. Onos Pajedaitės fotografija
V. Žvirdauskas su A. Mikuta apie 1970 m. Nidoje
Režisierė I. Bučienė ir A. Mikuta, 1983 m. Nida
Kauno rašytojai prie Mažeikių naftos gamyklos, 1997 m.
Naujos literatūrinės ekspozicijos atidarymas B. Sruogos memorialiniame muziejuje. Kaunas, 1984 m.
Kauno rašytojai svečiuojasi Gruzijoje
H. Nagys ir A. Mikuta
A. Baltakis ir A. Mikuta
Būsimasis poetas A. Mikuta
A. Mikuta ir R. Keturakis su Gardino rašytojais
Kauno rašytojai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje
V. Vaitkevičius ir V. Jasukaitytė
V. Vaitkevičius ir A. Konickis
V. Vaitkevičius ir M. Martinaitis
V. Vaitkevičius, Bern. Brazdžionis ir M. Macijauskienė
V. Vaitkevičius su šeima
V. Vaitkevičius su B. Kašelioniu
Broliai Vladas ir Mečislovas
V. Vaitkevičiaus gimtajame Tartoke
Griausmingasis V. Vaitkevičius
Prie Kazitiškio bibliotekos
V. Vaitkevičius su sūnumi Adomu Tartoke
Poezijos vakaras „Einu per savo žemę“
V. Vaitkevičius su V. Kaziūnu
Violeta Šoblinskaitė Aleksa, Gintaras Gutauskas ir Irena Mačienė
Violeta Šoblinskaitė ir Gintaras Gutauskas
Vytautas Čepliauskas
Konradas Kaveckas, Vytautas Čepliauskas, Danguolė Vaitkutė
P. Palilionis, R. Staliliūnaitė, P. Venclovas, V. Martinkus
V. Martinkus, P. Palilionis ir E. Viskanta
V. Martinkus su Snieguole Greta
J. Grušas su V. Martinkumi
Laimonas Inis ir Vytautas Martinkus
Kauniečiai rašytojai, 1991 m.
LRS Kauno skyriaus vadovai Algimantas Mikuta, Vytautas Martinkus ir Antanas Drilinga
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas ir Jurgis Gimberis
Kauno Šaipokai, vėliau – satyros ir humoro laikraščio „Ūpas“ šutvė
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas.
Augustas Tamaliūnas vaikystėje
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Petras Palilionis su Vasil Bykov
Justinas Marcinkevičius
Jurga Ivanauskaitė su Alfonsu Bieliausku
Aldona Ruseckaitė ir Valdemaras Kukulas
Knygnešio, aušrininko, tautosakininko Mato Slančiausko (1850–1924) anūkai iš JAV lanko Lietuvą.
Aldona Ruseckaitė ir Bernardas Brazdžionis
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Justinas Marcinkevičius ir Marija Macijauskienė
Justinas Marcinkevičius Kauno rašytojų buveinėje
Juozas Grušas ir Petras Palilionis
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Gasparas Aleksa
Petras Palilionis
Petras Palilionis su Vytautu Martinkum
Gediminas Jankus. Romualdo Rakausko fotografija
Gediminas Jankus
Petras Palilionis
Dalia Teišerskytė
Vidmantas Kiaušas
Violeta Židonytė. 1982-ieji, tapybos praktika Juodkrantėje
Vladas Vaitkevičius
Gasparas Aleksa
Aldona Elena Puišytė
Stanislovas Abromavičius
Dalia Teišerskytė
Meno darbuotojų namų svečiai Jaunojo poeto vakare
LRS KS įkurtuvės Maironio g.
Vytautas Stulpinas
Poezijos pavasaris su A. Avižieniu ir Č. Milošu
Vytautas Stulpinas
Erika Drungytė
G. Patackas, T. Marcinkevičiūtė ir D. Kajokas
Kauno rašytojų svečias L. Dovydėnas
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė