Kviečiama teikti kandidatūras Neparašytos knygos be žanro premijai gauti

Neparašytos knygos be žanro premijos nuostatai

 

Skaitytojų sambūris „Vienkartinė dozė“, įvertindamas Lietuvos Respublikos literatūrinio gyvenimo ir literatūrinių premijų skyrimo ilgametes tradicijas, tendencijas ir potencijas, nutaria:

1. paskirti kasmetinę premiją u ž  n e p a r a š y t ą  k n y g ą  b e  ž a n r o;

1.1.pirmumo teisę pelnyti premiją turi autoriai, už anksčiau išleistus kūrinius gavę maksimalų apdovanojimų skaičių (ne mažiau 3 ir neribojant);

1.2. kandidatai premijai gali pasisiūlyti nuo balandžio 1 d. 00.00 val. iki tų pačių metų balandžio 1 d. 24.00 val.;

1.3. kitų, ne paties kandidato, fizinių ir juridinių asmenų paraiškos nepriimamos ir nesvarstomos;

1.4. paraiškoje premiją gauti nepageidautini samprotavimai apie būsimąjį kūrinį;

1.5. paraiškoje premiją gauti nepageidautina savigira, išskyrus nuostatų 1.1 punktą;

1.6. paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu: tratalas.drignius@genijus.com;

1.7. su pakišomis atneštos ir paštu atsiųstos paraiškos neregistruojamos.

2. Neparašytos knygos be žanro premijos vertinimo komisija (toliau – Komisija) susirenka chaotiškai, nepaskirtu laiku, nei viešai, nei Komisijos nariams pagarsintoje vietoje;

2.1. Komisijos nariai laureatą išrenka šnekučiuodamiesi apie pavasario laiką ir to pasekmę – būtinybę keltis viena valanda anksčiau;

2.2. svarbiausias laureato išrinkimo kriterijus – autoriaus pažintys su Komisijos nariais.

3. Laureatas apdovanojamas mecenatų, kuriuos premijos organizatoriai suranda per metus iki laureatui parašant premijuotą knygą be žanro;

3.1. mecenatų geranoriškumas neribojamas;

3.2. premija įteikiama ne laureatui į rankas, o spaustuvei, kurios nėra;

3.3. nesuradus mecenatų, Komisija atsistatydina kitų metų kovo 31 d. 24.00 val;

3.4. atsistatydinusi Komisija įgaliojimus perduoda nežinia kam, kur ir kodėl.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *