Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai – Erika Drungytė ir Viktoras Rudžianskas

Paaiškėjo 2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai. Tarp verčiausių iš verčiausiųjų – net du Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus nariai: už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, įvertintas poetas, vertėjas, redaktorius Viktoras Rudžianskas, o už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – poetė, vertėja, redaktorė Erika Drungytė. Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, deramo dėmesio taip pat susilaukė Lietuvos rašytojų sąjungos nariai prozininkas, publicistas Andrius Jakučiūnas bei redaktorė, dramaturgė Liuda Jonušienė (slapyvardis Tilė Vakarė). Sveikiname!

VISĄ LAUREATŲ SĄRAŠĄ RASITE ČIA>>>

 

Poetė Erika Drungytė. Mildos Kiaušaitės fotografija

Poetė, vertėja, žurnalo „Nemunas“ vyr. redaktorė Erika Drungytė – aktyvi ir matoma Lietuvos kultūros gyvenime. E. Drungytė ne vienerius metus dalyvavo Kauno m. sav. Švietimo skyriaus inicijuotoje programoje „Kūrybinė laboratorija“, kurios metu neatlygintinai vesdavo rašymo pamokas kūryba besidomintiems moksleiviams, ligi šiol pakviesta ji mielai bendrauja ne tik su moksleiviais, studentais, bet nepamiršta ir senjorų – susitikimuose su jais kalba apie kūrybą, literatūrą, kultūros aktualijas.

Pakviesta į radiją, televiziją, literatūros festivalius, susitikimus bibliotekose, muziejuose, kultūros namuose, E. Drungytė pasakoja ne tik apie savo, bet ir kolegų kūryba, rūpinasi, kad jų darbai būtų deramai įvertinti. Ji bičiuliškai dalyvauja kitų rašytojų kūrybos vakaruose, prireikus – juos veda. Savo vadovaujamame kultūros žurnale „Nemunas“ Erika rašo kasmėnesinius „kvadratus“, kuriuose analizuoja aktualias kultūros ir visuomenės problemas, nagrinėja kalbą ir jos galimybes. Kartais net prisidengdama slapyvardžiais verčia meninius ir publicistinius kolegų iš svetur tekstus, kalbina Lietuvos menininkus ir kitus kultūrai svarbius asmenis, siekdama praplėsti meno ir kultūros sąvokas. Kiekvienų metų pabaigoje organizuojama „Nemune“ pristatytų dailininkų, fotografų, skulptorių paroda, kurią lydi paskaitos bei diskusijos su tų metų tekstų herojais bei autoriais. Visa tai daroma be papildomo atlygio.

 

Vidmantas Kiaušas-Elmiškis

 

Viktoras Rudžianskas. Mildos Kiaušaitės fotografija

Poetas Viktoras Rudžianskas – buvęs ilgametis kultūros savaitraščio „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius (2004–2017), o nuo 2010 m. – ir leidyklos „Kauko laiptai“ vadovas, nuolat ieškojo, rūpinosi ir ugdė ir iki šiol ugdo jaunuosius, skaitytojams beveik nežinomus autorius. Didelį dėmesį rašytojas skyrė itin retai interneto svetainėse (pvz. Rasyk.lt) aptinkamiems pradedantiems poetams, paskatino tuometinį ukmergiškį Vainių Baką, biržietę Aušrą Kaziliūnaitę, kaunietę Jurgą Tumasonytę, druskininkietę Dianą Paklonskaitę, panevėžietį Karolį Baublį, o jaunąją poetę Neringą Butnoriūtę V. Rudžianskas pastūmėjo literatūrologijos link, kaip ir poetes J. Tumasonytę ir A. Kaziliūnaitę.

V. Rudžianskas neapsiribojo jaunų talentų paieškomis literatūrinėse saviraiškos svetainėse. Kai kurioms (pvz. Rasyk.lt) jis tapo visuomeniniu konsultantu, dalyvaudavo kūrybiniuose seminaruose, vertino moksleivių kūrybą, įsteigė prizus poezijos konkursų laureatams – savaitraščio prenumeratą, knygas ir pan., ir visa ši veikla buvo vykdoma tik iš idėjos, be jokio finansavimo iš šalies. Tuo pat metu savo redaguojamą savaitraštį „Nemunas“ jis nuolat pristatinėjo įvairiuose šalies regionuose, rajonų centruose ir miesteliuose, kviesdamas vietos jaunuosius teikti spaudai savo kūrybinius bandymus.

Kaip „Nemuno“ ir „Kauko laiptų“ vadovas V. Rudžianskas išugdė keliolika jaunųjų debiutantų ir išleido jų knygas. Paminėtinos ir emigracijoje gyvenančių D. Paklonskaitės (Airija), R. Juškūnės (Danija), K. Baublio (Prancūzija) pavardės. Naujos knygos pristatomos visoje Lietuvoje.

Nuo 2004 m. priskaičiuotume per dvidešimt poeto ir redaktoriaus į literatūros pasaulį palydėtų autorių: Skaidrius Kandratavičius „Metareligija“ (Kaunas: Nemunas, 2004), dabar LRS narys, Diana Paklonskaitė „Gilaus mėlynumo“ (Kaunas: Nemunas, 2004), Aušra Kaziliūnaitė „Pirmoji lietuviška knyga“ (Kaunas: Nemunas, 2007), 2008 Elenos Mezginaitės premija, tais pačiais metais nominuota Jaunojo jotvingio ir Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės premijoms, dabar LRS narė, Gvidas Latakas „Kol išsiris varniukai“ (Kaunas: Nemunas, 2008), 2009 Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės premija, dabar LRS narys, Vytautas Stankus „Vaikščiojimas kita ledo puse“ (Kaunas: Nemunas, 2009), 2010 Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės premija, Vaiva Kuodytė „Pakiša žvėrelei“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2013) Egidija Šeputytė „Sekretai ir sekreterai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2016), Rima Juškūnė „Irisai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015) 2016 Kauno r. savivaldybės literatūrinė premija, Ieva Gudmonaitė „Sniego skonis“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015), LLTI kūrybiškiausių 2015 metų knygų dvyliktukas, Lina Buividavičiūtė „Helsinkio sindromas“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017) 2018 buvo nominuota Jaunojo jotvingio premijai, Tomas Vyšniauskas „Įelektrinto piemens“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018), 2019 Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės premija, Giedrius Alkauskas „Keliaujantis akmuo“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018), 2019 Dionizo Poškos premija, Ieva Rudžianskaitė „Be skaičių“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018), „Kita“ (Kaunas: Kauko laiptai,2018), dabar LRS narė.

Toks Viktoro Rudžiansko nuolatinis, ilgametis kryptingas jaunų kūrėjų skatinimas, jų kūrybos sklaida, dėmesys ir pateiktos kūrybos gilus ir profesionalus nagrinėjimas ypač rezultatyvūs, atlieka kilnią visuomeninę misiją.

 

Gediminas Jankus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *