Prof. Leonas Gudaitis. „Istorija ieško!“

Prof. Leonas Gudaitis. Mildos Kiaušaitės fotografija

Vytauto Didžiojo universiteto profesorių emeritą, habilituotą daktarą, lietuvių literatūros ir spaudos istoriką Leoną Gudaitį pažįstame kaip unikalų Knygos žmogų, kurio žinios papildo enciklopedijas, o pastangoms kuo geriau ir daugiau išmanyti bei smalsumui nėra ribų. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje saugoma įspūdinga Leono Gudaičio knygų bei laiškų kolekcija, veikia prof. Leono Gudaičio kabinetas ir skaitykla. 1994–2006 m. Vytauto Didžiojo universiteto tęstinio leidinio „Darbai ir dienos“ mokslinis redaktorius L. Gudaitis pernai Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriui dovanojo redaguotų tomų komplektą, o prieš kelias dienas, švenčiant atkurtos Lietuvos Valstybės 100-metį, užėjo papasakoti apie įdomų radinį…

Lietuvos Tarybos komisijai

iš p. p. P. Klimo, J. Šaulio ir Vailokaičio

 

Išstojusių iš Lietuvos Tarybos

narių M. Biržiškos, S. Kairio,

St. Narutavičiaus ir Jono Vileišio

 

                                                                                                    Pranešimas

 

Atsakydami į jūsų pasiūlymą, šiuo pranešame, jog dėlei Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo mes [su]tinkame balsuoti en bloc už sekančią formulą ir grįžti Tarybon.

„Lietuvos Taryba savo posėdyje Vasario 16 1918 m. vienbalsiai nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienvaldė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimo rugsėjo 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai …………………. vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

 

15. II. 1918

Vilnius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *