GINTARAS PATACKAS. NAUJI “EILIUOTO DIENORAŠČIO” PUSLAPIAI

Gintaras Patackas beveik kiekvieną dieną papildo savo “Eiliuoto dienoraščio” užrašinę naujomis burleskomis – arabeskomis, kuriose kalbama apie sesės Ukrainos didvyrišką pasipriešinimą ir Rusijos imperinių kruglodurovų bukumą ir žiaurumą. Tasai kasdienis ironiškas, sarkastiškas bylojimas “iš apkasų”, mano manymu, vadintinas “Eiliuotu KARO dienoraščiu”. Jis atsiliepia į kiekvieną okupanto siautėjimą, aštriai smerkia agresiją ir žudynes, nuolat primena nekaltas aukas, visų pirma vaikus ir tampa vis įtaigesniu ir jaudinančiu. G. Patacko burleskiada ryškiai atskleidžia  Rusijos diktatoriaus, paranojinio žudiko kėslus. 

Gediminas Jankus

Luko Balandžio fotografija

 

GINTARAS PATACKAS

EILIUOTAS DIENORAŠTIS 

Rytoj Kovo vienuoliktoji

 

Kai žudo Putinas gyvybę

Švenčiu aš Nepriklausomybę

Kuri rytoj čia atkeliaus

Iškeltos vėliavos jau šiandien

Nes šalyje pasklido gandas

Kad nebediuos jau gert alaus

Taip skelbia skeltanagių tuntas

Ir įsteigia karinę chuntą…

Aš numušu vienu sprigtu

Jų šaškes – žaisime šachmatais

Ir Putiną išdėsim matais

Žinos jis kaip badyt pirštu

Aš sėdu į bjaurybės sostą

Ir pliką galvą jo paglostau

Dabar jisai jau šaukia SOS

Ir dieną naktį rusams kala

Labai isterišką signalą

Patrankų noriu aš mėsos.

Nemėgsta turkai šito karo

Ir Bosforą bemat uždaro

Lavrovas verkia – pinigai

Ištirpti baigia, šikinykas

Visiems mums jau nukaro mitas

Mes neištversime ilgai…

Greit salvės pasigirs „Auroros“

Į caro rūmus ir bajoras

Nausėda Baltija atplauks

Taip jau nutinka taip jau būna

Kad visos vyriausybės griūna

Kurios neduoda gert alaus

2022 03 10

 

Nepriklausomybės diena

 

Ilgai laukta diena išaušo

Tuoj Putinui nurėšim kiaušus

Ilgai jinai liks atminty

Ir bus anūkams ką paporyt

Kaip ėjo broliai savanoriai

Į kovą kruvinoj nakty

Aš pasakysiu ko nežinot –

Staugimą Vilko Geležinio

Kiekvieną dieną aš girdžiu

Jis praneša – budėkit žmonės

Sulauksit Viešpaties malonės

Budėkit taip, kaip aš budžiu

Štabe didžiulis sujudimas

Sugautas ryšininkas Simas

Lig šiol jis dirbo svetimiems

Jisai ne vyras o mazgotė

Neveltui buvo demaskuotas

Prisipažinimas nulems

Kad Suomija vėl stos į karą

Gaminti Putinui košmarą

Tuojau insultas vadui bus

Nes turi jis priklausomybę

Nuo smurto – alina valstybę…

Paskui aš pasiekiau namus

Mažytė pagamino žuvį

Skanėstą – iškišau liežuvį

Skaniai aš menkę sukirtau

Tarytum šventą sakramentą

Ir mano sieloj kilo šventė

Todėl dainuoju dainą tau

2022 03 11

 

Putinizmas – leninizmas

 

Kviečiu aš Suomiją į puotą

Ir pasakoju anekdotą

Kaip rėžėm Putino kiaušus –

Aš mičmanai trys kapitonas  –

Ir spatdėsi jis kaip bekonas

Ir sklido žviegesys aršus

Bevalgant kilo apetitas

Surijom visą kiaulę šitą

O kaulus numetėm šunims

Žvėreliai buvo išbadėję

Ermyderis toks prasidėjo…

Aš noriu pasakyt suims

Mus neilgam saldus miegelis

Jau po pietų… apgynėm šalį

Akmens neliko ant akmens

Pakilo viesulas didžiulis

Ir išmetė į krantą žuvį…

Kokias dainas dabar lemens

Juodosios jūros pasalūnai –

Nausėda žino po perkūnais

Neveltui didžiavyris šis

Karingas kaip Napoleonas

Pasakė kalbą iš balkono

Kad Lietuva yra ašis

Pasaulio bamba ir kaimynai

Atvyksta iš visų žemynų

Su putinizmu pakovot

Užrašė visa tai Patackas

Neveltui jo galingi kleckai

Jie šviečia kaip safyrai – vot

2022 03 12

 

Karas. Vienuolikta diena

 

Aš savo vietoj sėdžiu broli

Klausau balandžių barkarolės

Gurkšnoju kavą sau lėtai

Žmonių spūsty nenoriu degti

Gerai išsimiegojau naktį

Šiandieną – sielų atlaidai

Gražiai sekmadieniauja minios

Ir staugia Vilkas Geležinis

Kad Putinui jis neatleis

Ramiai ir iškilmingai oriai

Žygiuoja broliai savanoriai

Nepavadinsiu jų bailiais

Bučiuoju vėliavą trispalvę

Į melsvą dangų leidžiu salvę

Kol kas tuščiais dar šoviniais

Tėvynę mano saugo NATO

Mums duos jie tankų ir granatų…

Tuomet kai saulė nusileis

Pakilsime mes į ataką

Mums nesvarbu ką žmonės šneka

Dabar dar popietė taiki

Vos spėju aš eiles rašyti

Kai laišką atneša mažytė

„Tarnybai karo netinki –

Man Seimo pirmininkė rašo –

O už eiles širdingai ačiū

Matau kad patriotas tu

Praleiski premiją kaip dera

Rašyk kaip nugalėjom carą

Drąsa kovinga ir ryžtu“

Mažytę savo aš bučiuoju

Už gerą žinią padėkoju

Rašyti gromatą baigiu

Kaip įveikiau aš mažaūgį

Praleido dziudoistas smūgį

Bus vienu dar mažiau vagiu

2022 03 13

 

Sezono atidarymas

 

Skanios kavos atneškit greitai

Sakau berniukui ir mergaitei…

Prakeiktas pelenas nakties

Metu griausmu užpildė stotį

Iš džiaugsmo galim rankom ploti

Kad nebeliko jau mirties

Žadėta laisvė neateina

Madjarai uždainuokit dainą

Kaip Stalinas sušaudė mus

Jis puikų įpėdinį turi

Norėtųs šaukt – vagie kepurė…

Ko Putinas toks neramus? –

Blogai jisai užsimaskavo

Dalykai trys jam maskatavo

Širdis akutės ir straublys

Todėl kad myžalus jis gėrė

Tačiau šį kartą neištvėrė

Pasimirė… vargšelis jis

Iš rūmų liko tik griuvėsiai

Jie atiteko stiuardesei

O vardas buvo jos Žana

Ji vadą mirusį bučiavo

„O sole mio“ jam dainavo –

Lavrovo buvusi žmona

Kaip nuvalyt raudoną šūdą

Juk žinote lietuvio būdą

Pakęst negali netvarkos

Raudoną šūdą į mėšlyną

Tegul jisai muses augina…

Žadėta laisvė be taikos

Nebūna aš sakau mažytei

Ji apsidžiaugia akys švyti

Diena puikesnė už kitas

Sužibo. Skaisčiai šviečia saulė

Pradingo melas ir apgaulė

Priimki Dieve mus maldas

2022 03 15

 

Aitvarai

 

Prisiminiau aš seną filmą

Kuriam vaidino priešė Vilma

Ar draugė… nieko nežinau

Ne filmas Kijevas man rūpi

Graži diena. Balandis tupi

Ir seka katinas jį… Miau

Surinka jis ir čiumpa grobį

Balandžius gaudyti jo hobi

Kaip Putinui žudyt vaikus

Taigi sugrįžtame į vieyą

Kur kraujo marios bus pralietos

Mūs laukia regimys puikus

„Nudėsim Putiną kaip šunį –

Sušunka man valdžios viršūnė –

Prisimenu senus laikus“

„Klausyk Nausėda gausi bėdą

Jei nelaimėsim bus tau gėda

Važiuok į Kijevą geičiau

Ir būki Vytautas Didysis

Drauge mes Putiną išvysim

Aš viską pasakiau tau – čiau!“

Užsiapvalinu. Barmenas

Kare bus pakviestas gint sienos

Nes barą saugoja gerai

Atidarytas antras frontas –

Man sako Zenonas vikontas –

Ir padeda mums aitvarai…

2022 03 16

 

 

 

  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *