Lina Navickaitė. „Po mirksnio atspėčiau“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018)

Lina Navickaitė. „Po mirksnio atspėčiau“ /eilėraščiai/

Eilėraščių rinkinyje autorė tarsi mirksnis po mirksnio skaitytoją veda švelnia poetine lyrika, gamtos motyvais, susijusiais su žmogiškaisiais išgyvenimais, jausenomis ir nuotaikomis, į vis tirštėjantį nerimą – dievoieškos, mažatikystės, apokalipsės. Eilėraščiuose galima pajusti neryškią ribą tarp šio ir būsimo amžinojo gyvenimo bei pastarojo egzistavimo vilties įtampą. Pasitelkdama Šventojo Rašto detales, autorė atskleidžia savitą santykį tarp lyrinio „aš“, tikėjimo bei ieškojimo. O iš tirštumos, regis, išveda užuomina, kad lyrinis subjektas jau yra pasirinktas tobulosios Meilės.

 

Į v e r t i n i m a i :

2019 m. „Kauno spaudos“ prizas už eilėraščių rinkinį „Po mirksnio atspėčiau“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018).

 

A p i e  k n y g ą  i r  a u t o r ę :

Ieva Rudžianskaitė. „Tik po mirksnio“ / Literaturairmenas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *