Photo of the day

V. Vaitkevičius, Bern. Brazdžionis ir M. Macijauskienė