Photo of the day

A.Drilinga, R. Samulevičius, J.Grušas ČDM 1970 m. Iš P. Palilionio asmeninio archyvo.