Photo of the day

Vertėjo, žurnalisto Eduardo Viskantos 100-čio minėjimas