Photo of the day

Vlado Vaitkevičiaus kūrybos rečitalyje