Photo of the day

Petras Palilionis prie antkapinio paminklo Juozui Grušui