Photo of the day

Sajūdis. Kun. R. Grigas ir rašytojas S. Abromavičius