Photo of the day

 A. Puišytė su M. Martinaičiu ir Bern. Brazdžioniu