Nuoširdžiai sveikiname rašytojus ir žurnalistus su jų bendros organizacijos 100-mečiu!

Būtent šiandien, sausio 31-ąją, sukanka 100 metų, kai buvo įsteigta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga (nuo 1925 m. Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjunga), 1922-1929 m. veikusi Kaune. Sąjungos pagrindinis iniciatorius, steigėjas ir organizatorius bei jos vadovas (iki 1925 m.) buvo J. Tumas-Vaižgantas.

Lietuvių (nuo 1925 m. – Lietuvos) rašytojų ir žurnalistų sąjungos steigimo iniciatorius, pirmasis jos vadovas (iki 1925 m.) Juozas Tumas-Vaižgantas.

Neginčijamas jo bei kitų to meto spaudos šviesuolių ypatingas vaidmuo, buriant spaudos savanorius bendram darbui, tęsiant dar tautos žadintojų – aušrininkų ir varpininkų pradėtą tautinio sąmoningumo darbą.

Literatai ir žurnalistai susibūrė bendrai veiklai, juk tada didesnė dalis spaudos žmonių vienu metu aktyviai reiškėsi ir publicistinėje veikloje, dirbo įvairiuose leidiniuose ir reiškėsi grožinėje kūryboje. Ši tradicija išsilaikiusi ir iki mūsų dienų – nors abi sąjungos atsiskyrusios, jose nesunkiai rasime daugybę ir žurnalistų, ir tuo pačiu rašytojų.

1922 m. sausio 13 d. įvyko susirinkimas, kuriame buvo kalbama apie būtinybę steigti savo profesinę žurnalistų sąjungą. Visi tam pritarė. Po ilgų ginčų dauguma balsų priimtas organizacijos pavadinimas: „Lietuvių Literatų Draugija“. Į valdybą išrinkti: J. Tumas-Vaižgantas, J. Laurinaitis, A. Klimas. Valdybai buvo pavesta parengti įstatus.

Steigėjų prašymas Kauno m. ir Kauno apskrities Viršininkui įregistruoti Sąjungos įstatus. 1922 m. vasario 9 d.

1922 m. sausio 31 d. ir buvo sušauktas pirmasis žurnalistų ir literatų bendrijos steigiamasis susirinkimas. J. Tumas-Vaižgantas pateikė naujos organizacijos įstatus, kurie apėmė labai plačius veiklos barus. 1922 m. kovo mėn. įstatai buvo įteisinti, juos įregistruojant Kauno apskrities viršininko įstaigoje.

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos įstatai, įregistruoti Kauno m. ir Kauno apskrities Viršininko raštinėje 1922 m. kovo 11 d.

Sąjungos tikslas buvo padėti rašytojams ir žurnalistams palaikyti tarpusavio ryšius, keistis nuomonėmis, kelti kvalifikaciją, teikti pagalbą nelaimės atveju, palaikyti ryšius su panašiomis užsienio organizacijomis. Ypatingo aktyvumo sąjunga pasiekė 1924-1925 m. Jau 1924 m. sąjungos narių išaugo iki 43, 1929 m. – iki 71 nario. 1925 m. pirmininku buvo išrinktas dr. Juozas Purickis.

Iš tiesų šie metai jubiliejiniai ir žurnalistams, ir rašytojams. Juk svarbi sukaktis laukia ir Lietuvos rašytojų sąjungos – 2022 m. kovo 18 d. paminėsime Lietuvių rašytojų draugijos įsteigimo 90-metį, kurios veiklos, tikslų ir darbų tesėja ir yra Lietuvos rašytojų sąjunga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *