GVIDAS LATAKAS. EILĖRAŠČIAI IŠ NAUJOJO RINKINIO “SALOS”

Dar jaunas, bet jau visko pas žemaičius prisižiūrėjęs, visko išmokęs ir dabar juos pačius pamokantis (nes pats yra tikrų tikriausias žemaitis ir turi tam teisę), poetas Gvidas Latakas jodinėja ant savo nepailstančio žemaituko, aplanko ne tik gimtąsias vietas, bet ir Kauną ir pakaunę, aplanko visą Lietuvą ir kad jau posmuoja, eiliuoja ir dainuoja taip, kad besiklausant miela ir smagu daros, o kad dar smagiau būtų – akis paganykit į jo paveikslus paveikslėlius medalikėlius abrozdėlius. Pagavūs, didžiule talento žyme ženklinti tie Gvido Latako meniniai darbai, ne menkiau pagavūs ir įtraukiantys jo posmai. Netikėti, trūkčiojantys, paradoksais kalbantys apie mus supantį pasaulį, tikro, nesumeluoto vidinio nerimo pripildyti.

Gvido poetiniai žygiai man primena stebuklines pasakas, iš kurių skreito ir ataidinčių tolimų motyvų jis dėlioja labai įdomią, neįprastą mozaiką. Be abejo, eilėraščių stilistika visų pirma man primena S. Daukanto užrašytas Žemaičių pasakas, tokias pasakas-nepasakas, bet eilėse nesunku pajusti ir Oskaro Milašiaus Lietuviškų pasakų prancūzišką eleganciją ir europinį kontekstą. Tokių kontekstų, aliuzijų, nuorodų Gvido Latako naujoje poezijos knygoje “Salos” (Vilnius: Slinktys, 2022) daugybė. Savo poetine kūryba man jis iškyla kaip žemaičių-lietuvių pasakos herojus – Saulės vaduotojas, kuriam gali nutikti ir nelabai sėkmingų prietykių. Žvalgosi mūsų poetas, pasistiebęs žemaituko balne nuo Šatrijos kalno, grožisi Lietuvėlės vaizdais, tačiau neapsirikime – mato jis daug plačiau, daug giliau, jis mato širdimi. Sapno stilistika, saviironija, groteskas – tai mėgstamiausios G. Latako priemonės. Autoriaus iliustracijos ir piešiniai – drąsus iššūkis tradiciniam leidiniui, o lyg ir nelogiškos, niekuo tarpusavy nesujijusios mitologemos netikėtai įgauna gilią prasmę. Sapno pasaulis tampa tikrąja realybe ir mūsų Saulės vaduotojas dar ir dar kartą kils į Užburtą kalną, aplankęs ir apdainavęs daugybę nežinomų salų. Kils, kovos. Kol laimės. 

Gediminas Jankus            

     

Gvidas Latakas

 

Panelė kaminkrėtys ir

 

Gražuolė ir liurbis

panelė ir pašlemėkas

piemenaitė ir suskis kaminkrėtys

gražuolę gvėrai senam atiduoti

už sidabrinius pusrublius caro

anglas ligonis ir jo guodėja fu

pilnos ausys jos pasakų prisektos

tik klausykis – prisuoks pričiulbės

ansai meistras rateliuos sėdįs

po kovų čia nusėdo užutekin

pledas žalias ant kelių unždėtas

kad šneka kad porina

arba akimis

tyli

 

sesute žinok kai išėjai

pas šitąjį va – suopį ant tvoros kvanksintį

pasaulio gerintoją dar kaimynu vadinamą

už trijų varstų tarpstantį žliugį

kaminas jo kreivas o dūmas

iš to kamino – siūlas ne dūmas – tfu

tai va žinok – motina

su žielaunais rūbais

atgulė lovon ir nekelia

veizi į lubas lyg poteriauja

lyg pranašauja ką sliekams

po grindimis besižinantiems

ir vapa: parvežk man dukterį

parvežk man dukterį sūnau

nujojęs botagu kaip šmaukštelsiu

tam draugui nakabiui

et nieko ten nešmaukštelsiu

apgręžti arklį teks

nes valios neturiu bizūnui

jau

 

Naktigonė

 

Čigonas ir jo arklys

neišskiriama

kaip palšį mylėjo suprasit

kai išgirsite keistą istoriją

apie žirgą penktajam aukšte

tyliai laikomą – išmokytą nežvengti

ir kasnakt vedamą į ganyklą

naktigonėn – čigonas per dieną

vienas Dievas težino kur būdavo

užtat naktys paskirtos arkliui

žinote: laužas – šmėklos nakties 

peteliškės lekiančios į šviesą

arklio ramus prunkštimas

ir snaudulys palei pelenus pakritus

rytmečiui artinantis

sambrėškio alpulys

patsai saldumas

 

kaimynai ilgai nieko tokio nepastebėjo

matai kanopas apmutūriuodavo skudurais

ir užvesdavo tylomis

nežinia kurią nakties – vis dar nakties

valandą

kam čigonui arklys

daugiabutyje

miela ponia jūs anaip nesuprasit

aš nesuprasiu kitaip

 

Virtuvė

 

Žuvys spiečias prie kranto

o žvejas gaudo jas

bet nepagauna:

jaunas dar

 

kas gali būt blogiau

už virėją su sloga?

nebent virėjas be nosies

taip – virėją be nosies lauk!

raus iš virtuvės!

ir kirpėją be plaukų nederėtų

prileisti prie žirklių!

jie gali turėt išankstinio

nepamatuoto piktumo

 

meilės istorija – ne istorija

istorijos pirmos eilutės

gaminant naują troškinį

ir šokolado desertą

riterių turnyrą

juodasai šokoladas sukryžiuoja

ietis su baltuoju

ir moteris tarp jų – taip taip

be moters čia neapsieiti

graikinio riešuto laivelis – kevalas

priplauks putėsių krantą

 

maestro jūsų troškinys – bijau – prisvilo

kol triauškinom dangaus migdolus

 

* * *

 

Tai ne plaštakė

o stambioji kandis

priperėjo kandžiukų į mano

vilnones kaubojaus kojines

o tie nevidonai maži sukapojo

savo danteliais aštriais

mezginio aiškią struktūrą

perkeitė savaip – kur norėjo

nupjovė – sugumuliavo – surišo

mažą pasaulį su dėsniais savais

į kitą pavidalą pervertė

artimesnį gamtos tvarkai

sukarpė sudžyrino sukapojo

vientisą mezginį į skylių muziką

pridžiazavo ne vietoj taip sakant

o jiems visada vieta ir visad laikas

žodžio palauk jiems nėra

ir man teks prie šito gamtos

ritmo pratintis vaikštant

šmėžuojant po žmones

kojinėm tom sužeistosiom

 

Spyglių tvirtovė

 

Kai užeisi kada

į mano spyglių tvirtovę

tave pasitiks vilkai

iš kalkių ir plytų šamoto

kuomet tu užeisi paporinsiu

kad žmonės tai salos

laukiančios laivo burės

nors ir kitaip Enzelmas

dainavo apie moteris

atseit: kai moterų nėr

ir verkti nebėr ko

jos visu kuom kaltos

dėl vyro širdies sugrudimo

ir dar jis dainuoja apie

telefono būdelę ir ją būdelėje

skambinančią už paskutinį žetoną

į mano kontorą: būkit geri

pavieskit Enzelmą Marlėjų

ir kai aš atsiliepsiu ištarsiančią:

dovanok – tu per geras

o aš vėjavaikė išlekiu ten

kur atminties nėra tik sekmadienis

ir aš tuomet pasakysiu: tavo valia

pasirinkai Džonį

turtingojo anglo sūnėną beždžionę

išmokytą šokti ir keletą žodžių

laužomų šakelių kalba: a car

books wake us*

sėsk mergužėle važiuojam

atiduok savo garbanas vėjui

tavo valia – pasakysiu – neskambink

rasi mane kada mano spyglių tvirtovėj

kur įėjimą saugos vilkai

o langai tebesaugo saulėlydžius

 

*būk sveikas, knygos mus prikelia, tostas iš jaunojo anglo dienoraščio

 

Pelius

 

Jie esą nenorėtų baigti

kaip Barbė ir Kenas –

ana visa perdaryta daktarų

o šitas – be kuokelių

 

tai aš ir švenčiu

dėlioju laimės trupinius į skolą

paleido iš sanatorijos

aplankyk sako namiškius

paveblenk ką pašniurkščiok

pameluok jeigu ką vien dėl jos

liežuvio mankštos (ir mergelės)

ar žinojot – ruošiuos perrašyt

Spragtuką ir naktižibį pelių karalių

vardu Pelius – juk vistiek kada susitiks

užšoks dalgis ant nuogo akmenio

aišku jie susitiks išsigalandę dantis

išsiblizginę kirasas o kas ir alavo

kardą kurs linkęs nuo smūgio linkti

bet nugalabys tą Pelių ne tuo

įnagiu o dantimis kaukštels

per miego arteriją ne veltui

tiek treniravosi ant riešutų

o štai Kuršių marių seniai

tai ant varnų galvelių miklino

savo geltonus kaplius

porą šimtų metų

 

Tymo balnas

 

Ir virsdamas iš balno

dar gebėjo pentinu į snukį

priešui užvaltabyti

šaunuolis net ir išverstas iš balno

bus šaunuolis

be to juk laimi tas juk laimi tas

kas moka pralaimėti

ir pralaimėdamas atskaldyt malkų

nenaudėliui barmenui

kam nuotaką apliejo

jo pianinas irgi groja atbulai

kur juodas turi būti ten raudonas

o juodas vietoj balto

skainioja gėles

ir susigaudyk kad gudrus

kažkokia balto tymo pasaka

abrakadabrija

o balnas jau parduotas

už gautus pinigus išdrebino

žiedelį su įrašu juk mudu du

tik aš ir tu paukštu… toliau jau

nebįskaitoma lyg lenkiškai

tai ant kurio pirštelio mautis?

ant Bevardžio? ant Bepročio?

mes kitą vardą sugalvosim

 

Kandeliabrija

 

Kai moterų nėr

nėr ko ašaroms

per snukį žliaugti

lūpų dūdoms blerbti sriūbauti

prieš veidrodį staipinėtis

plaukus tept moliu

velt į špūles maskatuojančias

abipus ausų kai smarkiau pasisuki

ryžąją barzdą šukom švininėm

tamsinti – tinka ir aliuminio

šukos po šimts kaltūnų

nebėr ko sidabro grivinų laidyti

mandagumams parfumams:

prašyč ledų prašyč martinio

dabar jau kavutės šliūkšterkit

lieka daboklė ir šuo

draugas visoms gavendoms

ir sargas ir sugėrovas ir ašarų

žliaugiančių per žandenas

laižytojas sakau: po felnių

paduokite šen franzūziško viskio

ir jau bus viskas bus fiskas kaput

dabar rašysiu dainas nusibodo

lieti žvakes: vis žvakės ir žvakės

užmerkiu akis ir vistiek jos grūdasi

žvakidėse liktarnose kandeliabruose

dabar jas vadinsiu švakėmis

susibankrutijo minėtasai fabrikas

o ji – išvažiavo ir nebėr pabaigos

bėgių ir geležinių tekinių dainai

nou women nou cray

senas motyvas tik atlikėjas

kitas – pagalys ir dvi stygos

iš šunio žarnų suvytos – bandžio

stebuklas muzikos ant septynių kalvų

kam ten bebūt reikalinga

sukurta mano žvakių imperija

susvajota šalis Kandeliabrija?

Bateliai

 

Ana pažintų mielą savo

palei eiseną – jis dėvi

dėvi kelnes galifė

o  skrybėlę jis turi iš Panamos

bateliai jojo firmos Adidas

 

dėl batų būklės kunigas jį

pokalbiui rūsčiam pasivadino

už durų tarp keturių akių

(jį draugas atvežė rateliuos

Liurdan tikintis stebuklo)

tu – sako – sukčiau nebandyk

vykdyti ką sumanęs

man čia pigių sensacijų nereikia

ir žurnalistų blyksčių –

pamanyki – sumanė atsistot

tai ką – atimti nori viltį iš kitų?

arba suabejoti jiems savu tikėjimu

kodėl jam davė o man ne?

anajam nieko kito nebeliko kaip

prisipažinti tiktai broli kunige

vienuoli gvardijone atskleisk

kaip permatei apgaulę mano

kad kojos mano klauso paliepimų

kaip mane išryškinai?

tik pažiūrėk į batų nosis – nuspardytos

o nesveikųjų – naujutėliai batai

kaip veidrodis – gali šukuotis

prikišęs snapą mirkčioti

taigi važiuok namo

kaip grobą pūtęs – tuščiomis

galėtumei ir baigti šią istoriją

tik kur šiame tekste poezija?

poezija ištiks jį kiek vėliau

o ją – naktų šviesa neblaukiant

 

Trys sprindžiai

 

Trys sprindiai – uolektis

trys uolektys – sieksnis

trys sieksniai per mano namą

skersai išilgai keturi žingsniai

tiek ir tų mano palocių

nieko – dar pagyvensim

paspirginsim lašinių

pribraižysim popieriaus lakštų

nenorinčiais degti degtukais

semsite – nesusemsite

prisuksim machorkų nevėkšlai Kukiui

užganėdintą dūmais užremsim kuknėj

duris šluotkočiu ir – pas panas

šimtas žingsnelių lig mano mergelės

pakeliui – į teatrą

į suflerio būdelę

pas džiūsną Vabalą

suflerkėj sienos gerokai pridvisusios

dažai iš caro maro laikų lupasi luobais

vos petim pasirėmus ar galva

galva sunkia (pamislyk – šitiek teksto

laikyti sugniaužus neleist išsivaikščiot

vožtuvėliams pavojus – dar lašas

ir pertemps – tuomet sveikas prapuolęs)

išorė užtat blizga – išglostyta balta

o juk kriauklėj derėtų daryt atbulai –

vidus iščiustytas perlamutrinis

o jau išorė kaip bebuvus

atiduota priešiškam vandeniui

vandenims – reiktų sakyti

visa kur knibždantiems parazitams

kasininkams rūbininkams

šiaip – bilietų merginoms

kurioms aktorėlį žalią tiktai paduok

sušveis pusryčiams apsilaižydamos

nugerdamos gurkšniais vyno

saldaus Kadarkos

sušveisim – sako – viską ką parašysi

tik duok

 

Gizelis

 

Kad aš taip lengvai

skirčiaus su savo rūpesčiais:

žiedlapius barsto jazminas

 

idėja eilėraščiams – pasakot filmus

kaip įtaiso rašytojui gizelį

jauną būktai daug žadantį jaunuolį

literatūriniuos užmojuos vasaros

atostogoms kad pašnipinėtų

kūrybos virtuvę kokiu metodu dirba

kad regis nieko ir neparašo o vis tik

kažką suskelia tarpe eilučių plevenant

tas priima tą vaikūzą tačiau

nieko doro nedaro tik siuntinėja

pavedimais visai nereikšmingais

kaip antai parvežt iš žuvų turgaus

sepijos rašalo – tokio fe smirdančio

marmalo – išpjautų gyvūnėlių

kaip sakiau liaukų kurias ansai apkiautėlis

naudoja paišymui ir taip išgauna

savo neįtikėtiną stiliaus tvaiką

jei taip galima išsireikšti

taigi tą bjaurastį laiko stiklainy

šaldytuve – išima – pradreskia pūslę

tuomet padažo nuplonintu pagaliuku

ir rašo ir paišo – randas

neaiškūs kontūrai bet ilgainiui

pavidalai supavidalėja 

 

Žiedas netikras

 

Šiąnakt keičiu darbą:

būsiu sargu mėnulio

sargu jazmino žiedų

 

antrasai filmas apie sparnus

ir pažintį regis atsitiktinę

damutės su mažu pilviuku

ir kariškio grįžtančio atostogų

pas paną su saldainių dėže griljažo

kurią – ką padarysi – pakely atidaro

nes susimušė su vietiniais urlaganais

kurie lindo prie tos aukščiau paminėtos

damutės ir dėl to ansai davė į dūdą

vienam iš tųdviejų šoperis išlaipino

visus keturis į pakelio dulkes

tuodu tipus dručkikę ir mūsų herojų

su kario žvaigžde satinos dėkle

taigi panelė užverktosiom akim

prisipažįsta kad laukiasi vaiko

nuo buv. dėstytojo kursai nenori

jau nieko girdėti – ką pasakyt karšta-

košiui tėtušiui katras tik ir vaikšto

su šautuvu – saugo tatai vynuogynus

perduoda iš kartos į kartą

saldžias uogeles ir jų syvų auką

taigis mūsų karininkėlis sutinka

suvaidint trijų dienų komediją

apie sužadėtuves o toliau jau bus

kaip bus – ką bepadarysi

taigi ansai sprendė staigiai

pokšt atidaro saldainių dėžę

ir užmauna išrinktajai netikrą

saldaininį sužadėtuvių žiedą

kuris iš tolo labai panašus

į tikrą be abejo man leista truputį

neatsiminti truputį meluoti

nuostabi meilės istorija keista

pradžia veizėti jauniems ir tikintiems

o tikintys tai ir jauni – ieškokite filmotekoj

ieškoti – jau beveik rasti

 

Puplaiškis

 

Šamų taryba sprendė kuo

gaudyt žmonių padermę

vadinamą žvejais

nusprendė – gyva žuvele

 

trečias dideliai geistinas filmas

kaip antai pana bijojus skristi lėktuvais

ir visur eidavusi tik savo kojomis

bet pasikėlė kelionėn per jūres

marias dėl sužadėtinio savo Delijaus

(tegul bus taip pavadintas nes tikro

jo nebepamenu vardo o ir kam stengtis)

prapuolusio meilės mieste Paryžiuje

ir sutiko ana lėktuve tokį velnio neštą

ir pamestą prancūzpalaikį su ūsais

ir ploščium kursai popino užanty

slepiamą vynuogės daigą – ką čia

reiškia – jau trečia juosta sukasi

apie vyną ir jo auginimą taigi pran-

cūzpalaikis Puplaiškis tegu bus vardu

padeda mūsų bailiukei nugalėt skrydžio

baimę visaip erzindamas apie susegiotas

iki pat kaklo sageles ir kitus niekus

pliaukšdamas taip atitraukdamas dėmesį

nuo baimės į erzulį vadinas po bjauria

išore slypi gan miela sraigė t.y. sraigius

t.y. vyras tiesiog aplinkybių suriestas

mielas sukčius aniedu su ta padraika

viens kitą pamila – pamieli – pamilsta

po šimts šiaip taip išėjo teisingai

ištarti kaip mokė Jablonskis rateliuos

o apie Jušką Antaną atgrąsiusį nuo

arklevičių ir šunevičių jei likimas

panorės sutrauksim dainelę

vyno prisiurbę kitukart

 

Skausmulys

 

Uodas kaip ir sėkmė nekerta

per plieno šarvus – susiranda

nepridengtą plyšį

 

štai ir paporinsiu negi paliksiu

nepaskanavęs istorijom

matytom girdėtom persuoktom

galimom perpasakoti istorijikėm

kaip pagimdė dramblys padarą

labiau į pelę nei į dramblį panašų

kaip ordinais nusagstytas klasikas

veikalą menką sutvėrė be įkvėpimo

pridėjęs daugtaškių ir brūkšnelių

bet ši istorija ne apie tai o priešingai

bus suregzta kaip dera išlaukti

regis kai visiškas dedlainas veržia

apykaklę caitnotas arčiau mano dūšios

istorija kaip antai garsus dailinykas

buvo parodą grand pažadėjęs

bet nėjosi darbas mat pykosi

su pozuotoja būti labiau karaliene

arba išeit su visam įsigeidusia

drobės stovėjo kampe baltos

kaip gulbės be pieno o nuotaika

padrika terminai vis grėsmingiau

kapsėjo mergelė padraika ta

buvo pas jį įsidarbinus už gizelį

bet nebnorėjo teptukų plauti

tam seniui anei pigmentų grūsti

svajojo ranką labiau atpalaiduoti

bet jos paveiksliukai buvo prasti

gal ne prasti – vidutiniai sakykim

bet užtat mokėjo vyti virves iš ano

meistro gyslų nervavirvių – ką gi

parsitempė sau sugėlovą o meistro

Leono Leoninio neprisileido per 3 m

tas kaip sakiau ėjo iš proto – siurbė

degtienę še tau ir amžiaus krizienė

siautėjo vos neuždarė belangėn jo

kol galop susipratęs virstąs asilu

pasturgaliu griausmulingai sutrimitavo

kaip nevyniodams į vatą Dantė užrašė

ir išėjo iš jo liga kaip ir buvo įėjus

griebė galingą švabrą ir visą emociją ištapė

į jau minėtas drobes – atšventė vernisažą

su blykstėm ir furoru gerbėjais subinlaižom

beigi kolekcionieriais taigi begeriant

jam šampaną kažką čiuptelint už rankovės

pajuto – šast atsisuko – dailutė tokia m

nuraudusi ėmė teisintis kad dėl sėkmelės

palietus – esanti dailininkė dar žalia

bet turinti didelį norą tapyti

aišku ansai suskato siūlyti darbą visai

nesunkų teptukų plovėjo ir asistento

pamokos už dyką kvetera nemokamai

sėkmė kaip ir uodas nekerta

per plieno šarvus o susiranda

blėkom nepridengtą skausmulio vietą

štai jums ir kino scenarijus

opiumas liaudžiai o pinigėliai man

lai kapsės o drobės manosios

irgi dažų pasiilgo bei mostų

žadančių ne mažiau 

 

Kačerga

 

Buvau aklas kaip kurmis

ir kurčias kaip tetervinas

kad nemačiau ir negirdėjau

kas po pat nosim dėjos

sąmokslą suruošė prieš geradarį

rankšluosčius išvogė

pundus rankraščių pradangino

tie kuomi ašmi klioviausi – vabalai

kur dabar rast nepamainomą tekstą

apie prof. Prišvino asistentą Bormentalį    

nuovokų jauną daktariuką iš Vilniaus

kaip berast tekstą pirminį apie

anglą ligonį apsimetėlį rateliuos

prisuokusį pričiulbėjusį pilnas ausis

kur nužaidėt Holmso žarsteklį

sulenktą nenaudėlio keverzos

ir vėl atitiestą seklio plieninių sausgyslių

atitiesint kačergą kaip žinot kur kas

sunkiau negu sulenkti kaip daug ką

gyvenime būna sunkiau atstatyti

nei sugadinti – juk piktavalių ir neišmanėlių

pilnos pakampės o dorųjų ir kilniadvasių

reikia ieškot pasišviečiant žiburiu

teks man plaušą prie plaušo

atstatinėti kūrybiškai perkuriant

ilgintis teksto pirminio ir nebesitikint

pasiekt idealo – taip dar geriau

neskaitytos knygos juk visuomet geresnės

už perskaitytąsias kaip nenutapyti   

paveikslai kur kas gyvesni už nutapytus

ir įgavusius rūbą spalvų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *