Konkursas lenkų ir lietuvių literatūros vertėjams „Amat Victoria Curam“

Tautoms pažinti viena kitą dažniausiai padeda kultūra. Muzika ir menas vartoja universalią kalbą, tačiau kaimynų literatūrai suprasti reikia gero vertėjo. Lietuvoje vis dar trūksta lenkų literatūros vertėjų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai – lietuvių literatūros į lenkų kalbą.

Dėl nuolat dažnėjančių rašytojų, leidėjų ir literatūrinių žurnalų darbuotojų kontaktų, literatūros festivalių ir akademinių filologinių centrų veiklos lenkų ir lietuvių bendradarbiavimas grožinės literatūros srityje plėtojamas gana intensyviai. Vienas šių plėtotojų – Vilniaus universiteto Polonistikos centras – šiemet pažymi savo veiklos 25 metų sukaktį. Nors polonistams ir lituanistams mokyti dedama daug pastangų, Lietuvoje vis dar trūksta norinčiųjų imtis sunkaus ir reiklaus vertėjo darbo. Dėl to Lietuvoje ir Lenkijoje verčiama nedaug kaimynų grožinės literatūros. Lenkų ir lietuvių literatūrinių bei leidybinių ryšių raida reikalauja ir naujų, ypač jaunų, vertėjų.

Todėl Vilniaus akademinės ir kūrybinės institucijos – Respublikinė lenkų rašytojų draugija, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir Vilniaus universiteto Polonistikos centras, remiami „Orlen Lietuva“ ir Lenkijos instituto Vilniuje, rengia pirmąjį viešąjį lenkų literatūros vertėjų į lietuvių kalbą ir lietuvių literatūros vertėjų į lenkų kalbą konkursą „Amat Victoria Curam”, t. y. „Pergalė reikalauja triūso”. Konkursas yra svarbus dviejų institucijų, skatinančių lenkų ir lietuvių bendradarbiavimo literatūros srityje plėtrą, – Vilniaus universiteto Polonistikos centro 25 metų ir Respublikinės lenkų rašytojų draugijos 10 metų – sukakčių minėjimo elementas.

Dalyvavimo konkurse sąlyga: konkurso dalyviai privalo pateikti iki šiol neverstų lenkų autorių kūrinių fragmentų vertimus į lietuvių kalbą arba iki šiol Lenkijoje neišleistų lietuvių autorių – į lenkų kalbą. Konkursinius darbus vertins patyrusių literatūros vertėjų komisija. Konkurso laureatų laukia vertingi piniginiai ir daiktiniai apdovanojimai, jų vertimai bus spausdinami Lenkijos ir Lietuvos kultūrinėje spaudoje.

Dalyvavimas konkurse nemokamas ir atviras visiems vertėjams, kurie dar neturi išleistų verstinių knygų, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, neribojant amžiaus. Darbai konkursui pateikiami arba siunčiami paštu į Lietuvos rašytojų sąjungos būstinę (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) iki 2019 m. rugsėjo 30 d.


Reglamentas

1. Konkursas rengiamas dviejų kategorijų:
1.1. Lietuvių literatūros kūrinių vertimas į lenkų kalbą.
1.2. Lenkų literatūros kūrinių vertimas į lietuvių kalbą.
2. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvoje gyvenantys vertėjai (amžius neribojamas), kurie neturi išleistos savo verstos knygos. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti abiejose konkurso kategorijose.
3. Dalyvavimo 1.1 konkurso kategorijoje – lietuvių literatūros kūrinių vertimo į lenkų kalbą – sąlygos:
3.1. Dalyvis turi išversti į lenkų kalbą kūrinį arba kūrinius, parašytus lietuvių kalba, arba didesnio kūrinio fragmentą, kurie iki šiol nebuvo išspausdinti lenkiškai. Verčiamą tekstą dalyvis pasirenka pats.
3.2. Išversto teksto apimtis: proza – 5400–7200 ženklų (3–4 mašinraščio puslapiai po 1800 ženklų), poezija – 40–60 eilučių.
3.3. Dalyvis turi pateikti spausdintus originalius tekstus, nurodydamas jų autorių ir pavadinimą, taip pat tų pačių tekstų vertimo į lenkų kalbą mašinraštį.
4. Dalyvavimo 1.2 konkurso kategorijoje – lenkų literatūros kūrinių vertimo į lietuvių kalbą – sąlygos:
4.1. Dalyvis turi išversti į lietuvių kalbą kūrinį arba kūrinius, parašytus lenkų kalba, arba didesnio kūrinio fragmentą, kurie iki šiol nebuvo išspausdinti lietuviškai. Verčiamą tekstą dalyvis pasirenka pats.
4.2. Išversto teksto apimtis: proza – 5400–7200 ženklai (3–4 mašinraščio puslapiai po 1800 ženklų), poezija – 40–60 eilučių.
4.3. Dalyvis turi pateikti spausdintus originalius tekstus, nurodydamas jų autorių ir pavadinimą, taip pat tų pačių tekstų vertimo į lietuvių kalbą mašinraštį.
5. Abiejų kategorijų konkurso dalyviai iki 2019 m. rugsėjo 30 d. turi atsiųsti arba patys atnešti medžiagą, nurodytą atitinkamai 3 ir 4 Reglamento punkte, į Lietuvos rašytojų sąjungą (Vilnius LT-01101, Sirvydo g. 6). Ant voko, be būtino teksto, turi būti įskaitomai užrašyta „Konkursas „Amat victoria curam”. Į voką dalyvis turi įdėti kitą užklijuotą voką su savo vardu, pavarde ir kontaktais (telefono numeris, elektroninis arba pašto adresas).
6. Konkursinius darbus vertins nepriklausomų literatūros vertėjų, atstovaujančių konkurso organizatoriams, komisija.
7. Abiejų kategorijų konkurso laureatai gaus tokio dydžio apdovanojimus:
a) I vieta – du šimtai penkiasdešimt (250) €.
b) II vieta – šimtas penkiasdešimt (150) €.
c) III vieta – šimtas (100) €.
8. Papildomai abiejų kategorijų I vietos laureatai bus apdovanoti daiktiniais prizais – elektroninėmis skaityklėmis.
9. Apdovanoti lenkų literatūros vertimai bus publikuoti ketvirtiniame žurnale „Naujoji Romuva”. Apdovanoti lietuvių literatūros vertimai bus publikuoti dvisavaitiniame portale Pisarze.pl.
10. Apdovanojimai bus teikiami lapkričio pabaigoje, per iškilmingą literatūros vakarą, kurio metu apdovanoti vertimai bus pristatyti viešai. Vakaro data konkurso dalyviams bus pranešta atskirai.

 

Organizatorių informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *