Photo of the day

Poetas Kazys Zupka-Kecioris savo bityne netoli tėviškės