Photo of the day

Antrųjų Bern. Brazdžionio mirties metinių minėjimas