Photo of the day

Knygnešio, aušrininko, tautosakininko Mato Slančiausko (1850–1924) anūkai iš JAV lanko Lietuvą.