Photo of the day

Poeto Kazio Zupkos-Keciorio 60-metis