Photo of the day

Poetas Kazys Zupka-Kecioris – bitininkas