Photo of the day

Poetai Kazys Zupka-Kecioris, Mykolas Linkevičius ir Klemensas Dulkė