Photo of the day

Aleksas Dabulskis, kalinių krepšinio komanda Omsko lageryje