Photo of the day

Paskutinis Vytauto Eidukaičio eilėraštis „Satyrinis susimąstymas“